“HUKUKA VE KANUNLARA UYGUN DAVRANIN”
http://www.canakkaleolay.com/details.asp?id=92192
28.09.2014
Ağız Diş Sağlığı hizmeti sunulan Özel Sağlık Kuruluşları hakkındaki yönetmelik değişikliği için
hazırlanan taslağa tepki gösteren Diş Hekimleri Odası Başkanı Haldun Erdem, taslağın yürürlüğe
girmesi durumunda, meslek örgütlerine Anayasa ve Kanun ile verilmiş olan yetkilerin otoriter iktidar
anlayışıyla gasp edileceğini söyledi.
Sağlık Bakanlığı'nın Ağız Diş Sağlığı hizmeti sunulan Özel Sağlık Kuruluşları hakkındaki
yönetmeliğin değiştirilmesi için hazırladığı taslak tepkilere neden oldu. Çanakkale Diş Hekimleri
Odası Başkanı Haldun Erdem yaptığı açıklamada, Sağlık Bakanlığı'nı hukuka ve kanunlara uygun
hareket etmeye çağırdı. Erdem; "Sağlık Bakanlığı'nı sağ duyuya ve sağlık hizmetlerinin gelişmesinde
öncülük eden meslek örgütlerine gereken saygıyı göstermeye davet ediyoruz" dedi.
"Yetki verilmesini talep ediyoruz"
Batı ülkelerinde olduğu gibi meslek örgütlerine meslek icrası ile ilgili çalışmalarda yetki verilmesini
talep eden Erdem; "Anayasamızın 135 maddesi; meslek odaları ve meslek birliklerini şöyle
tanımlamaktadır; '...mesleğe mensup olanların müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, mesleki faaliyetlerini
kolaylaştırmak, mesleğin genel menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak, meslek mensuplarının
birbirleri ile ve halk ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hakim kılmak üzere meslek disiplini ve
ahlakını korumak maksadı ile kanunla kurulan ve organları kendi üyeleri tarafından kanunda
gösterilen usullere göre yargı gözetimi altında, gizli oyla seçilen kamu tüzel kişilikleridir.' Anayasanın
bu amir hükmü doğrultusunda 3224 sayılı Türk Diş hekimleri Birliği Kanununda da meslek icrası ile
ilgili Diş hekimleri Odalarına ve Türk Diş hekimleri Birliğine yetki ve sorumluluk verilirken, yine
meslek icrasını detaylandıran bir yönetmelikte yani Ağız Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık
Kuruluşları Hakkındaki Yönetmelik değişiklik taslağında odaların ve Türk Diş hekimleri Birliğinin,
tek bir cümlesinde yer almaması, bakanlığın meslek örgütlerine bakışındaki olumsuzluğu
göstermektedir. Ağız Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkındaki Yönetmelik
mesleğini serbest olarak icra eden diş hekimlerinin çalışma koşullarını belirlemektedir. Serbest çalışan
diş hekimleri yasamıza göre odalara üye olmak zorundadırlar. Yine yasaya göre tabela düzenleme
yetkisi Odalara verilmiştir. Diş hekimlerinin meslek icrasına yönelik disiplin işlemleri de Diş
hekimleri Odalarının yetki ve sorumluluğundadır. Anayasa ve Kanunlar böylesine açık hükümler
taşırken Sağlık Bakanlığının Yönetmelik taslağında Odaların ve Birliğin yetki ve sorumluluklarını göz
ardı ederek onları “yok” kabul edilmesi anlaşılır gibi değildir. Sağlık Bakanlığını hukuka ve kanunlara
uygun hareket etmeye çağırıyoruz. Batı ülkelerinde olduğu gibi meslek örgütlerine meslek icrası ile
ilgili çalışmalarda yetki verilmesini talep ediyoruz. Diğer bir başka konu da Sürekli Diş hekimliği
Eğitiminin söz konusu taslaktan çıkarılmasıdır" diye konuştu.
