YATIRIMCI SUNUMU
30.06.2014
GYO Sektörü
Gayrimenkul yatırım ortaklıkları(GYO);
•Gayrimenkullere,
•Gayrimenkullere dayalı projelere,
•Gayrimenkullere dayalı haklara,
•Sermaye piyasası araçlarına
yatırım yapabilen halka açık portföy yönetim şirketleridir.
GYO’ların Piyasa Büyüklüğü
GYO'lar
Emlak Konut GYO
30.06.2014
(mn $)
4.760
Torunlar GYO
808
Doğuş GYO
514
Saf GYO
489
İş GYO
417
Halk GYO
362
Yeni Gimat
351
Diğer GYO'lar
2.230
Toplam
9.931
GYO FAALİYETLERİNE İLİŞKİN
BAŞLICA DÜZENLEMELER
Başlıca Düzenlemeler
GYO’lar Sermaye Piyasası Kurulu(SPK) tarafından yayımlanmış olan, “Gayrimenkul Yatırım
Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği” ne tabidir.
•GYO’lar sermayelerinin asgari %25’ini halka açmak zorundadırlar.
•GYO’lar gayrimenkullere, gayrimenkule dayalı haklara ve gayrimenkule dayalı projelere aktif
toplamlarının en az %51’i oranında yatırım yapmak zorundadırlar.
•GYO’lar para ve sermaye piyasası araçlarına aktif toplamının en çok %49’u oranında yatırım
yapabilirler. Bu kapsamda GYO’lar;
- hazine bonolarına, devlet tahvillerine, mevduata ve ters repo işlemlerine,
- hisse senetleri ve yatırım fonlarına yatırım yapabilirler.
Başlıca diğer portföy sınırlamaları:
•GYO’lar yabancı gayrimenkullere, yabancı sermaye piyasası araçlarına ve faaliyet konusu yalnızca
gayrimenkul olan yurt dışında kurulu şirketlere aktif toplamlarının en çok %49’u oranında yatırım yapabilirler.
•Portföyde bulunan ve alımından itibaren 5 yıl geçmiş olmasına rağmen, üzerlerinde proje geliştirilmesine
yönelik herhangi bir tasarrufta bulunulmayan arsa ve arazilerin oranı aktif toplamının %20’sini aşamaz.
Başlıca Düzenlemeler
•GYO’lar gayrimenkullerinin inşaat işlerini kendileri üstlenemez, bu amaçla personel
ve ekipman edinemezler.
•GYO’lar portföylerinde yer alan gayrimenkul ve hakların değerlemesini, SPK
tarafından listeye alınmış gayrimenkul değerleme şirketlerine yaptırmakla
yükümlüdürler.
•GYO’ların faaliyetlerinden dolayı elde ettikleri kazançlar, kurumlar vergisinden
istisna olup, gelir vergisi stopaj oranı ise %0’dır.
•GYO’ların kar dağıtma zorunluluğu bulunmamaktadır.
İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM
ORTAKLIĞI A.Ş.
İş GYO
•İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş., 1999 yılında T.İş Bankası A.Ş.’nin lider
sermayedarlığı ile kurulmuştur.
•İş GYO, aynı yıl içinde halka arzını tamamlamış ve BİST’de işlem görmeye
başlamıştır.
30.06.2014 tarihi itibarıyla İş GYO;
• 417 milyon $ piyasa değeri ile sektörün %4,2’sini temsil etmektedir.
•Misyonumuz; çağdaş insana ve çağdaş kentlere yaraşır mekanlar oluşturmak.
Yatırımlarını ve kaynaklarını etkin bir biçimde değerlendirerek istikrarlı büyüme
ve yüksek karlılık ilkesiyle hissedarları için yarattığı değeri sürekli kılmak…
Neden İş GYO?
İş GYO;
•Çeşitlendirilmiş ve nitelikli gayrimenkul portföyü,
•Finansal açıdan güçlü ve nitelikli kiracı karması,
•İstikrarlı ve güçlü kira geliri (kira gelirlerinin yaklaşık
olarak yarısı yabancı para cinsinden),
•Düşük borçlanma oranı,
•Güçlü ortaklık yapısı,
•Güvenle özdeşleştirilen güçlü marka değeri ile
sektörde farklılık yaratmaktadır.
