Özet & Analiz: 35e – 38b
221 oya karşılık 280 oyla suçlu bulunur.
Kendini-bilmenin en uygun/yerinde ve etkili yolu felsefe yapmaktır ve bu yüzden sorgulanmamış bir
hayat yaşanmaya değmez. Ancak kendimizi bildiğimiz ve anladığımız sürece hayatlarımızın bir değeri
ve anlamı olabilir.
Cezalandırılmak yerine kendisinin Olimpik Oyunların kahramanları gibi onurlandırılmasını istemekle
yine ironik ve küstahça davranmış oluyor. Olimpik kahramanlar size sadece başarının görüntüsünü
verir bense size gerçeği veriyorum der. Görünüş-gerçeklik ayrımına gönderme var.
Eğer kendimizi ve dünyayı sorgulamayı reddedersek akılsızca hareket etmiş oluruz ve iyi eylemlerle
kötü eylemleri birbirinden ayıramayız, ayıracak yeteneğimiz olmaz. Felsefe olmadan insanların
hayvanlardan farkı kalmaz. İyi bir yaşam, kendimizi ve başkalarını daha mutlu ve daha iyi kılan
yaşamdır ve böyle bir yaşam ancak bilgeliği ve kendini-bilmeyi sağlamakla mümkündür. Felsefeye son
vermek hayatı sorgulamaya son vermektir ve bu durumda ölmek daha iyidir.
Özet & Analiz: 38c – 42a
Kendisinden sonra pek çok takipçisi geleceğini söylemesi, daha önce kendisinin eşsiz olduğunu
söylemesi ile görünüşte çelişkilidir. Burada Platon’un katkıları ve ilaveleri bulunsa gerek. Zira daha
önceki kısımda Platon hocasını eşsiz göstererek onurlandırmış oluyor, diğer taraftan da sonraki
kısımda ise kendisine ve Sokrates’in diğer öğrencilerine göndermede bulunuyor ki bunlar sokratik
diyalogları kaleme aldılar ve öğretilerini yaydılar. Gerçekten de ondan sonra 2500 yıl boyunca onun
bir benzeri gelmedi. Ve gerçekten de ondan sonra eleştirici yeni bir nesil doğdu, öyle ki tek başına
Sokrates batılı akılcı felsefe geleneğinin başlatıcısı ve kurucusu sayılabilir ve dolayısıyla sonraki bütün
filozoflar bir anlamda onun takipçisi sayılırsa onun eleştiri biçemi hep katlanan bir biçimde artmış
demektir.
KAYNAK
SparkNotes Editors. “SparkNote on The Apology.” SparkNotes LLC. n.d..
http://www.sparknotes.com/philosophy/apology/ (accessed February 14, 2013).
1
Download

felsefe metinleri 7