DUYURU
1.
Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığınca firmaların mevzuatla ilgili bilgilendirilmesi ve Devlet
İhale Tüzüğü kapsamında yapılan ihalelere azami katılımın sağlanabilmesi maksadıyla
firma bilgilendirme toplantısı planlanmıştır.
2.
Söz konusu toplantıda ihale öncesi hazırlık, dosya tanzimi, satın alma, muayene ve kabul
ile teslim ve tesellüm konularında önemli görülen ve sıkça hata yapılan / yanlış anlaşılan
hususlar hakkında bilgi sunulacak, müteakiben yüklenicilerin yaşadığı problemler ve çözüm
önerileri üzerinde konuşulacaktır. Firmalar tanıtım maksatlı olarak idareye her türlü katalog,
broşür vb. doküman getirebileceklerdir.
Toplantının Yeri
: Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı (Boğazköy - GİRNE)
Toplantı Tarihi
: 11 Şubat 2014
Toplantı Saati
: 14.00 – 17.00
NOT : Toplantıya katılım ücretsiz olup; katılmak isteyen özel / tüzel kişiler ile
temsilcilerinin kimlik bilgilerini (firma adı, adı ve soyadı, telefon ve belgegeçer
numarası) 06 Şubat 2014 mesai bitimine (17.00) kadar aşağıda yazılı temas
noktasına bildirmelerini rica ederim.
Telefon Nu.
: 0 392 234 63 03 Dahili 3211-3221-3231
Belgegeçer Nu.
: 0 392 234 65 17
Download

DUYURU 1. Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığınca firmaların