3. KAT
A BLOK
Kadın Doğum Kliniği
3-36(Hemşire Odası)
3-39(Temiz Malzeme Odası)
3-40 (Malzeme Deposu)
3-41 (Yenidoğan müdahale Od.)
3-42 (Kat ofisi)
3-43 (Wc Bay )
3-44 (Wc Bayan)
3-45(Müdahale Odası)
351 (Hasta Odası)
352 (Hasta Odası)
353 (Hasta Odası)
354 (Hasta Odası)
355 (Hasta Odası)
356 (Hasta Odası)
357 (Hasta Odası)
358 (Hasta Odası)
359 (Hasta Odası)
360 (Hasta Odası)
361 (Hasta Odası)
362 (Hasta Odası)
B BLOK
Cerrahi Kliniği
Hemşire Odası
Ameliyat Hazırlık Odası
3-31 Ördek Sürgü
3-30 Temizlik Odası
3-29 (Müdahale Odası)
3-28 (Wc Bay)
3-27 (Wc Bayan)
301 (Hasta Odası)
302 (Hasta Odası)
303 (Hasta Odası)
304 (Hasta Odası)
305 (Hasta Odası)
306 (Hasta Odası)
307 (Hasta Odası)
308 (Hasta Odası)
309 (Hasta Odası)
310 (Hasta Odası)
3-12 (Hasta Odası)
3-13 (Hasta Odası)
C BLOK
D BLOK
Hasta Yakınları Yenidoğan
Bekleme Salonu Yenidoğan Serketerliği
Doğumhane
3-51 (Sancı Odası)
3-54 (Giyinme Odası)
3-55 (Hepatitli Hasta Doğum Od.)
3-56 (Sancı Odası)
3-57 İlaç Malzeme Deposu
3-58 (Sancı Odası)
3-59 (Sancı Odası)
3-61 Depo
3-62 (Wc Bay)
3-63 (Wc Bayan)
3-64 (Ebe Odası)
3-65 (Yenidoğan Mutfak)
Doğum Salonu
3-66 (Hemşire Odası)
3-67 (Yenidoğan Yoğun Bakım)
Yangın Çıkışı
E BLOK
3-68 (Merkezi Sterilizasyon)
Bayan Soyunma
Bay Soyunma
3-71 (Personel Dinlenme
ve Soyunma Odası
Steril Oda
F BLOK
Ameliyathane
3-73 (Bayan Asepsil)
3-74 (Bay Asepsil)
3-79 (Doktor Odası)
3-76 (Dinlenme Odası)
3-77 (Doktor Odası)
3-78 (Ups Odası)
3-75 (Personel Yemekhane)
3-81 (Hasta Hazırlık)
3-82 (Lokal Salonu)
Ameliyathane Salonu-1
Ameliyathane Salonu-2
3-84 (Rapid Sterizasyon)
3-85 (Steril Depo)
3-86 (Depo)
Ameliyathane Salonu-3
Ameliyathane Salonu-4
Ameliyathane Salonu-5
3-87 (Malzeme Deposu)
3-89 (Depo)
3-88 (Depo)
Download

3. KAT