Üst yarıyıllardan ders alınabilir mi?
“Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” nin 13.
maddesinin 6. Fıkrasına göre lisans programlarına kayıtlı öğrencilerin üst yarıyıllardan ders
alınabilmesi için önceki yarıyıllardan hiç başarısız ders olmaması ve genel akademik not
ortalamasının (GANO) en az 3.00 olması şarttır.
Yönetmeliğimizin 13. maddesinin 6. fıkrası aşağıda belirtilmiştir.
(6) Lisans öğrencileri, danışmanlarının olumlu görüşüyle, ön şartlı olmayan veya ön şartını
yerine getirdikleri, üst yarıyıl/yıl programlarına ait derslerden alarak öğrenim süresinden
daha kısa sürede mezun olabilirler. Bunun için, öğrencinin; önceki yarıyıllardan başarısız dersi
olmaması ve ağırlıklı genel akademik not ortalamasının 3.00 ve üstünde olması şarttır. Üstten
alınacak derslerin kredi tutarı, bulunulan yarıyılın kredi miktarının 1/3'ünü aşamaz.
Download

Üst yarıyıllardan ders alınabilir mi? “Recep Tayyip Erdoğan