OÖÖNÖ1A
Z
Pazartesi
Ders
Öğretim Elemanı
Sınıf
08:30 O.Ö.E.GİRİŞT.AKYOL
09:30 O.Ö.E.GİRİŞT.AKYOL
10:30 O.Ö.E.GİRİŞT.AKYOL
11:30 AİİT
S.YAZICI
13:00 PSİKOLOJİ S.ÖZSÜER
14:00 PSİKOLOJİ S.ÖZSÜER
15:00 0
0
16:00 0
0
102
102
102
LAB3
106
106
0
0
Salı
Çarşamba
Perşembe
Cuma
DersÖğretim ElemanıSınıf
DersÖğretim ElemanıSınıf
DersÖğretim ElemanıSınıf
DersÖğretim ElemanıSınıf
TÜRKÇE 1 YAZILI
A.İ.YEMENİCİ
AN. 102
TÜRKÇE 1 YAZILI
A.İ.YEMENİCİ
AN. 102
0
0
0
0
0
0
EĞİTİM BİLİMİNE
Ö.AVCIGİRİŞ 104
EĞİTİM BİLİMİNE
Ö.AVCIGİRİŞ 104
EĞİTİM BİLİMİNE
Ö.AVCIGİRİŞ 104
0
0
0
BİLGİSAYARA.ERTUĞRUL
1
LAB3
BİLGİSAYARA.ERTUĞRUL
1
LAB3
BİLGİSAYARA.ERTUĞRUL
1
LAB3
AİİT
S.YAZICI
LAB3
BİLGİSAYARA.ERTUĞRUL
1
LAB3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Çarşamba
Ders
Öğretim Elemanı
Sınıf
0
0
0
0
0
0
0
0
0
EĞİTİM BİLİMİNE
Ö.AVCI GİRİŞ102
EĞİTİM BİLİMİNE
Ö.AVCI GİRİŞ102
EĞİTİM BİLİMİNE
Ö.AVCI GİRİŞ102
PSİKOLOJİS. ÖZSÜER 102
PSİKOLOJİS. ÖZSÜER 102
Perşembe
Ders
Öğretim Elemanı
Sınıf
0
0
0
0
0
0
0
0
0
AİİT
F.K.ŞAHİN LAB3
TÜRKÇE1 YAZILI
A.İ.YEMENİCİ
ANLATIM
102
TÜRKÇE1 YAZILI
A.İ.YEMENİCİ
ANLATIM
102
0
0
0
0
0
0
Cuma
Ders
Öğretim Elemanı
Sınıf
0
0
0
0
0
0
0
0
0
BİLGİSAYAR1
L.ÇELİK
LAB3
BİLGİSAYAR1
L.ÇELİK
LAB3
BİLGİSAYAR1
L.ÇELİK
LAB3
BİLGİSAYAR1
L.ÇELİK
LAB3
AİİT
F.K.ŞAHİN LAB3
Çarşamba
Ders
Öğretim Elemanı
Sınıf
EĞİTİM BİLİMİNE
S.YÖRÜKGİRİŞ102
EĞİTİM BİLİMİNE
S.YÖRÜKGİRİŞ102
EĞİTİM BİLİMİNE
S.YÖRÜKGİRİŞ102
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Perşembe
Ders
Öğretim Elemanı
Sınıf
PSİKOLOJİS.ÖZSÜER 104
PSİKOLOJİS.ÖZSÜER 104
TÜRKÇE 1A.İ.YEMENİCİ
YAZILI ANLATIM
104
TÜRKÇE 1A.İ.YEMENİCİ
YAZILI ANLATIM
104
BİLGİSAYAR
A.ERTUĞRUL
1
LAB3
BİLGİSAYAR
A.ERTUĞRUL
1
LAB3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Cuma
Ders
Öğretim Elemanı
Sınıf
BİLGİSAYAR
A.ERTUĞRUL
1
LAB3
0
0
0
0
0
0
AİİT
