Genel Sekreterliği
Kayıp Kişileri Arama Örgütü
Hizmet Teklifimiz ve hizmet Angajman
Alman kızıl haç (DRK) kayıp kişileri arma örgütü Almanya’da yaşayan
mültecilere ve göçmenlere aile birleşimi hakkındaki bütün sorularda
destek sağlamaktadır. Aile yakınlarına olan iletişim kaybolduğu takdirde DRK
kayıp kişileri arama örgütü dünya genelinde aile yakınlarını arama
konusunda yardım etmektedir. Aile yakınlarını arama konusundaki sağlanan
yardım ve aile birleşimi hakkında sağlanan destek DRK insancıl faaliyetlerinin
bir bölümüdür. Bu konuda uluslararası kızıl haç- kızıl ay kurumlarının kayıp
kişileri arama ağıyla sıkı bir işbirliği içerisinde çalışmaktayız. Bu ağ kızıl haçın
uluslararası komisyonundan ve 186 ulusal kızıl haç-ve kızıl ay kurumlarının
kayıp kişileri arama örgütlerinden oluşmaktadır.
DRK kayıp kişileri arama örgütünün sağladığı hizmetler ücretsizdir.
Sunduğumuz danışmanlık devlete ait enstitülerinden bağımsızdır. Kişisel
bilgiler son derece güvenilir şekilde işlemden geçirilmektedir.
Aile birleşimi
Aile birleşimi Almanya’da son derece katı olan kanuni hükümlere tabidir.
Alman kızıl haç kayıp kişileri arama örgütü kabul edilmiş ve devletçe tanınmış
mültecilere ve
diğer
göçmenlere Almanya’da
bulunan yurtdışı
temsilciliklerinde ve yetkili yurtdışı makamlarında aile birleşimi hakkında
oluşan acil insani durumlarında danışmanlık sunmaktadır. Ayrıca gerekli
olan belgelerin temin edilmesinde yardımcı olmaktadır, örneğin hapis cezası
belgeleri ve gerektiği takdirde ulusal ve uluslar arası örgütlerinin, birleşmiş
milletlerin (UNHCR) yüksek mülteciler komiserliği makamı veya kızıl haçın
uluslar arası komisyonu (IKRK) konuya dahil edilmesi gibi.
Kızıl haç aile haberleri (Red Cross Messages)
Savaş gibi anlaşmazlıklarda, doğal afetlerde, salgın hastalıklarda ve diğer
insani krizlerde uluslararası kızıl haç ve kızıl ay harekatlarının kayıp kişileri
arama örgütlerinin ağı, aile yakınları arasındaki kopan haberleşmeyi ve
iletişimi ve bunların olağan araçlarla (telefon, posta) sağlanamadığı
durumlarda tekrar kurulmasını sağlamaktadır.
Kızıl haç aile haberleşmesi açık mektuplar şeklinde standart formlardır ve
sadece kişisel haberleri içermektedir. Bu kişisel haberler uluslararası kayıp
kişileri arama örgütlerinin ağı üzerinden alıcıya iletilmektedir. IKRK’nın dünya
genelinde tanınmış tarafsızlığı sayesinde kayıp kişileri arama örgütü aile
haberlerini sınır ötesi ve ihtilaf hatlarının ve aynı zamanda hapishane
duvarlarının ötesinden aile bireylerine ulaştırabilmektedir. Ancak kişisel
haberlerde siyasi, askeri veya aşağılayıcı içerikler yasaktır; Devlet daireleri
haberleri okuma iznine sahiptir.
Uluslar arası arama
DRK kayıp kişileri arama örgütü savaş, silahlı anlaşmazlıklar ve doğal afetler
nedeniyle veya göç nedeniyle birbirlerinden ayrılan insanlara kopan iletişimi
tekrar kurmalarına ve kayıp aile bireylerini bulma konusunda yardım
etmektedir.
Başarıyla sonuçlanabilecek bir arama için aranan kişi hakkında ayrıntılı
bilgilere ihtiyacımız vardır. Bu nedenle sunduğumuz ilgili formu lütfen
mümkün olduğunca eksiksiz şekilde doldurunuz. Bu formu Đngilizce dilinde
www.drk-suchdienst.de adresinde edinebilirsiniz. Bunun haricinde gerekli
olan belgeleri bizden temin edebilirsiniz veya şahsen bize danışabilirsiniz.
Yetkili danışmanlar
Yerinde kişisel danışmanlık
Yerinde sunduğumuz kişisel danışmanlık için güvenilir şekilde bizimle
iletişime geçebilirsiniz. DRK-il ve ilçe derneklerinin kayıp kişileri arama
örgütünde çalışan yetkili personelin iletişim adreslerini www.drksuchdienst.de adresinde bulabilirsiniz.
Bölgeler ötesi iletişim
Aile birleşimi
DRK-Suchdienst / Verfahrenshilfe
Sayın Inge Filipski
Amandastraße 72 - 74
20357 Hamburg
Telefon: +49 (0)40 / 4 32 02 - 221
Telefaks: +49 (0)40 / 4 32 02 - 249
E-posta: [email protected]
Uluslararası arama / kızıl haç aile haberleri
DRK-Suchdienst / Internationale Suche
Sayın Marina Brinkmann
Chiemgaustraße 109
81549 München
Telefon: +49 (0)89 / 68 07 73 - 111
Telefaks: +49 (0)89 / 68 07 45 92
E-posta: [email protected]
-2-
Download

Microsoft Word - Info Fl\\374chtlinge T\\374rkisch.doc