Forum: GK Gıda Tarım ve Hayvancılık Komitesi Sorun: Araştırma Dokümanları Hazırlama Şablonu Yazar: Ece Varol Pozisyon: Başkan Vekili Araştırma Raporu Giriş Hortum, sel, yangın ve kuraklık gibi felaketler, hava durumu, iklim ve su kaynaklarına bağlı olarak yapılan bir aktivite olan hayvancılığı olumsuz açıdan etkiler. Hayvancılık için gereken en önemli kaynaklardan biri ise sudur. Bu doğal felaketler nedeniyle oluşan kuraklık hayvancılığın yapılmasını zorlaştırır. Dünyadaki zirai ürünlerin %30’unun hayvansal ürünlerden elde edildiği bilgisini göz önünde bulundurarak bu sorunun çözülmemesi durumunda dünya genelindeki açlık sorununun çok daha ciddi boyutlara ulaşacağı öngörülmektedir. (Prasad).
Anahtar Kelimelerin Tanımları Jet Rüzgarları: Troposfer seviyesinde görülen ve yatay düzlemde yüksek sıcaklık değişimine sebep olan rüzgarlar. ("Jet Stream") Genel Bakış Doğal Afetler ve Kuraklık Kuraklık, bir bölgedeki iklimin nem yönünden olumsuz değişmesi sonucu o bölgedeki su kaynaklarının, tarımın ve canlıların olumsuz etkilenmesidir. Ülkenin yağmur ve kar yağış zamanlarındaki büyük ve tehlikeli değişimler, bölgenin kuraklık tehlikesi altında olduğunun göstergesidir. Uzun süre yağmur yağmadığı takdirde toprak kuruyup çatlamaya başlar ve su rezervlerindeki su miktarı azalır, Yukarıdaki h aritada ülkelerin kuraklıklıkları g özükmektedir. Sarı olan alanlar kuraklığınen az, koyu kırmızı olanlar ise en çok görüldüğü yerlerdir. nehirlerin rejimleri düzensizleşir. Su kaynaklarındaki azalması ve kurak havanın devam etmesi ise kuraklığa sebep olur. Bu kurak zamanlar 10 yıldan bile uzun sürebilir. Yağmur yağması her zaman kuraklığın bittiği anlamına gelmeyebilir. Yağmur yağması bölgedeki su miktarını bir süreliğine arttırır fakat kuraklığın oluşması uzun sürdüğü gibi yok edilmesi ve sebep olduğu zararların düzeltilmesi de yıllar sürebilir. Yağmurun kuraklık dönemi ardından çok kısa bir sürede çok fazla yağması ise barajlarda beklenmedik bir yükselme yaratıp sele sebep olabilir. ("USGS") Açlık, sel ve kuraklık dünyanın karşı karşıya olduğu en büyük üç sorundur. Kuraklığın oluşması çok uzun sürer ve iklimdeki ve jet rüzgarlarındaki1 değişimler bu süreçte rol oynayan etkenlerdendir. (Oblack)
Su Kaynakları Kuraklığın en büyük etkisi su kaynaklarının azalmasıdır. Hayatın temizlik, endüstri ve beslenme gibi birçok farklı alanında su kullanılır. Dört kişilik bir ailenin ortalama günlük su harcaması 1514 litredir. ("Mother Nature Network") Sıcaklığın artması ve yağışın azalması, sudaki maddelerin konsantrasyon oranını bozar ve içindeki ağır metal, endüstriyel kimyasallar, tortular ve tuzların oranının yükselmesine sebep olur. Bu tarım ve endüstriyel atıkların yoğun olduğu toksik su hayvan ve bitkiler için zararlıdır. Kuraklık sırasında su kaynakları zararlı alg ve mikroorganizmalara karşı hassastırlar. ("Drought: Threats to Water and Food Security") Su kaynaklarının azalması zincirleme bir reaksiyon başlatır. Canlılar vücutlarına ihtiyaçları olan su miktarını alamazlarsa zayıflarlar ve daha az bereketli olurlar. Canlıların sayısındaki bu düşüş insanların yiyecek kaynaklarının eskisi kadar verimli ve fazla olamamasına sebep olur. Bitkilerin sayısının azalması, üretilen oksijen sayısında da bir azalma yaşanmasına neden olur, ve karbon döngüsü bozulur. Kuraklığın Tarıma Etkisi Su kaynağı miktarındaki değişim hayvanları etkilediği kadar bitkileri