S.YAZICI LAB3
AİİT
S.YAZICI LAB3
BİLGİSAYAR
A.ERTUĞRUL
1
LAB3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Çarşamba
Ders
Öğretim Elemanı
Sınıf
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
YABANCI DİL
A.ERTİT
1
104
YABANCI DİL
A.ERTİT
1
104
YABANCI DİL
A.ERTİT
1
104
0
0
0
0
0
0
Perşembe
Ders
Öğretim Elemanı
Sınıf
0
0
0
0
0
0
0
0
0
EĞİTİM BİLİMİNE
S.YÖRÜKGİRİŞ106
EĞİTİM BİLİMİNE
S.YÖRÜKGİRİŞ106
EĞİTİM BİLİMİNE
S.YÖRÜKGİRİŞ106
TÜRKÇE 1A.İ.YEMENİCİ
YAZILI ANLATIM
102
TÜRKÇE 1A.İ.YEMENİCİ
YAZILI ANLATIM
102
0
0
0
Cuma
Ders
Öğretim Elemanı
Sınıf
0
0
0
AİİT
F.K.ŞAHİN LAB 3
0
0
0
BİGİSAYAR1
L.ÇELİK
LAB 3
BİGİSAYAR1
L.ÇELİK
LAB 3
BİGİSAYAR1
L.ÇELİK
LAB 3
BİGİSAYAR1
L.ÇELİK
LAB 3
AİİT
F.K.ŞAHİN LAB 3
0
0
0
İNSAN ANATOMİSİ
E.KIVRAK
İNSAN ANATOMİSİ
E.KIVRAK
İNSAN ANATOMİSİ
E.KIVRAK
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
104
104
104
0
0
0
0
0
OÖÖİÖ1A
Z
Pazartesi
Salı
Ders Öğretim Elemanı
Sınıf
Ders
Öğretim Elemanı
Sınıf
08:30 0
0
0
0
0
0
09:30 YABANCI DİL
M.ÇOBAN
1
102
10:30 YABANCI DİL
M.ÇOBAN
1
102
11:30 YABANCI DİL
M.ÇOBAN
1
102
13:00 O.Ö.E.GİRİŞ
T.AKYOL
104 İNSAN ANATOMİSİ
E.KIVRAK 102
14:00 O.Ö.E.GİRİŞ
T.AKYOL
104 İNSAN ANATOMİSİ
E.KIVRAK 102
15:00 O.Ö.E.GİRİŞ
T.AKYOL
104 İNSAN ANATOMİSİ
E.KIVRAK 102
16:00 0
0
0
0
0
0
OÖÖNÖ1B
Z
Pazartesi
Salı
Ders Öğretim Elemanı
Sınıf
Ders
Öğretim Elemanı
Sınıf
08:30 İNSAN ANATOMİSİ
E.KIVRAK 104 O.Ö.E.GİRİŞ
T.AKYOL
106
09:30 İNSAN ANATOMİSİ
E.KIVRAK 104 O.Ö.E.GİRİŞ
T.AKYOL
106
10:30 İNSAN ANATOMİSİ
E.KIVRAK 104 O.Ö.E.GİRİŞ
T.AKYOL
106
11:30 0
0
0
0
0
0
13:00 0
0
0
14:00 0
0
0
YABANCI DİL1
M.ÇOBAN 104
15:00 0
0
0
YABANCI DİL1
M.ÇOBAN 104
16:00 0
0
0
YABANCI DİL1
M.ÇOBAN 104
17:00 0
0
0
0
0
0
OÖÖİÖ1B
Z
Pazartesi
Salı
Ders Öğretim Elemanı
Sınıf
Ders
Öğretim Elemanı
Sınıf
08:30 0
0
0
0
0
0
09:30 0
0
0
0
0
0
10:30 0
0
0
0