Sermaye Yapısı
(*) Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK)’nin 30.06.2014 tarihli verilerine göre, Şirketin fiili dolaşımdaki
paylarının sermayeye oranı %44’dür. Söz konusu oran üzerinden hesaplanan yabancı yatırımcı payı ise
%43’dür.
İŞ GYO PORTFÖY
Portföy Dağılımı
Toplam Portföy
mn $
%
Gayrimenkul Portöyü
1.085
94%
63
6%
1.148
100%
Para ve Sermaye Piyasası Araçları
Toplam Portföy Değeri
*Projeler; Tuzla Projeleri, Ege Perla Karma Proje, İstanbul Finans Merkezi Projesi, Kartal Karma Proje ve Topkapı Konut
Projesi’nden oluşmaktadır.
Gayrimenkul Portföyü – 31.03.2014
30.06.2014
mn $
Ofis
400
Projeler
375
Perakende
284
Arsa
12
Otel
9
Konut
5
TOPLAM
1.085
İş GYO-Portföy
KİRA GELİRİ ELDE EDİLEN
GAYRİMENKULLER
OFİS YATIRIMLARI
İş GYO-Portföy
İş Kuleleri (Kule II ve III)
Şehrin merkezi iş alanında(MİA)
bulunan A sınıf ofis binaları
Lokasyon : İstanbul
Kiralanabilir alan : 54.770 m2
Doluluk oranı : %94
Yıllık kira: 16,1 mn $
Tamamlanma tarihi : 2000
Geliştirme maliyeti: 139,6 mn $
2013 yılı itibarıyla elde edilen
toplam kira: 194,5 mn $
İş GYO-Portföy
Ankara İş Kulesi
Ankara’nın en önemli
akslarından Atatürk Bulvarı’nda
bulunan, 3 blok ve 29 kattan
oluşan ofis binası
Lokasyon : Ankara
Kiralanabilir alan : 26.488 m2
Doluluk oranı : %100
Yıllık kira: 4,3 mn $
Tamamlanma tarihi : 1999
Geliştirme maliyeti: 70 mn $
2013 yılı itibarıyla elde edilen
toplam kira: 57,8 mn $
İş GYO-Portföy
Maslak Binası
Ofis piyasasının MİA’sında
bulunan, 12 kattan oluşan ofis
binası
Lokasyon : İstanbul
Kiralanabilir alan : 12.904 m2
Doluluk oranı : %100
Yıllık kira: 1,9 mn $
Tamamlanma tarihi : 2001
Geliştirme maliyeti: 21,5 mn $
2013 yılı itibarıyla elde edilen
toplam kira: 25 mn $
İş GYO-Portföy
Ankara-Ulus Banka Ofis Binası
Kiralanabilir alan : 6.194 m2
Yıllık kira : 1,8 mn $
Lokasyon : Ankara
Ankara-Kızılay Banka Ofis Binası
Kiralanabilir alan : 5.175 m2
Yıllık kira: 1,5 mn $
Lokasyon : Ankara
Antalya Banka Ofis Binası
Kiralanabilir alan : 3.353 m2
Yıllık kira: 0,8 mn $
Lokasyon : Antalya
Sirkeci Banka Ofis Binası
Güneşli Banka Ofis Binası
Kiralanabilir alan : 4.170 m2
Yıllık kira: 1,5 mn $
Lokasyon : İstanbul
Kiralanabilir alan : 20.805 m2
Yıllık kira: 2,6 mn $
Lokasyon : İstanbul
İş GYO-Portföy
Lokasyon : İstanbul, Taksim
Tamamlanma tarihi : 2Ç 2013
Geliştirme maliyeti: 13 mn $ (arsa dahil)
Kiralanabilir alan : 3.890 m2
Doluluk oranı : %65
Yıllık kira: 0,8 mn $
Tahmini yıllık kira: 1,3 mn $ *
* %100 doluluk varsayımı ile hesaplanmıştır.
