E-UYGULAMALAR VE DOKÜMAN
YÖNETİM SİSTEMİ PROJESİ
(EUP)
E-Başvuruların Dosya Boyutu ve Web Başvuruları Hakkında Duyuru
E-başvuru için hazırlanan (webden veya kiosktan yükleme) dosyaların ortalama sayfa boyutu
üst limiti 200 KB’dır. Webden yapılan başvurularda “Seçili Ürün İçin Başvuru Yolla” sekmesi
altındaki “Ekle” alanına en fazla 30 ek eklenebilmektedir. Ek sayısı “Ekle” butonunun
yanındaki kutucuğa yazılır ve girilen ek sayısı kadar açılan “Gözat” alanlarına ortalama sayfa
boyutu 200 KB’yi ve eklenen tüm dosyaların toplam boyutu 30 MB’yi geçmeyecek şekilde
dokümanlar eklenebilir.
Uygun boyutlu dokümanlar aşağıdaki yöntemler kullanılarak hazırlanabilir:
1. Dokümanlar mutlaka metin içinde arama yapılabilir (text searchable) pdf olmalıdır.
2. Dokümanlar mümkün olduğu kadar text formatından pdf’e dönüştürülmelidir.
3. Belgelerin text formatında üretilmesinin mümkün olmadığı durumlarda (imza vb.
içeren belgeler) en fazla 150 dpi çözünürlükle siyah-beyaz olarak taranan dosyalar,
".pdf" uzantılı olarak kaydedilmelidir. Bu yöntem ile hazırlanan dokümanların bir
sayfası yaklaşık 20-35 KB iken dokümanların başka bir metod ile hazırlanması
durumunda bir sayfalık dokümanın boyutu 2-3 katına kadar artabilmektedir.
Örnek 1:
Ortalama sayfa boyutu  200 KB UYGUN
ek1.pdf dosyası:
Dosya boyutu
Toplam sayfa sayısı
=
=
2 MB
100
Ortalama sayfa boyutu
≅
20 KB
UYGUN
Ortalama sayfa boyutu > 200 KB UYGUN DEĞİL
ek2.pdf dosyası:
Dosya boyutu
Toplam sayfa sayısı
=
=
10 MB
10
Ortalama sayfa boyutu
≅
1000 KB
Dosya boyutu
Toplam sayfa sayısı
=
=
201 KB
1
Ortalama sayfa boyutu
≅
201 KB
UYGUN DEĞİL
ek3.pdf dosyası:
UYGUN DEĞİL
Download

E-Basvuruların Dosya Boyutu Hakkında Duyuru