"Yetkiler otoriter iktidar anlayışı ile gasp edilmektedir"
"1998 yılında Birliğimiz tarafından yürürlüğe konulan Sürekli Diş hekimliği Eğitimi Yönergesi, diş
hekimlerinin mezuniyet sonrasında da gelişen ve değişen bilgi ve teknoloji konusunda eğitimleri
amaçlanmıştır" diyen Erdem; "Şimdiye kadar yaklaşık 15000 diş hekimi bu Yönerge doğrultusunda
mezuniyet sonrasında hastalarına duydukları sorumluluk ile eğitimlere katılmışlar, kendilerini dünya
standartlarına uygun bilgilerle geliştirme gayreti göstermişlerdir. Yönetmelikte özendirici bir hüküm
olarak yer alan Sürekli Diş hekimliği Eğitimi bu yönetmelik taslağıyla buradan çıkarılmaktadır. İşte bu
nedenlerle diyoruz ki; meslek örgütümüze anayasa ve kanunla verilmiş yetkiler otoriter iktidar anlayışı
ile gasp edilmektedir. Sağlık Bakanlığını sağ duyuya ve sağlık hizmetlerinin gelişmesinde öncülük
eden meslek örgütlerine gereken saygıyı göstermeye davet ediyoruz" şeklinde konuştu.
İLKER: “DİŞ HEKİMLERİNİN SORUNLARI ARTIYOR”
http://www.milliyet.com.tr/ilker-dis-hekimlerinin-sorunlari-artiyor-samsun-yerelhaber-397809/
25.09.2014
Samsun Dişhekimleri Odası Başkanı Abdullah İlker, ağız ve diş sağlığı sorunlarının her geçen
gün arttığını ifade ederek, diş hekimlerine ve ağız ve diş sağlıklarına sahip çıkılması
gerektiğini söyledi.
Samsun Dişhekimleri Odası üyeleri oda önünde toplanarak eylem yaptı. Eylemde konuşan
Dişhekimleri Odası Başkanı Abdullah İlker, “Yine mesleğe saldıran, diş hekiminin mesleğini
bağımsız olarak uygulamasını zorlaştıran ve meslek örgütünü yok sayan düşünceyle karşı
karşıyayız. Ağız diş sağlığı hizmeti sunulan özel sağlık kuruluşları hakkındaki yönetmelik
mesleğini serbest olarak icra eden diş hekimlerinin çalışma koşullarını belirlemektedir.
Serbest çalışan diş hekimleri yasamıza göre odalara üye olmak zorundadırlar. Yine yasaya
göre tabela düzenleme yetkisi odalara verilmiştir. Diş hekimlerinin meslek icrasına yönelik
disiplin işlemleri de diş hekimleri odalarının yetki ve sorumluluğundadır. Anayasa ve
kanunlar böylesine açık hükümler taşırken Sağlık Bakanlığı’nın yönetmelik taslağında
odaların ve birliğin yetki ve sorumluluklarını göz ardı ederek onları ‘yok’ kabul edilmesi
anlaşılır gibi değildir” dedi.
Sağlık Bakanlığı’nı hukuka ve kanunlara uygun hareket etmeye davet eden İlker, “Batı
ülkelerinde olduğu gibi meslek örgütlerine meslek icrası ile ilgili çalışmalarda yetki
verilmesini talep ediyoruz. Meslek örgütümüze Anayasa ve kanunla verilmiş yetkiler otoriter
iktidar anlayışı ile gasp edilmektedir. Sağlık Bakanlığı’nı sağduyuya ve sağlık hizmetlerinin
gelişmesinde öncülük eden meslek örgütlerine gereken saygıyı göstermeye davet ediyoruz.
Taslağın bu biçimiyle ve içeriğiyle yönetmelik haline dönüşmemesi için Türk Dişhekimleri
Birliği (TDB) ve odalar tüm üyeleriyle birlikte, fertlerin ve toplumun sağlığını korumak,
sağlık hakkına ve mesleğimize sahip çıkmak, ağız diş sağlığı hizmetlerine ulaşımı
kolaylaştırmak için boş durmayacak, ellerinden gelen tüm meşru eylem yollarını kullanarak
karşı çıkışını kamuoyuna en güçlü şekilde duyuracaktır. Buradan halkımıza sesleniyoruz.