PERAKENDE YATIRIMLARI
İş GYO-Portföy
Kanyon AVM
•Eczacıbaşı İlaç ile %50-50 maliyetgelir paylaşımı ortaklığı ile şehrin
MİA’sında geliştirilmiştir.
•2006 yılında tamamlanan ”Kanyon
Projesi”nin bünyesinde yer alan
yarı açık alışveriş merkezidir.
Kiralanabilir alan : 38.940 m2
Tamamlanma tarihi : 2006
Doluluk oranı : %100
Lokasyon : İstanbul
Yıllık kira: 11,8 mn $
2013 yılı itibarıyla elde edilen
toplam kira: 96 mn $
(*) Kanyon AVM’nin mülkiyetinin yarısı Şirketimize aittir.
İş GYO-Portföy
Kule Çarşı AVM
İş Kulelerinin altında yer alan
alışveriş merkezi
Kiralanabilir alan : 3.618 m2
Tamamlanma tarihi : 2000
Doluluk oranı : %95
Lokasyon : İstanbul
Yıllık kira: 1,6 mn $
Geliştirme maliyeti: 14,8 mn $
2013 yılı itibarıyla elde edilen
toplam kira: 21,9 mn $
İş GYO-Portföy
Real Hipermarket Binası
Şehrin yeni merkezlerinden
Esenyurt’ta, konut projelerinin
yoğunlaştığı bölgede bulunan
hipermarket binası
Lokasyon : İstanbul
Kiralanabilir alan : 16.500 m2
Doluluk oranı : %100
Yıllık kira: 2,5 mn $
Tamamlanma tarihi : 2007
Geliştirme maliyeti: 25,6 mn $
2013 yılı itibarıyla elde edilen
toplam kira: 16,1 mn $
( *)Real Hipermarket binası İŞ GYO tarafından geliştirilmiştir.
İş GYO- Portföy
Lokasyon : Esenyurt-110 no.lu parsel
Yatırım modeli : Yap-İşlet-Devret
Proje geliştirici : ECE/DWS*
Proje kapsamı : ECE/DWS, proje arsasının 72 yıllık üst
kullanım hakkına sahiptir. (Üst hakkı Haziran 2009’da
devredilmiştir.)
Alışveriş merkezi, üst hakkı süresinin sonunda İş GYO’ya
devredilecektir.
Açılış tarihi : Ekim 2012
*Deutsche Bank’ın yatırım şirketidir.
Galaksi Temalı Alışveriş Merkezi
İş GYO- Portföy
Anlaşılan yıllık kiranın kapsamı: sabit yıllık kira+ciro kira
İlk on yıl için anlaşılan yıllık kira: 2,9 mn $
Sabit yıllık kira*: 2,5 mn $
Ciro kira**: Yıllık ciro kiranın %33’ü
*Yapılan sözleşme çerçevesinde her on yılda bir artışa tabi
olan sabit kira, 60. yılın sonunda 7 mn $’a ulaşacaktır.
**Sözleşmede minimum 0,4 mn $ olarak belirlenmiştir.
OTEL YATIRIMLARI
İş GYO-Portföy
Kapadokya Lodge Otel
Önemli turizm merkezlerinden
Kapadokya’da bulunan 4 yıldızlı
otel
Lokasyon : Nevşehir
Kiralanabilir alan : 11.422 m2
Yıllık kira: 0,3 mn $*
Alım tarihi : 2010
Alım maliyeti: 9,6 mn $
2013 yılı itibarıyla elde edilen
toplam kira: 2,8 mn $
*Sözleşmede belirlenen minimum kira tutarıdır. Yıllık kira, otel karından
yıllık hasılatın %3’ünün düşülmesiyle hesaplanacaktır.