de etkiler. Örneğin Amerika’da 2007-­‐2009 yılları arasında görülen kuraklık, güneydoğu kesiminin (tarımsal ürün kaynaklı) yaklaşık 1.3 milyar dolar kaybetmesine sebep olmuştur. Bu tarımsal ürünlerin başında mısır, buğday, soya fasulyesi, pamuk ve saman gelmektedir. Çoğu hayvan yemi olarak da kullanılan bu ürünlerin miktarındaki azalma, hayvanlarının beslenme şeklinin veya yem miktarının değiştirilmesine sebep olur. Bu gibi değişimler hayvanlarda hastalıklara veya sindirim bozukluklarına sebep olabilir. Hayvanlarde kuraklık nedeniyle oluşabilecek hastalıkların önlenmesi için aşıları ve kontrolleri yapılmalıdır. ("Animal health following drought") Kuraklık ve Balıkçılık Kuraklık nedeniyle azalan ve verimliliğini yitiren su kaynakları deniz canlıları için büyük bir tehlike oluşturmaktadır. Deniz canlılarının çoğu, bir hayvancılık türü olan balıkçılıkta kullanılır. Kuraklık tehlikesi altında olan bölgeler denizlerindeki balık popülasyonunu arttırmak için balıkçılığı yasaklamış durumda. Bu popülasyondaki azalmaların nedeni Su Kaynakları bölümünde de anlatıldığı gibi suların verimsiz bir hale gelmesi veya göllerin ve denizlerin kurumasıdır. Bu olayların gerçekleştiği yerlere örnek olarak Kazakistan ve Özbekistan sınırları arasında ulunan Aral Denizi’ni veya Çad Gölü verilebilir. Çad Gölü 1963’ten 1998’e hacminin %95’ini kaybetmiştir. Bu bölgelerden biri de ABD’de bulunan ve 60 ila 120 gün içinde su deposunun biteceğine inanılan California eyaleti. Sıcaklığın 480C üstü olduğu ve nemin neredeyse hiç olmadığı bu eyalette göllerin yakınında bir fırtına olduğu zaman geriye kalan nem, hemen kurumaktadır. ("Mother Nature Network") Bu eyalette somon ve alabalık popülasyonun azalması nedeniyle gelecekte balıkçılık faaliyetlerinin yapılabilmesini sağlamak ve mümkün oldukça çok erişkin balığı korumak için balıkçılık yasaklanmıştır. (Li)
Kuraklık ve Yangınlar Kuraklığın sebep olduğu başka bir felaket ise orman yangınlarıdır. Çıkma sebebi ne olursa olsun yangınlar kuru ve kurak alanlarda çok daha hızlı yayılır ve ekosisteme zarar verirler. Zarar gören ormanların eski haline döndürülmesi için ise normalde gerektiğinden çok daha fazla su gerekir. 2003 yılında Avustralya’nın Murray bölgesinde 2.5 milyon akre ormanın yangın nedeniyle zarar görmesi üzerine bilim adamları bu bölgedeki suyun kalitesinde ve miktarındaki değişimi incelemeye karar vermiştir. Bilim insanları, o yılki incelemelerinde, Avustralya’daki ziraat faaliyetlerinin ana kaynağı olan Murray Nehri’nin denize ulaşamadığı ilk sene olduğunu gözlemlemiştir. ("National Geographic")
İlgili Taraflar ve Görüşleri Amerika Birleşik Devletleri 2012’den beri yağış miktarının az olması, ülke genelindeki mısır, soya fasulyesi, saman gibi ürünlerin fiyatının artmasına sebep olmuştur. 2012’den bu yana et üretimi yüzde 1.8 düşmüştür. Tarım ürünlerinin fiyatının artması sebebiyle hayvancılık zorlaşmış ve et fiyatları da artış göstermiştir. (Li) Çiftçiler, kuraklığın artması sonucu kurak arazilerinden ayrılmayı tercih etmiş ve daha az su gerektiren ürünleri tercih etmeye başlamışlardır. Avustralya Büyük bir kısmı çöl olan Avustralya kıtası çok uzun süredir kuraklık tehlikesi altında. Dünyanın en fazla koyun popülasyonuna sahip olan Avustralya için bu büyük bir tehlike yaratıyor. 1982-­‐