Ağız diş sağlığı sorunlarınız her geçen gün artıyor. Yıllardır aileden saydığınız
muayenehanesine güvenle gittiğiniz diş hekiminize ve ağız diş sağlığınıza sahip çıkın” diye
konuştu.
http://www.habergazetesi.com.tr/sondakika/33382/-dis-hekimlerinin-sorunlari-artiyor-/
http://www.haber8.com/Haber/mhp-istanbuldaki-tum-ilce-baskanlarini-gorevlerinden-aldi/haber-243388
http://www.yesilercishaber.com/haber/14210/ilker-dis-hekimlerinin-sorunlari-artiyor.html
http://www.yurtgundemi.com/ilker-%C5%93dis-hekimlerinin-sorunlari-artiyo-haberi-9660669.htm
http://www.haberx.com/ilker_dis_hekimlerinin_sorunlari_artiyor%2817,n,11691865,196%29.aspx
http://www.marasgundem.com/ilker-dis-hekimlerinin-sorunlari-artiyor-965375h.htm
http://www.samsunhaber.tc/samsun-haber/ilker-dis-hekimlerinin-sorunlari-artiyor-h375986.html
DİŞHEKİMLERİNDEN MESLEK ODALARINA YETKİ VERİLMESİ TALEBİ
http://www.saglikaktuel.com/haber/dis-hekimlerinden-meslek-odalarina-yetki-verilmesi-talebi-42049.htm
25.09.2014
Eskişehir Diş Hekimleri Odası Başkanı Arkan: "Batı ülkelerinde olduğu gibi meslek
örgütlerine meslek icrası ile ilgili çalışmalarda yetki verilmesini talep ediyoruz"
Eskişehir Diş Hekimleri Odası Başkanı Cihat Arkan, oda ve birliklere meslek icrası ile ilgili
çalışmalarda yetki verilmesini talep etti.
Arkan, oda binasında düzenlediği basın toplantısında, 3224 sayılı Türk Diş Hekimleri Birliği
Kanunu'nda meslek icrası ile ilgili diş hekimleri odalarına ve birliğe yetki ve sorumluluk
verildiğini anımsatarak, Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları
Hakkındaki Yönetmelik değişiklik taslağında ise oda ve birliğin adının geçmediğini öne
sürdü.
Yasaya göre serbest çalışan diş hekimlerinin odaya üye olmak zorunda olduğunu ifade eden
Arkan, şöyle konuştu:
"Yine yasaya göre tabela düzenleme yetkisi odalara verilmiştir. Diş hekimlerinin meslek
icrasına yönelik disiplin işlemleri de diş hekimleri odalarının yetki ve sorumluluğundadır.
Anayasa ve kanunlar böylesine açık hükümler taşırken, Sağlık Bakanlığı'nın yönetmelik
taslağında odaların ve birliğin yetki ve sorumluluklarını göz ardı ederek onları 'yok' kabul
edilmesi anlaşılır gibi değildir. Batı ülkelerinde olduğu gibi meslek örgütlerine meslek icrası
ile ilgili çalışmalarda yetki verilmesini talep ediyoruz."
DİŞHEKİMLERİ YÖNETMELİĞE ATEŞ PÜSKÜRDÜ!
http://www.medimagazin.com.tr/dis-hekimi/genel/tr-dis-hekimleri-yonetmelige-ates-puskurdu-3-24-61561.html
25.09.2014
Diş Hekimleri , Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan Ağız Diş Sağlığı Hizmetleri Sunulan
Özel Sağlık Kuruluşları Hakkındaki Yönetmelik taslağına tepki gösterdi.
Tüm Türkiye’de bulunan Dişhekimleri odaları eş zamanlı olarak Türk Dişhekimleri Birliği
(TDB) öncülüğünde belirli şehirlerde basın açıklaması gerçekleştirdi. İzmir İl Sağlık
Müdürlüğü önünde gerçekleştirilen açıklamaya İzmir Dişhekimleri Odası Başkanı Prof. Dr.
Ali Rıza Alpöz ve Yönetim Kurulu Üyeleri’nin yanı sıra Diş Hekimleri katıldı.
Açıklamada TDB Başkanlar Konseyi sonuç bildirgesinde de yer alan; ‘’Sağlık Bakanlığı
tarafından hazırlanan Ağız Diş Sağlığı Hizmetleri Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları
Hakkındaki Yönetmelik taslağının meslek birliğinin kuruluşuna dayanak teşkil eden,
Anayasanın 135. maddesi ile Odaların ve Birliğin yetki ve sorumluluklarını belirleyen 3224
sayılı Türk Dişhekimleri Birliği Kanunu’nun ruhuna aykırı bir düzenleme olduğu belirtilerek,
bu durumun kabul edilemez olduğu’’ vurgulandı.