0
0
11:30 0
0
0
O.Ö.E. GİRİŞ
T.AKYOL
106
13:00 İNSAN ANATOMİSİ
E.KIVRAK 102 O.Ö.E. GİRİŞ
T.AKYOL
106
14:00 İNSAN ANATOMİSİ
E.KIVRAK 102 O.Ö.E. GİRİŞ
T.AKYOL
106
15:00 İNSAN ANATOMİSİ
E.KIVRAK 102 PSİKOLOJİS.ÖZSÜER 106
16:00 0
0
0
PSİKOLOJİS.ÖZSÜER 106
17:00 0
0
0
0
0
0
YABANCI DİL
M.ÇOBAN
1
YABANCI DİL
M.ÇOBAN
1
YABANCI DİL
M.ÇOBAN
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
104
104
104
0
0
0
0
0
OÖÖNÖ2
Z
Pazartesi
Salı
Ders Öğretim Elemanı
Sınıf
Ders
Öğretim Elemanı
Sınıf
08:30 Ç.OYUN GELİŞİMİ
Ö.KAYA
Z03 ÖĞR. İLKEG.OCAK
VE YÖN Z03
09:30 Ç.OYUN GELİŞİMİ
Ö.KAYA
Z03 ÖĞR. İLKEG.OCAK
VE YÖN Z03
10:30 Ç. EĞİTİMM.ERGÜN
AKIM
216 ÖĞR. İLKEG.OCAK
VE YÖN Z03
11:30 Ç. EĞİTİMM.ERGÜN
AKIM
216 E. Ç. GELİŞM
Ö.UYANIK
1.
Z03
13:00 YARATICILIK
Ö.KAYA
Z03 E. Ç. GELİŞM
Ö.UYANIK
1.
Z03
14:00 YARATICILIK
Ö.KAYA
Z03 E. Ç. GELİŞM
Ö.UYANIK
1.
Z03
15:00 YARATICILIK
Ö.KAYA
Z03 0
0
0
16:00 YARATICILIK
Ö.KAYA
Z03 0
0
0
17:00 0
0
0
0
0
0
OÖÖİÖ2
Z
Pazartesi
Salı
Ders Öğretim Elemanı
Sınıf
Ders
Öğretim Elemanı
Sınıf
08:30 0
0
0
0
0
0
09:30 0
0
0
0
0
0
10:30 Ç.OYUN GELİŞİMİ
Ö.KAYA
Z03 E.Ç. GELİŞİM1
Ö.UYANIK 208
11:30 Ç.OYUN GELİŞİMİ
Ö.KAYA
Z03 ÖĞRT. İLKEG.OCAK
VE YÖNT 208
13:00 ANNE ÇOCİ.OCAK
BES
215 ÖĞRT. İLKEG.OCAK
VE YÖNT 215
14:00 ANNE ÇOCİ.OCAK
BES
215 ÖĞRT. İLKEG.OCAK
VE YÖNT 215
15:00 Ç.EĞT. AKIM
M.ERGÜN 215 E.Ç. GELİŞİM1
Ö.UYANIK 215
16:00 Ç.EĞT. AKIM
M.ERGÜN 215 E.Ç. GELİŞİM1
Ö.UYANIK 215
17:00 0
0
0
0
0
0
OÖÖNÖ3
Z
Pazartesi
Salı
Ders Öğretim Elemanı
Sınıf Ders
Öğretim Elemanı
Sınıf
08:30 FEN EĞİTİMİ
İ.OCAK
215 OKUL DENEYİMİ
0
0
09:30 FEN EĞİTİMİ
İ.OCAK
215 OKUL DENEYİMİ
0
0
10:30 FEN EĞİTİMİ
İ.OCAK
215 OKUL DENEYİMİ
0
0
11:30 FEN EĞİTİMİ
İ.OCAK
215 OKUL DENEYİMİ
0
0
13:00 Ç.T.T Ö.UYANIK 216 OKUL DENEYİMİ
0
0
14:00 Ç.T.T Ö.UYANIK 216 OKUL DENEYİMİ
0
0
15:00 MÜZİK EĞİT
Y.E.UĞUR
1
A212
0