GAYRİMENKUL PROJELERİ
Geliştirilmekte Olan Projeler
Gelecek Projeler
Teknoloji ve Operasyon Merkezi Projesi
İstanbul Finans Merkezi Projesi
Tuzla Karma Proje
Kartal Karma Proje
Ege Perla Karma Proje
Topkapı Konut Projesi
Tamamlanan Proje
Çınarlı Bahçe Konut Projesi
GELİŞTİRİLMEKTE OLAN PROJELER
Geliştirilmekte Olan Projeler
Geliştirilmekte Olan Projeler
Mn $
%
256-275$
49%
95-110$
19%
Ege Perla Karma
165-175$
32%
Total
510-560$
100%
Teknoloji ve Operasyon Merkezi
Tuzla Karma Proje
TUZLA PROJELERİ
Tuzla Projeleri
Portföye Giriş
Tarihi
Proje Adı
İnşaat Durum
Tamamlanma
Tarihi
Parsel No 1
Ara.10
Tek noloji ve Operasyon Merk ezi Projesi
İnşaat devam ediyor
3Ç. 2015
Parsel No 2
Ara.10
Tuzla Karma Proje
İnşaat devam ediyor
3Ç. 2015
Tuzla Projeleri
Teknoloji ve Operasyon Merkezi & Karma Proje
Teknoloji ve Operasyon Merkezi Projesi
Lokasyon : Tuzla, Istanbul
Arsa büyüklüğü : 44.395 m2
Portföye giriş tarihi : 2010
Arsa değeri : 26,8 mn $
Yatırım Modeli: Anahtar teslim proje.
T. İş Bankası için teknoloji ve operasyon merkezi
Geliştirilmektedir. Banka ile 25 yıllık kira sözleşmesi
imzalanmıştır.
Projeye ilişkin beklentiler: (1)
Arsa dahil geliştirme maliyeti: 250-275 mn $
Operasyon merkezi kiralanabilir alan: 184.500 m2
Yıllık kira geliri: 20-25 mn $
(1) Tahmini veriler.
Tuzla Karma Proje
Lokasyon : Tuzla, Istanbul
Arsa büyüklüğü : 21.305 m2
Portföye giriş tarihi : 2010
Arsa değeri : 12,8 mn $
Projeye ilişkin beklentiler: (1)
Arsa üzerinde, kiralama amaçlı ticari alan ve ofisten
Arsa dahil geliştirme maliyeti: 95-110 mn $
oluşan karma proje geliştirilmektedir.
Yıllık kira geliri: 6-9 mn $
Kiralanabilir alan(ofis): 24.500 m2
Kiralanabilir alan(ticari): 8.000 m2
(1) Tahmini veriler.
Teknoloji ve Operasyon Merkezi & Tuzla Karma Proje
Teknoloji ve Operasyon Merkezi & Tuzla Karma Proje
41
EGE PERLA KARMA PROJE
Ege Perla Karma Proje
Lokasyon : Konak, İzmir
Arsa büyüklüğü : 18.392 m2
Portföye Giriş Tarihi: 2010
Ege Perla Karma Proje
Ege Perla Karma Proje
Arsa dahil tahmini proje geliştirme
maliyeti : 165-175 mn $
Proje türü : Konut, ev-ofis ve AVM’den
oluşan karma proje
Ege Perla Karma Proje
Projeye ilişkin beklentiler: (1)
AVM için kiralanabilir alan : 25.600 m2
AVM yıllık kira geliri : 9 mn $
Maliyet üzerinden kira getirisi: %11
Ofis ve Konut
Toplam Satılabilir alan(2) : 33.000 m2
Toplam ünitelerin satış karı (3) : 10-15 mn $
(1)Tahmini veriler olup, güncellemeye açıktır.
(2) Ege Perla Karma Projenin ön satışlarına Kasım 2012 tarihinde başlanmıştır.
(3) Proje arsası İş Bankası’ndan satın almış olup, arsa bedeli karşılığında ünite satışından elde edilecek net karın %50’si İş Bankası ile paylaşılacaktır.
Ege Perla Karma Projesi
Ege Perla Karma Projesi
GELECEK PROJELER
Gelecek Projeler
Gelecek Projeler
Istanbul Finans Merkezi Projesi
(IFM)
$ Mn
%
$110-120
13%
Kartal Karma Proje
$300-320
35%
Topkapı Konut Projesi*
$335-360
52%
Total
$745-800
100%
*İş GYO'nun projedeki payı %75'dir.