İzmir Dişhekimleri Odası Başkanı Prof. Dr. Ali Rıza Alpöz; ‘’Serbest çalışan diş hekimini ,
mesleğini yapamayacak duruma getirme planlarından bir tanesi olan "Özel Ağız Diş Sağlığı
Kuruluşları Hakkında ki Yönetmelik Taslağı" ile ilgili meslek örgütlerimizden hiçbir görüş
dahi alınmamıştır’’ dedi.
Tıpta uygulamaya başladıkları, hekimi sermayenin açtığı özel hastanelerde maaşlı çalışan kişi
durumuna getirme amacına yönelik hazırlanan bu taslağın ne yazık ki emrivaki yapılan bir
uygulama haline getirildiği vurgulayan Prof. Dr. Alpöz ; ‘’Sayıları 60'ı bulan diş hekimliği
fakültelerinden mezun olacak genç meslektaşlarımız sanki bu amaç için hazırlanmaktadır.
Mesleğimizi çok tehlikeli sınıfa dahil eden zihniyet, çöken maden ocaklarında ve inşaatlarda
aynı duyarlılığı gösterememektedir. Kendi kliniğinde hasta bakmak, özel çalışmak isteyen
meslektaşlarımızı en doğal hakları olan bu durumdan mahrum etmek için türlü denetim ve
kontrol mekanizmaları her şekilde gündemde tutulmakta ve bıktırma yanı sıra yıldırma taktiği
uygulanmaktadır. Bu taslağın ne denli hatalı olduğu umarız aklıselim kişiler tarafından fark
edilir ve bu yanlıştan dönülür’’ dedi.
Aydın Diş hekimleri Odası tarafından yapılan açıklamada, Sağlık Bakanlığı hukuka ve
kanunlara uygun hareket etmeye çağırıldı.
Bilindiği gibi Ağız Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkındaki
Yönetmelik, mesleğini serbest olarak icra eden dişhekimlerinin çalışma koşullarını belirliyor.
Serbest çalışan dişhekimleri ise, yasaya göre odalara üye olmak zorundalar. Yine yasaya göre
tabela düzenleme yetkisi de Odalara verilmişti.
Dişhekimlerinin meslek icrasına yönelik disiplin işlemleri ise Dişhekimleri Odalarının yetki
ve sorumluluğunda.
1998 yılında yürürlüğe konulan Sürekli Dişhekimliği Eğitimi Yönergesi, dişhekimlerinin
mezuniyet sonrasında da gelişen ve değişen bilgi ve teknoloji konusunda eğitimleri
amaçlandı.
Konuyla ilgili açıklama yapan Aydın Diş hekimleri Odası yetkilileri, şimdiye kadar yaklaşık
15000 dişhekiminin bu Yönerge doğrultusunda mezuniyet sonrasında hastalarına duydukları
sorumluluk ile eğitimlere katılarak, kendilerini dünya standartlarına uygun bilgilerle
geliştirme gayreti gösterdiklerini belirtti.
Yönetmelikte özendirici bir hüküm olarak yer alan Sürekli Dişhekimliği Eğitimi bu
yönetmelik taslağıyla buradan çıkarıldı.
Açıklamanın devamında şunlar belirtildi:
“Meslek örgütüne anayasa ve kanunla verilmiş yetkiler otoriter iktidar anlayışı ile gasp
ediliyor.
Sağlık Bakanlığını sağ duyuya ve sağlık hizmetlerinin gelişmesinde öncülük eden meslek
örgütlerine gereken saygıyı göstermeye davet ediyoruz.
Anayasa ve Kanunlar böylesine açık hükümler taşırken Sağlık Bakanlığının Yönetmelik
taslağında Odaların ve Birliğin yetki ve sorumluluklarını göz ardı ederek onları “yok” kabul
edilmesi anlaşılır gibi değildir.
Sağlık Bakanlığını hukuka ve kanunlara uygun hareket etmeye çağırıyoruz. Batı ülkelerinde
olduğu gibi meslek örgütlerine meslek icrası ile ilgili çalışmalarda yetki verilmesini talep
ediyoruz”
“Sürekli diş hekimliği eğitimi söz konusu taslaktan çıkarılmalıdır”
Batı ülkelerinde olduğu gibi meslek örgütlerine meslek icrası ile ilgili çalışmalarda yetki
verilmesini talep ettiklerini ifade eden yetkililer, “Diğer bir başka konu da Sürekli
Dişhekimliği Eğitiminin söz konusu taslaktan çıkarılmasıdır” dedi.