16:00 MÜZİK EĞİT
Y.E.UĞUR
1
A212 MÜZİK EĞİT
Y.E.UĞUR
1
0
17:00 0
0
0 0
0
0
OÖÖİÖ3
Z
Pazartesi
Ders Öğretim Elemanı
Sınıf
08:30
0
09:30 0
0
0
10:30
0
11:30 MÜZİK EĞT.1
Y.E.UĞUR A212
13:00 MÜZİK EĞT.1
Y.E.UĞUR A212
14:00 MÜZİK EĞT.1
Y.E.UĞUR A212
15:00 Ç.T.T. Ö.UYANIK 216
16:00 Ç.T.T. Ö.UYANIK 216
17:00 0
0
0
Salı
DersÖğretim ElemanıSınıf
OKUL DENEYİMİ
0
0
OKUL DENEYİMİ
0
0
OKUL DENEYİMİ
0
0
OKUL DENEYİMİ
0
0
OKUL DENEYİMİ
0
0
OKUL DENEYİMİ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Çarşamba
Ders
Öğretim Elemanı
Sınıf
0
0
0
SEÇMELİ1Ö.UYANIK Z03
SEÇMELİ1Ö.UYANIK Z03
SEÇMELİ1Ö.UYANIK Z03
ANNE ÇOCİ.OCAK
BES
Z03
ANNE ÇOCİ.OCAK
BES
Z03
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Perşembe
Ders
Öğretim Elemanı
Sınıf
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Cuma
Ders
Öğretim Elemanı
Sınıf
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Çarşamba
Ders
Öğretim Elemanı
Sınıf
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
SEÇMELİ1Ö.UYANIK 215
SEÇMELİ1Ö.UYANIK 215
SEÇMELİ1Ö.UYANIK 215
0
0
0
0
0
0
Perşembe
Ders
Öğretim Elemanı
Sınıf
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
YARATICILIK
Ö.KAYA
215
YARATICILIK
Ö.KAYA
215
YARATICILIK
Ö.KAYA
215
YARATICILIK
Ö.KAYA
215
0
0
0
Cuma
Ders
Öğretim Elemanı
Sınıf
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Çarşamba
Ders
Öğretim Elemanı
Sınıf
Ö.Ö.Y.1 M.C.YAŞAR 216
Ö.Ö.Y.1 M.C.YAŞAR 216
Ö.Ö.Y.1 M.C.YAŞAR 216
Ö.Ö.Y.1 M.C.YAŞAR 216
0
0 0
0
0 0
0
0 0
0
0 0
0
0 0
Perşembe
Ders
Öğretim Elemanı
Sınıf
GÖRSEL SANATLAR
H.PEKYAMAN208
GÖRSEL SANATLAR
H.PEKYAMAN208
GÖRSEL SANATLAR
H.PEKYAMAN208
GÖRSEL SANATLAR
H.PEKYAMAN208
0
0
SINIF YÖNETİMİ
S.YÖRÜK 216
SINIF YÖNETİMİ
S.YÖRÜK 216
0
0
0
Cuma
Ders
Öğretim Elemanı
Sınıf
BEDEN EĞİT.
N.H.KARACA216
BEDEN EĞİT.
N.H.KARACA216
BEDEN EĞİT.
N.H.KARACA216
BEDEN EĞİT.
