Hayvanların verdiği rahatsızlık: çözüm çoğunlukla kendi elimizde!
“Yabani” hayvanlar bazen köylerde ve şehirlerde çevreyi rahatsız ederler. Yabaniden kastettiğimiz: fareler, martılar, ördekler,
gelincikler, kargalar, yabanileşmiş kediler, hatta sevimli görünen sincaplar bile bu guruba girerler. Hayvanların bu doğal davranışı
gürültü ve çevre kirliliğine sebep olmaktadır. Bazı hayvanlar çeşitli hastalıkların yayılmasında aracı olur. Fakat…bütün bunlardan
rahatsız olan kişi, aslında kendisi bu tür problemleri önleyebilir. Unutulmaması gereken şey, yabani hayvanların çevreye
verdikleri rahatsızlıkta insanların rolü çok büyüktür.
Yabani hayvanların verdiği bu rahatsızlıkların sebepleri nelerdir?
Sebepler aslında oldukça açık: Yerleşim yerlerinde bu hayvanların kullanabileceği sığınak, saklanacak
yerleri ve yiyecekleri fazlasıyla bulun maktadır. Hayvanların sığınaca k ve yuva yapacak yerleri
bulmasını önlemek oldukca zordur, insanlar ın yemek artıkları konusunda dikkatsiz davranmaları
soncunda, hayvanlar çok kolay yemek bulabilmektedir.
Ӧrnek olarak , karga kuşunun çevreyi rahatsız ettiği bilinmektedir. Normalde karga böceklerle beslenir
, gagaları otların arasında, tarlalarda böcek, solucan aramaya uygun yaratılmıştır. Ama karga yemek
artıklarının olduğu bir çöp bidonu veya içinde birçok böcek bulundurabilen bir köpek dışkısı bulursa
ne olur? Yerleşim yerlerinde karga için seçmek pek zor olmayacaktır.
Diğer hayvanlar, örneğin martılar, fareler, ördekler, sokak kedileri sadece çöp bidonlarından
beslenmiyolar, belli yerlere bırakılan, saçılan veya kendilerine verilen ekmek, kuş yemi gibi yiyecekleri
de seviyorlar. iyi niyetle ve çoğunlukla gereğinden fazla ördklere ve martılara ekmek atılıyor.
Problemler
Bu şekilde hayvanlar oldukca fazla besleniyorlar. Bunun sonucunda da normalden çok daha fazla
ürüyorlar ve çevreye verdikleri zarar artıyor. Hatta tabiâtın dengesi de doğal olmayan bu durumdan
olumsuz etkileniyor.
Hayvanlar rahatsız edici davranışlar sergiliyorlar ( gürültü, pisleme, zarar verme gibi), ayrıca çevre
kirliliğine de sebep oluyorlar. Bazen çöpün, çöp bidonlarının içine değil dışına atıldıgı zannediliyor.
Asıl sebep çöplerde yiyecek arayan, martı, gelincik karga, sincap gibi hayvanlardır. Ҫöplerde yiyecek
bulabilmek umuduyla çöp bidonlarından torbaları çekip dağıtıyorlar.
Bazı hayvanların halk sağlığını tehlikeye atabilece ğini biliyormusunuz? Örneğin: farelerden Weil
hastalığı, güvercinlerden Papağan hastalığı, insanlara bulaşabilir. Ayrıca bit ve pire de yeterince
sorun yaratabilir.
Bize nasıl yardımcı olabilirsiniz?
Yaşadığımız ortamı temiz ve uzun ömurlü yapabiliriz. Bunun için sizin desteğiniz çok gereklidir.
•
Yiyecek artıklarını hayvanların ulaşamayacağı yerler bırakın.
•
Yabani hayvanlara ekmek kalıntıları, yem gibi şeylerle beslerseniz, onlara iyilikten çok kötülük yapmış
olursunuz.
•
Yiyecek kalıntılarının bulunduğu veya bulaştığı çöpleri eve götürün yada satın aldığınız yerdeki çöp
konteynerine atınız.
•
Gereğinden fazla kullanma, tüketeceğin kadar alış-veriş yap ve yiyeceğinden fazla pişirme, israf etme,
paranız da cebinizde kalsın.
•
Yemek artıklaını yeşil konteynere atınız. Meyve, sebze ve bahçe artıkları tekrardan kullanılmaktadır, yani
çöp değil, değerli bir madendir.
Şimdiden teşekkür ederiz!
Download

Hayvanların verdiği rahatsızlık: çözüm çoğunlukla kendi elimizde!