DİŞHEKİMLERİNDEN SAĞLIK BAKANLIĞI’NA ‘YÖNETMELİK’ TEPKİSİ
http://www.zaman.com.tr/gundem_dis-hekimlerinden-saglik-bakanligina-yonetmelik-tepkisi_2246512.html
25.09.2014
Sağlık Bakanlığı’nın hazırladığı Özel Ağız Diş Sağlığı Kuruluşları Hakkındaki Yönetmelik
Taslağı, İzmir Diş Hekimleri Odası tarafından protesto edildi.
İl Sağlık Müdürlüğü önünde basın açıklaması yapan Oda Başkanı Prof. Dr. Rıza Alpöz ve
yönetim kurulu üyeleri, değişiklikle, serbest çalışan diş hekimlerinin mesleğini yapamayacak
duruma geleceğini söyledi. Taslak hazırlanırken Türk Diş Hekimleri Birliği’nden görüş
alındığını ifade eden Alpöz, şunları dile getirdi: “Taslak, hekimi sermayenin açtığı özel
hastanelerde maaşlı çalışan kişi durumuna getirme amacına yönelik. Ne acıdır ki Sağlık
Bakanlığı’nda masa başında bu uygulamaları kaleme alan kişilerin etrafında meslektaşlarımız
da mevcuttur ve kendilerinden bu konuda hiç ses çıkmamaktadır. Mesleğimizi ‘çok tehlikeli’
sınıfa dahil eden zihniyet, çöken maden ocaklarında ve inşaatlarda aynı duyarlılığı
gösterememektedir. Kendi kliniğinde hasta bakmak, özel çalışmak isteyen meslektaşlarımızı
en doğal hakları olan bu durumdan alıkoymak için türlü denetim ve kontrol mekanizmaları
her şekilde gündemde tutulmakta ve bıktırma, yıldırma taktiği uygulanmaktadır.”
DİŞHEKİMLERİ ODASI YENİ YÖNETMELİĞE TEPKİLİ
http://www.bugun.com.tr/son-dakika/dis-hekimleri-odasi-yeni--haberi/1271601
24.09.2014
Aydın Diş Hekimleri Odası Başkanı Oktay İşbilir, Sağlık Bakanlığı’nın Anayasa ve kanunlara
rağmen yeni yönetmelik taslağında, odaların ve birliğin yetki ve sorumluluklarını gözardı
ederek yok kabul edilmesinin anlaşılır gibi olmadığını söyledi. Bir basın toplantısı düzenleyen
İşbilir, Sağlık Bakanlığı’nı hukuka ve kanunlara uygun hareket etmeye çağırdı.
Batı ülkelerinde olduğu gibi meslek örgütlerine meslek icrası ile ilgili çalışmalarda yetki
verilmesini talep ettiklerini belirten Oda Başkanı İşbilir, “Anayasa’nın 135. maddesinde,
meslek odaları ve meslek birliklerinin görev tanımı ortadadır. Anayasa’nın bu amir hükmü
doğrultusunda, 3224 Sayılı Türk Diş Hekimleri Birliği Kanunu’nda da meslek icrası ile ilgili
Diş Hekimleri odalarına ve Türk Diş Hekimleri Birliği’ne yetki ve sorumluluk verilirken yine
meslek icrasını detaylandıran yönetmelikte, yani Ağız Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel
Sağlık Kuruluşları Hakkındaki Yönetmelik'in değişiklik taslağında, odaların ve Türk Diş
Hekimleri Birliği’nin tek bir cümlesinde yer almaması, bakanlığın meslek örgütlerine
bakışındaki olumsuzluğu göstermektedir.” dedi. Meslek örgütlerine Anayasa ve kanunla
verilmiş yetkilerin, otoriter iktidar anlayışı ile gasp edildiğini ileri süren İşbilir, şunları
kaydetti: “Ağız ve diş sağlığı hizmeti sunulan özel sağlık kuruluşları hakkındaki yönetmelik,
mesleğini serbest olarak icra eden diş hekimlerinin çalışma koşullarını belirlemektedir.