50
İSTANBUL FİNANS MERKEZİ PROJESİ
İstanbul Finans Merkezi Projesi
Proje Türü: Ofis ve ticari alandan
oluşan karma proje
Arsa dahil tahmini proje geliştirme
maliyeti: 110-120 mn $
Lokasyon: Ataşehir, İstanbul
Tahmini kiralanabilir/satılabilir alan: 29.000 m2
Tahmini kira geliri beklentisi: 9-12 mn $
İstanbul Finans Merkezi Projesi
KARTAL KARMA PROJE
Kartal Karma Proje
Lokasyon : Kartal, İstanbul
Portföye giriş tarihi : Haziran, 2008
Proje türü: Karma proje
Proje modeli : Hasılat paylaşım modeli.
Arsa bedeli karşılığında, satış hasılatının belli bir
bölümü arsanın eski sahibi ile paylaşılacaktır.
Tahmini Toplam Geliştirme Maliyeti: 300-320 mn $
Toplam satılabilir konut alanı: 145.000 m2
Toplam kiralanabilir alan: 55.000 m2
Kartal Karma Proje
Yatırım stratejisi: Konutların satılıp, ofis ve ticari ünitelerin portföyde tutulması
planlanmaktadır.
 Toplam geliştirme maliyeti: 300-320 mn $

Hasılat paylaşımı sonrası:
 Ofis ve ticari üniteler için kalan maliyet: 85 mn $
 Ofis ve ticari alanların yıllık kira geliri: 9 mn $
 Maliyet üzerinden kira getirisi: %11
 Geri ödeme süresi: 9 yıl
Kartal Karma Proje
TOPKAPI KONUT PROJESİ
Topkapı Konut Projesi
Lokasyon : Topkapı, İstanbul
Portföye giriş tarihi : Aralık, 2013
Tahmini Toplam Geliştirme Maliyeti*: 450-480 mn $
Toplam Satılabilir Alan*: 280.000 m2
* Projenin
Yatırım Modeli: %75 İş GYO, %25 NEF
tamamına aittir. ISGYO payı %75.’tir.
Topkapı Konut Projesi
İş GYO payı için proje tahminleri*
 Geliştirme maliyeti: : 340-360 mn $
 Satış Hasılatı: 490-525 mn $
 Projeden elde edilecek net kar: 150-165 mn $
 Kar marjı: 30%
61
*Projenin %75’i İş GYO’ya aittir.
Tuzla Residential
TAMAMLANAN PROJELER
Lokasyon : Tuzla, Istanbul
Arsa büyüklüğü : 40.983 m2
Portföye giriş tarihi : 2009
Proje tamamlanma tarihi: Ağustos 2013
Arsa değeri : 22,5 mn TL
Projenin (arsa dahil) geliştirme maliyeti: 120 mn TL
Satılabilir konut alanı: 56.484 m2
Toplam konut sayısı :476
Satılan konut sayısı : 447
Net Kar*: 24 mn TL
*31.12.2013 tarihi itibarıyla.
Portföy ve Kira Geliri
Kira Geliri Projeksiyonu
Devam Eden Projeler Tamamlandıktan Sonra
$ mn
Mevcut Kira
2016
$53
$80-85
Kira Geliri
*TUTOM, Tuzla Karma Proje ve Ege Perla Alışveriş Merkezi dahil.
** Ege Perla AVM’nin tam dolulukla 2017 yılı içerisinde faaliyete
geçeceği öngörüldüğünden, projeksiyonda AVM için kısmı kira
alınmıştır.
Geliştirilmesi Planlanan Projeler Tamamlandıktan Sonra
$ mn
Kira Geliri
Mevcut Kira
2018
$53
$100-105
*IFM Projesi ve Kartal Karma Projesinde yer alan ticari üniteler dahil.
**IFM'de yer alan ofislerin yarısının satıldığı varsayılmıştır.
***Kartal Karma Projenin tam doluluklar 2019 yılında faaliyete geçeceği
öngörüldüğünden, projeksiyonda kısmi kira dikkate alınmıştır.