1983 yılları arasında gerçekleşen ve 100 yılın en kötü kuraklığı olduğu düşünülen El Niño’nun yaklaşık olarak verdiği zararın 2500 milyon dolar olduğu tahmin ediliyor. ("Droughts In Australia") Kanada Çoğu bölgesi kuraklık yaşamış olmasına rağmen genelde görülen kuraklıklar küçük alanlarda kısa süreli, ve dünya geneline göre daha yumuşak olarak görülür. Nüfuslarının çok olmaması nedeniyle kuraklık Kanada için çok büyük bir tehlike değildir. Kanada Birleşmiş Milletler Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesi’ni imzalamış fakat sonra katılmadığını açıklayarak geri çekilmiştir. ("Environment Canada")
Güney Sudan Güney Sudan’lı ailelerin %90’ının geliri tarım ve hayvancılığa bağlıdır, fakat bu sektörlerin verimliliği çok düşüktür. Dünya Gıda Programı (DGP) Güney Sudan’lı 2.8 milyon insana gıda yardımı yapmayı hedefliyor. Bütün bu gıda sıkıntılarına ve kuru iklimine ragmen Güney Sudan, Birleşmiş Milletler Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesi’ni imzalamayan tek Birleşmiş Milletler üyesi. ("WFP")
Olayların Zaman Çizelgesi 1931-­‐1938 1982 -­‐ 1983 1972 -­‐ 1974 1976 Amerika’da 1930 uzun bir süre boyunca yağmur yağmaması nedeniyle ülkenin kötü durumda olan ekonomisi tarım ve hayvancılık yapılamaması sebebiyle daha da kötüye gitmesi (Ganzel)
Avustralya’ya 1982 Nisan ayından 1983’ün Şubat ayına kadar yağmur yağmaması nedeniyle bu bölgedeki koyun ve sığırların %60’ı ölmesi ("Drought")
Sahel bölgesindeki kuraklık nedeniyle bölgedeki bitkilerin kuruması ve buna bağlı olarak yetiştirilen hayvanların ölmesi ("Droughts")
İngiltere’de Haziran 1975’ten Eylül 1976’ya kadar yağmur yağmaması nedeniyle oluşan kuraklık. ("Drought") Antlaşmalar ve Olaylar Birleşmiş Milletler Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesi (UNCCD) Çevre ve gelişim ile sürdürülebilir bir şehir hayatı arasında bağlantı kurarak kuraklığın biyoçeşitliliğe olan olumsuz etkilerini azaltmaya çalışan bu sözleşme, kurak alanlarda yaşayan insanların hayatının iyileştirilmesini hedefliyor. Bu sözleşme özellikle gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin arasında bunun için gereken teknoloji ve bilgi konusunda işbirliği yapılmasını desteklemekte. ("UNCCD") Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı (WFP) WFP’nin amacı doğal afetler, savaşlar veya çatışmalar gibi nedenlerden dolayı açlığa maruz kalan halka gıda yardımı yapmayı amaçlar. WFP şuan 78 ülkede açlıkla mücadele amaçlı programlar yürütmektedir. ("Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı (WFP)") Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) FAO’nun amacı, Dünya’daki gıda ve tarımla ilgili çalışmaları organize etmek, geliştirmek ve gıda güvenliğini sağlamaktır. Tarım ve tüketicinin korunması, balıkçılık. ormancılık gibi alanlarda projeler yürüten bu kuruluş, çalışmalarını ülke aidatlarının yanı sıra gönüllü katkılarla desteklenen fon aracılığıyla yapmaktadır. ("Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO)")
Sorunu Çözmek İçin Atılmış Önceki Girişimlerin Değerlendirilmesi Libya Yapay Nehir Projesi 1947 yılında çok kurak bir dönem geçiren Libya, borular sayesinde Sahra bölgesindeki yeraltındaki akiferlerden temiz su elde ederek şehir ve tarım alanlarına su kaynağı sağlamaktadır. Günde iki milyon kübik metre su taşıma kapasitesi olan bu borular sayesinde Libya’nın su ihtiyacı daha kolay bir şekilde karşılanmaktadır. Bu boruların bağlandığı rezervlerden en büyüğü ise günde yirmi dört milyon metre küp su kapasitesine sahiptir. ("Britannica") California Central Valley Projesi California kuraklık tehlikesinin en çok olduğu bölgelerden biri. Buradaki kuraklığı azaltmak için kurulan su rezervleri tarımın ve hayvancılığın artmasını ve hatta yakındaki bölgelere bile su taşınmasını sağlamıştır. 