Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/3)
Akreditasyon Kapsamı
FRESENİUS MEDİKAL HİZMETLER A.Ş.
HD KONSANTRAT ÜRETİM FABRİKASI
Kalite Kontrol Laboratuvarı
Akreditasyon No: AB-0197-T
Revizyon No: 05 Tarih: 19 Ağustos 2014
Deney Laboratuvarı
AB-0197-T
Adresi :
Aydın Mahallesi Aydın Kümeevleri No:71
Kazan 06980
ANKARA / TÜRKİYE
Deney Adı
Malzemeler / Ürünler
Konsantre
Hemodiyaliz
Çözeltilerinin
Dilüsyonunda
Kullanılan Su
: 0312 814 1400
Faks
: 0312 814 1456
E-Posta : [email protected]
Website : www.fresenius.com.tr
Deney Metodu
Deneyi Yapılan
Konsantre
Hemodiyaliz
Çözeltilerinin
Dilüsyonunda
Kullanılan Su
Tel
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Asidite veya Alkalinite
Avrupa Farmakopesi 5.0
Sülfat (Sınır Testi)
Avrupa Farmakopesi 5.0
Sülfat Tayini-İyon Kromatografisi ile
İşletme içi metot
FQ-PI-10-23
Nitrat (Sınır Testi)
Avrupa Farmakopesi 5.0
Sodyum Tayini-İyon Kromatografisi ile
İşletme içi metot
FQ-Pl-10-23
Çinko Tayini-GF-AAS Yöntemiyle
Avrupa Farmakopesi 5.0
Klorür (Sınır Testi)
Avrupa Farmakopesi 5.0
Klorür Tayini-İyon Kromatografisi ile
İşletme içi metot
FQ-PI-10-23
Florür (Sınır Testi)
Avrupa Farmakopesi 2000
Okside Olabilen Maddeler (Sınır Testi)
Avrupa Farmakopesi 5.0
Toplam Mevcut Klor (Sınır Testi)
Avrupa Farmakopesi 5.0
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 2/3)
Akreditasyon Kapsamı
FRESENİUS MEDİKAL HİZMETLER A.Ş.
HD KONSANTRAT ÜRETİM FABRİKASI
Kalite Kontrol Laboratuvarı
Akreditasyon No: AB-0197-T
AB-0197-T
Deneyi Yapılan
Malzemeler / Ürünler
(Konsantre
Hemodiyaliz
Çözeltilerinin
Dilüsyonunda
Kullanılan Su
Devam)
Konsantre
Hemodiyaliz
Çözeltilerinin
Dilüsyonunda
Kullanılan Su
Konsantre
Hemodiyaliz
Çözeltilerinin
Dilüsyonunda
Kullanılan Su
Revizyon No: 05 Tarih: 19 Ağustos 2014
Deney Metodu
Deney Adı
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Alüminyum Tayini-GF-AAS Yöntemiyle
APHA-AWWA-WEF
Standart Methods for the
Examination of Water and
Waste
Water (1995) th. Ed.19 (Part
3113)
Amonyum (Sınır Testi)
Avrupa Farmakopesi 5.0
Magnezyum Tayini-İyon Kromatografisi ile
İşletme içi metot
FQ-PI-10-23
Kalsiyum Tayini-İyon Kromatografisi ile
İşletme içi metot
FQ-PI-10-23
Kalsiyum Tayini -Titrimetrik Yöntemle
APHA-AWWA-WEF
Standart Methods for the
Examination of Water and
Waste
Water (1995) th. Ed.19 (Part
3500 Ca D)
Civa Tayini-GF-AAS Hidrür yöntemiyle
İşletme içi metot
FQ-PI-10-16
Potasyum Tayini-GF-AAS Yöntemiyle
İşletme içi metot
FQ-PI-10-16
Ağır Metaller (Pb) (Sınır Testi)
Avrupa Farmakopesi 5.0
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 3/3)
Akreditasyon Kapsamı
FRESENİUS MEDİKAL HİZMETLER A.Ş.
HD KONSANTRAT ÜRETİM FABRİKASI
Kalite Kontrol Laboratuvarı
Akreditasyon No: AB-0197-T
AB-0197-T
Deneyi Yapılan
Malzemeler / Ürünler
Revizyon No: 05 Tarih: 19 Ağustos 2014
Deney Metodu
Deney Adı
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Mikrobiyal Kontaminasyon
Avrupa Farmakopesi 5.0
Bakteriyal Endotoksin (Kinetik
Türbidimetrik Yöntemi ile)
Avrupa Farmakopesi 5.0
Diyaliz Çözeltisi
Bakteriyal Endotoksin (Kinetik
Türbidimetrik Yöntemi ile)
Avrupa Farmakopesi 5.0
Ultra Saf Diyalizat
Bakteriyal Endotoksin (Kinetik
Türbidimetrik Yöntemi ile)
Avrupa Farmakopesi 5.0
İnfüzyonluk
Diyalizat
Bakteriyal Endotoksin (Kinetik
Türbidimetrik Yöntemi ile)
Avrupa Farmakopesi 5.0
% 0.9'luk Sodyum
Klorür İçeren
İnfüzyon Çözeltileri
Bakteriyal Endotoksin (Kinetik
Türbidimetrik Yöntemi ile)
Avrupa Farmakopesi 5.0
(Konsantre
Hemodiyaliz
Çözeltilerinin
Dilüsyonunda
Kullanılan Su
Devam)
KAPSAM SONU
Dr. H. İbrahim ÇETİN
Genel Sekreter Vekili
Download

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/3) Akreditasyon Kapsamı