66
Gayrimenkullerin Ekspertiz Değerleri
Gayrimenkuller
Ekspertiz Değeri
mn $
%
Gayrimenkul Projeleri
İş Kuleleri II&III
374,5
233,9
34,5%
21,6%
Kanyon Alışveriş Merkezi
Ankara İş Kulesi
171,9
47,1
15,9%
4,3%
Marmara Park Alışveriş Merkezi
Real Hipermarket Binası
Maslak Binası
45,5
37,4
34,2
4,2%
3,4%
3,2%
Kule Çarşı Alışveriş Merkezi
Güneşli Ofis Binası
25,1
20,3
2,3%
1,9%
Ofis Lamartine
Sirkeci Ofis Binası
Ankara-Ulus Ofis Binası
19,3
15,1
12,0
1,8%
1,4%
1,1%
Arsalar
Ankara-Kızılay Ofis Binası
Kapadokya Lodge Otel
11,5
11,4
8,9
1,1%
1,1%
0,8%
6,9
5,2
4,3
1.085
0,6%
0,5%
0,4%
100%
Antalya Ofis Binası
Çınarlı Bahçe Konutları
Mallmarine Alışveriş Merkezi
Toplam
* 30.06.2014 tarihli TCMB $ alış kuru kullanılmıştır.
Kira Gelirleri
*Kira Para Dağılımı: 40% $, 5% Euro and 55% TL.
KAR DAĞITIMI
Kar Dağıtımı
•GYO’lar kar dağıtımı konusunda Borsa’da işlem gören diğer şirketlerle aynı
mevzuata tabidir.
•İş GYO’nun kar dağıtım politikasına göre; kar dağıtım kararı alması durumunda,
dağılacak asgari tutar dağıtılabilir karın %30’u olarak belirlenmiştir.
•İş GYO, yıllar itibarıyla politikasında belirlenen oranın da üzerinde kar dağıtımı
gerçekleştirmiştir.
Milyon, TL
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Dönem Karı
54,9
53,1
60,3
60,9
67,0
65,4
116,2
Dağıtılabilir Kar
50,7
50,3
46,6
44,7
64,1
62,2
111,2
Nakit Temettü
22,5
22,5
22,5
22,5
30,0
30,0
31,5
Dağıtılabilir Kara oranı %
44%
45%
48%
50%
47%
48%
28%
Nakit
Nakit
Nakit
Nakit
Nakit
Nakit ve
Hisse
Nakit ve
Hisse
Temettü Şekli
FİNANSAL BİLGİLER
Gayrimenkul Portföyünün Gelişimi
İş GYO’nun gayrimenkul portföyü büyüklüğü 5 yıl içerisinde %108
artış göstermiştir.
Banka Kredileri ve Nakit Pozisyon
USD Cinsinden
Toplam Tutar
Tutar Mn
Mn
Borçlanma Türü
Orijinal Tutar
(mn)
Tarih
Maliyet
Vade
Oteller için kullanılan kredi
€ 24,2
Ara.10
Euribor+350 bps
10 yıl
€ 16,98
$23,1
Murabaha sendikasyon kredisi
Teknoloji ve Operasyon Merkezi
Projesi için kullanılan kredi
$50,0
Agu. 2012
Libor+250 bps
2 yıl
$50,0
$50,0
$24,6*
Eki.13
Libor +425 bps
10 yıl
$24,6
$24,6
Topkapı Arsası için Kullanılan Kredi 180,0 TL
Ara.13
11,90%
4 yıl
180,0 TL
$84,8
1. Tahvil İhracı
100,0 TL
Nis.14
Gösterge+225 bps
2 yıl
100,0 TL
$47,1
2. Tahvil İhracı
100,0 TL
Tem.14
Gösterge+200 bps
2 yıl
100,0 TL
$47,1
*Tek noloji ve Operasyon Merk ezi projesi için İş Bank ası'ndan 110 mn $ tutarında proje finansman k redisi k ullanılmıştır. Bu k apsamda açılan 110
mn $''lık k redi limitinin bugüne k adar 24,6 mn $'lık k ısmı k ullanılmıştır.