Serbest çalışan diş hekimleri, yasamıza göre odalara üye olmak zorundadırlar. Yine yasaya
göre tabela düzenleme yetkisi odalara verilmiştir. Diş hekimlerinin meslek icrasına yönelik
disiplin işlemleri, Diş Hekimleri odalarının yetki ve sorumluluğundadır. Bir başka konu da
sürekli diş hekimliği eğitiminin, söz konusu taslaktan çıkarılmasıdır. 1998 yılında birliğimiz
tarafından yürürlüğe koyulan Sürekli Diş Hekimliği Eğitimi Yönergesi ile diş hekimleri,
mezuniyet sonrasında da gelişen ve değişen bilgi ve teknoloji konusunda hastalarına
duydukları sorumlulukla eğitimlere katılmışlar, kendilerini dünya standartlarına uygun
bilgilerle gelişme gayreti göstermişlerdir. Yönetmelikte özendirici bir hüküm olarak yer alan
Sürekli Diş Hekimliği Eğitimi, bu yönetmelik taslağıyla buradan çıkarılmaktadır.” CİHAN
MANİSALI DİŞ HEKİMLERİNDEN TASLAK TEPKİSİ
http://www.haber3.com/manisali-dis-hekimlerinden-taslak-tepkisi-2917887h.htm
24.09.2014
Manisa Diş Hekimleri Odası, özel ağız diş sağlığı kuruluşları hakkındaki yönetmeliğin
değiştirilmesi için hazırlanan taslağa tepki gösterdi.
Sağlık Bakanlığı'nın özel ağız diş sağlığı kuruluşları hakkında yönetmeliğin değiştirilmesi için
hazırladığı taslak, Manisa Diş Hekimleri Odası'nın tepsine neden oldu. Manisa Diş Hekimleri
Odası Başkanı Sevgül Bora, yönetim kurulu üyeleriyle basın açıklaması yaptı. Odası Başkanı
Sevgül Bora, Sağlık Bakanlığı'nın anayasa ve kanunlara rağmen yeni yönetmelik taslağında;
odaların ve birliğin yetki ve sorumluluklarını göz ardı ederek yok kabul edilmesinin anlaşılır
gibi olmadığını söyledi. Meslek örgütlerine anayasa ve kanunla verilmiş yetkilerin Ak Parti
iktidarı tarafından gasp edilmek istendiğini söyleyen Oda Başkanı Bora, "Meslek örgütümüze
anayasa ve kanunla verilmiş yetkiler otoriter iktidar anlayışıyla gasp edilmektedir. Sağlık
Bakanlığı'nı sağduyuya ve sağlık hizmetlerinin gelişmesinde öncülük eden meslek örgütlerine
gereken saygıyı göstermeye davet ediyoruz. Mevcut yönetmelik, hazırlık sürecinden itibaren
Sağlık Bakanlığı ve TDB yetkililerinin birlikte çalışmasıyla ortaya çıkarılmışken, ileri
demokrasiye geçildiği söylenen ülkemizde, yangından mal kaçırır gibi hazırlanan taslak her
şeyden önce hazırlanma yöntemiyle demokratik teamüllere uymamaktadır" dedi.
Taslağın yürürlüğe girmesi durumunda diş hekimliği fakültesi mezunlarının ucuz iş gücü
olarak kullanılacağını ve özel poliklinik döneminin kapanacağını belirten Oda Başkanı Bora,
"Taslak bu haliyle yürürlüğe girerse tıpta yaşanan sürece bakarak; önce muayenehane, sonra
poliklinik en son da merkezlerin ortadan kaldırılmasının diş hekimliğinde de yaşanacağını
söyleyebiliriz. Diş hekimliği kendi adına çalışan bir meslek olmaktan çıkartılacak. Diş
hekimleri büyük sermayenin tekelinde, özlük haklarından yoksun, ücretli çalışanlar konumuna
gelecektir. Ayrıca sayısı bu iktidar döneminde hızla artan diş hekimliği fakültelerinden mezun
olan meslektaşlarımızın da sermaye tarafından ucuz işgücü olarak kullanılacağı, emeğimizin
ucuzlatılacağı açıktır" diye konuştu.
Download

24 Eylül 2014 tarihinde eş zamanlı basın açıklamaları yaparak