N.H.KARACA216
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Çarşamba
DersÖğretim ElemanıSınıf
0
0 0
0
0 0
0
0 0
0
Ö.Ö.Y.1 M.C.YAŞAR 216
Ö.Ö.Y.1 M.C.YAŞAR 216
Ö.Ö.Y.1 M.C.YAŞAR 216
Ö.Ö.Y.1 M.C.YAŞAR 216
0
0 0
Perşembe
DersÖğretim ElemanıSınıf
FEN EĞİTİMİ
İ.OCAK
Z03
FEN EĞİTİMİ
İ.OCAK
Z03
FEN EĞİTİMİ
İ.OCAK
Z03
FEN EĞİTİMİ
İ.OCAK
Z03
GÖRSEL SANAT
H.PEKYAMANZ03
GÖRSEL SANAT
H.PEKYAMANZ03
GÖRSEL SANAT
H.PEKYAMANZ03
GÖRSEL SANAT
H.PEKYAMANZ03
0
0
0
Cuma
DersÖğretim ElemanıSınıf
0
0
SINIF YÖN.S.YÖRÜK Z03
SINIF YÖN.S.YÖRÜK Z03
BEDEN EĞİT.
N.H.KARACAZ03
BEDEN EĞİT.
N.H.KARACAZ03
BEDEN EĞİT.
N.H.KARACAZ03
BEDEN EĞİT.
N.H.KARACAZ03
0
0
0
OÖÖNÖ4
Z
08:30
09:30
10:30
11:30
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
OÖÖİÖ4
Z
Pazartesi
Salı
Ders Öğretim Elemanı
Sınıf
Ders
Öğretim Elemanı
Sınıf
ÖĞRT.UYG.
0
0
ARAŞ.PRO.
0
ÖĞRT.UYG.
0
0
SEÇMELİ M.C.YAŞAR 215
ÖĞRT.UYG.
0
0
SEÇMELİ M.C.YAŞAR 215
ÖĞRT.UYG.
0
0
SEÇMELİ M.C.YAŞAR 215
ÖĞRT.UYG.
0
0
SEÇMELİ 2S.ÖZSÜER Z04
ÖĞRT.UYG.
0
0
SEÇMELİ 2S.ÖZSÜER Z04
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
Çarşamba
Ders
Öğretim Elemanı
Sınıf
0
REHBERLİK
M.GÜLTEKİN215
REHBERLİK
M.GÜLTEKİN215
REHBERLİK
M.GÜLTEKİN215
ARAŞ.PRO.
0
ARAŞ.PRO.
0
ARAŞ.PRO.
0
0
0
0
0
Perşembe
Ders
Öğretim Elemanı
Sınıf
0
ANNE BABA
M.C.YAŞAR
EĞT
216
ANNE BABA
M.C.YAŞAR
EĞT
216
0
0
0
0
0
0
0
0
Cuma
Ders
Öğretim Elemanı
Sınıf
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Pazartesi
Salı
Öğretim Elemanı
Sınıf
Ders
Öğretim Elemanı
Sınıf
0
ARAŞ.PRO.
0
0
ARAŞ.PRO.
0
0
ARAŞ.PRO.
0
0
0
0
0
0
SEÇMELİ M.C.YAŞAR 216
0
SEÇMELİ M.C.YAŞAR 216
0
SEÇMELİ M.C.YAŞAR 216
0
0
0
0
0
Çarşamba
Ders
Öğretim Elemanı
Sınıf
0
0
0
0
REHBERLİK
M.GÜLTEKİNZ04
REHBERLİK
M.GÜLTEKİNZ04
REHBERLİK
M.GÜLTEKİNZ04
0
0
0
0
0
0
Perşembe
Ders
Öğretim Elemanı
Sınıf
0
0
0
0
SEÇMELİ 2S.ÖZSÜER 215
SEÇMELİ 2S.ÖZSÜER 215
ANNE BABA
M.C.YAŞAR
EĞT.
216
ANNE BABA
M.C.YAŞAR
EĞT.
216
0
0
0
0
0
Cuma
Ders
Öğretim Elemanı
Sınıf
ÖĞRT. UYG.
0
0
ÖĞRT. UYG.
0
0
ÖĞRT. UYG.
0
0
ÖĞRT. UYG.
0
0
ÖĞRT. UYG.
0
0
ÖĞRT. UYG.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ders
08:30
09:30
10:30
11:30
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00 0
Download

Bölüm Ders Programı