Nakit
Toplam Borç
Net Borç
$63
$277
-$213
Bilanço Kalemleri
Milyon, TL
30.06.2014
31.12.2013
% Değişim
VARLIKLAR
1.803,9
1.668,7
8,1%
Dönen Varlıklar
262,6
233,0
12,7%
Duran Varlıklar
1.541,3
1.435,7
7,4%
KAYNAKLAR
1.803,9
1.668,7
8,1%
Kısa Vadeli Yükümlülükler
169,2
162,0
4,4%
Uzun Vadeli Yükümlülükler
468,7
350,6
33,7%
1.166,0
1.156,1
0,9%
Öz Kaynaklar
Toplam bilanço borcunun;
•%77’lik kısmı finansal borçlardan,
•%15’lik kısmı Ege Perla Karma Projesi önsatışları kapsamında alınan sipariş avanslarından,
• %6’lık kısmı, Kartal arsasına ilişkin borç (36 milyon TL) tutarından oluşmaktadır.
Gelir Tablosu Kalemleri
Milyon, TL
Ocak-Haz. 2014
Ocak- Haz. 2013
68,3
59,8
-20,9
-18,7
Brüt Kar/Zarar
47,4
41,1
Genel Yönetim Gideri
-7,2
-5,5
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
15,5
11,5
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-14,4
-8,3
41,3
38,7
Özkaynak yöntemiyle değerlenen
yatırımların karlarındaki paylar
0,4
0,3
Finansman Geliri
1,8
-
Finansman Giderleri
-2,1
-11,9
Vergi Öncesi Kar/Zarar
41,5
27,1
Vergi Gelir/Gideri
-
-
Dönem Karı/Zararı
41,5
27,1
Satış Gelirleri
Satışların Maliyeti
Esas Faaliyet Karı
Gelir Tablosu Kalemleri
Finansallar (milyon TL)
30.06.2014
30.06.2013
68,3
59,8
-20,9
-18,7
Brüt Kar/Zarar
47,4
41,1
Genel Yönetim Giderleri
-7,2
-5,5
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
15,5
11,5
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-14,4
-8,3
Faiz Vergi Öncesi Kar(FVÖK)
41,3
38,7
Faiz Amortisman Vergi Öncesi Kar (FAVÖK)
50,5
49,5
Net Dönem Karı
41,5
27,1
Brüt Kar Marjı
69%
69%
FVÖK Marjı
60%
65%
FVAÖK Marjı
74%
83%
Net Kar Marjı
61%
45%
Satış Gelirleri
Satışların Maliyeti
HİSSE PERFORMANSI
İşlem Hacmi
Günlük ortalama
işlem hacmi
Fiyat Değişimi
2013
1,6 mn $
1%
2014
1,1 mn $
5%
ISGYO
Fiyat-Endeks Değişimi
% değişim
ISGYO GYO Endeksi
BIST 100
2013
1%
-26%
-13%
2014
5%
16%
16%
Yatırımcılarla İlişkiler
Ayşegül Şahin Kocameşe
Grup Başkanı
Yatırımcılarla İlişkiler
Telefon : 0 212 325 23 63
E-posta : [email protected]
Mine Kurt
Müdür Yardımcısı
Yatırımcılarla İlişkiler
Bu sunum yatırımcıları bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.
Telefon : 0 212 325 23 50 Dahili:270
E-posta : [email protected]
Sunum geçmiş döneme yönelik hazırlandığından, sunumda yer alan bilgiler
güncel durumu yansıtmayabilir. Projelere ilişkin verilen öngörüler, belli
varsayımlar çerçevesinde hazırlanan fizibilitelere göre yapıldığından
güncellemeye açıktır.
Bu sunumun içeriğinin kullanımından doğan zararlardan İş GYO yönetimi
ve çalışanları sorumlu değildir.
Daha fazla bilgi için [email protected]
Değişimin Mimarı
Download

yatırımcı sunumu 30.06.2014