2013 yılında tarihte şimdiye kadarki en az yağış aldığı sene olması ise bu yıl bu rezervlerden faydalanamayacağı anlamına gelmektedir. California’nın ülke genelindeki meyve ve sebzenin neredeyse yarısını üretiyor olması ise bunun ABD için çok tehlikeli olduğunun bir göstergesidir. (Rogers) Çözüm Önerileri Kuraklık tehlikesinin yüksek ve su kaynaklarının az olduğu gelişmemiş ülkeler, gelişmiş ülkelerden teknoloji ve bilgi açısından yardım alabilir. Bu bölgelerde suyun az olması ve hastalıkların çok yaygın olması nedeniyle yetişen hayvanların sağlıksız olması, bu bilgi ve teknoloji yardımı sayesinde giderilebilir. Örneğin Libya’da yapılan yapay nehir gibi projelerin yapılması su kaynaklarının miktarını arttırır ve bunun sonucu olarak tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin miktarının da artmasını sağlar. Ekonomik durumu bu gibi projeleri gerçekleştirmeye elverişli ülkeler ise bu gibi projeleri örnek alarak rezervler ve barajlar inşa edebilir. Halk, ve çiftçiler kuraklık ile ilgili bilgilendirilmelidir. Kuraklığın azalması için neler yapabileceklerini öğrenmeleri, ve bunun önlenmesinde rol oynayabileceklerini bilmeleri, yıllık su kullanımlarını hesaplayarak bundan haberdar olmaları ve bu kullanımlarını azaltmak için neler yapabileceklerini öğrenmeleri, bu sorunun çözüm sürecinde büyük bir adım atılmasını sağlar. Çiftçilerin ise kuraklığın ekinleri ve hayvanları üzerinde yaratabileceği olumsuz etkilerin farkında olabilmeleri ve kurak alanlarda hangi tür hayvan veya ekin yetiştirebilecekleri hakkında bilgi edinmeleri için çeşitli broşürler, kitapçıklar veya afişler yardımıyla bilgilendirilmeleri, bu sorunun çözümünün daha çabuk bulunmasında aktif bir rol oynayacaktır. Kaynakça Prasad, C.S. " The Clarion CALL." GLANCE 2014. N.p.. Web. 17 Feb 2014.
<http://www.glance2014.in/clarion.php>.
"Jet Stream." <http://tr.wikipedia.org/wiki/Jet_stream>.
Oblack, Rachelle. "What Causes Droughts?." Severe Weather. N.p.. Web.
<http://weather.about.com/od/drought/f/droughts.htm>.
Ganzel, Bill. "Farming In The 90's." Drought!. N.p., n.d. Web.
<http://www.livinghistoryfarm.org/farminginthe30s/water_01.html>.
"Drought." Drought. N.p.. Web. 18 Feb 2014.
<http://library.thinkquest.org/10136/drought/droutq.htm>.
"Droughts." Sahel Drought (L.E.D.C). N.p.. Web. 18 Feb 2014.
<http://droughts.tripod.com/drought/id8.html>.
"UNCCD." About the Convention. N.p.. Web. <http://www.unccd.int/en/about-theconvention/Pages/About-the-Convention.asp&xgt;.
. N.p.. Web. <http://www.indexmundi.com/blog/wp-content/uploads/2013/05/droughtseverity-world.png>.
"Drought: Threats to Water and Food Security." NRDC. N.p.. Web. 23 Feb 2014.
<http://www.nrdc.org/health/climate/drought.asp>.
"Mother Nature Network." 7 lakes and rivers that are drying up. N.p.. Web. 1 Mar 2014.
<http://www.mnn.com/earth-matters/wilderness-resources/photos/7-lakes-and-rivers-that-aredrying-up/bone-dry>.
"Animal health following drought." Department of Primary Industries. N.p.. Web. 23 Feb
2014. <http://www.dpi.nsw.gov.au/agriculture/emergency/drought/recovery/animals/animalheath-following-drought>.
