1001 Proje Başvuruları (Ağustos 2014)
Sıra
No
Başvuru
Tarihi
Önerilen Bütçe
Miktarı(TL)
Yürütücü Adı/Soyadı
Yürütüldüğü Fakülte/Birim
Önerilen Proje Başlığı
76
26.08.2014
166.903
Doç. Dr. Serkan Naci KOÇ
Mühendislik Fakültesi Kimya
Mühendisliği B.
Metanın Kısmi Oksidasyonu ile Reformingi İçin
Katalizör Geliştirilmesi
77
27.08.2014
208.230
Yard. Doç. Dr. İlven MUTLU
Mühendislik Fakültesi Metalurji ve
Malzeme Mühendisliği
Toz Enjeksiyon Kalıplama Yöntemiyle Üretilecek TiNb-Cu-X (X: Zn,Ta,Co) Dental İmplant
Alaşımlarının Yüzey Modifikasyonu,
Biyouyumluluğu ve Korozyon Özelliklerinin
İncelenmesi
78
20.08.2014
125.000
Prof. Dr. Serap AK
Fen F. Astronomi ve Uzay Bilimleri B.
Samanyolu Galaksisinin Metal Bolluğu Haritası
79
20.08.2014
350.687
Yard. Doç. Dr. Mehmet AYGÜNEŞ
Edebiyat Fakültesi
Sözdizimsel İşlemleme ve Sözel İşler Bellek
Ayrımının Multimodel Görüntülemeyle
İncelenmesi
Download

4 - İstanbul TTM