Li, Shan. "LA Times Business." California bans fishing in several rivers in midst of drought
http://www.latimes.com/business/money/la-fi-mo-california-drought-fishing20140129,0,7096313.story
"Britannica." Great Man-Made River (GMR). Encyclopedia of Britannica. Web. 23 Feb 2014.
<http://www.britannica.com/EBchecked/topic/243446/Great-Man-Made-River-GMR>.
Rogers, Paul. "Mercury News." California drought: Feds say farmers won't get any Central
Valley Project water this year. Mercury News, 21 Şubat 2014. Web. 23 Feb 2014.
<http://www.mercurynews.com/science/ci_25201634/california-drought-big-cut-backsannounced-water-that>.
"Droughts In Australia." . N.p.. Web. 23 Feb 2014.
<http://library.thinkquest.org/20901/australia.htm>.
"Environment Canada." Droughts. N.p.. Web. 23 Feb 2014. <http://www.ec.gc.ca/inrenwri/default.asp?lang=En&n=0CD66675-1&offset=8&toc=hide>.
"WFP." South Sudan. N.p.. Web. 23 Feb 2014. <http://www.wfp.org/countries/southsudan/overview>.
"Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı (WFP)." . N.p.. Web. 23 Feb 2014.
<http://www.mfa.gov.tr/birlesmis-milletler-dunya-gida-programi-_wfp_-.tr.mfa>.
"National Geographie." Fire, Drought, and Water Stress. N.p.. Web. 23 Feb 2014.
<http://newswatch.nationalgeographic.com/2012/06/04/fire-drought-and-water-stress/>.
"Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO)." . N.p.. Web. 23 Feb 2014.
<http://www.mfa.gov.tr/birlesmis-milletler-gida-ve-tarim-orgutu-_fao_.tr.mfa>.
"USGS." Questions and answers about droughts. N.p.. Web. 1 Mar 2014.
<http://water.usgs.gov/edu/qadroughts.html>.
Görsel: Drought Severity by Country (1901 – 2008). N.d. Photograph. IndexMundiWeb. 1
Mar 2014. <http://www.indexmundi.com/blog/index.php/2013/05/10/drought-severity-bycountry-1901-2008/>.
Araştırma Soruları Giriş Lütfen cevaplarınızı sizin için ayrılan boşluklara yazınız. Bu soruları ve cevaplarını ülkeniz ve sosyal politikaları hakkında olabildiğince bilgi edinmek için bir kılavuz gibi kullanın. Soruları cevaplamak için önceden var olan bilgilerinizi kullanabilir, arkadaşlarınızdan, öğretmenlerinizden, ve forum yöneticilerinden yardım alabilirsiniz. Ayrıca, daha fazla bilgi için interneti, kitapları, gazeteleri ve magazinleri kullanabilirsiniz. Tüm yerleri doldurmak ve tüm soruları cevaplamak zorunda olmadığınızı unutmayın. O yüzden gerekli bilgileri bulamazsanız endişelenmeyin. Tartışmalara katılmak için her şeyi tamamıyla bilmeniz gerekmiyor. Ancak, ne kadar iyi araştırırsanız, argümanlarda fikirlerinizin ikna edilmesinde o kadar etkili olursunuz. 1. Sizin ülkenizin bu konudaki görüşleri nelerdir? 2. Bu soruna çözüm olarak ülkeniz ne tür önemler alıyor? 3. Kuraklık nedeniyle hayvanlarda görülen hastalıklar nelerdir? 4. Hangi ülkelerde bu hastalıklar görülüyor ve nasıl önlemler alınmalı? 5. Kuraklığın en büyük sebepleri nelerdir? 6. Hayvancılık faaliyetlerinin azalması nelere sebep olur? 7. Hayvancılık faaliyetlerinin azalması en çok hangi ülkeleri etkiler? 8. Hayvancılığa alternatif olarak geliştirilen/geliştirilebilecek yöntemler nelerdir? 9. Ülkenizde hangi çeşit hayvancılıklar yapılmaktadır? 10. Ülkenizin kuraklık ile ilgili tecrübeleri nelerdir? 11. Kuraklığın sebep olduğu tehditlerden hangileri hayvancılığı olumsuz yönde etkiler? 
Download

Doğal felaketlerden kaynaklanan kuraklığın hayvancılığa etkisi