Education Source
EBSCO tarafından özellikle Eğitim Fakülteleri için hazırlanıp 2012 yılının sonunda kullanıma
sunulan Education Source veri tabanı, dünyanın en itibarli ve hakemli eğitim dergilerini
içerisinde bulunduran temel danışma kaynağı olup;







1700’den fazla tam metin akademik dergi,
binlerce derginin bibliyografik kayıt (indeks ve özetleriyle beraber),
550’den fazla kitap,
binlerce eğitim ile ilgili konferans bildirisi,
kitap eleştirilerini de içeren 4 milyondan fazla makale atıfı,
100,000’den fazla kontrollu ve çapraz referanslı eğitsel test
ve daha birçok kaynak içermektedir…
Education Source veri tabanı direkt erişim adresi:
http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=eue
Education Source veri tabanında; okul öncesi eğitimden yüksek öğretime kadar eğitimin bütün
dallarını kapsamakta ve, eğitim ve öğretim dahil olmak üzere, çok dilde eğitimi, sağlık eğitimi,
test sistemi ile ilgili eğitimi uzmanlarının ihtiyaç duydukları bütün konuları içermektedir.
Bunların dışında içerdiği konular:














Çok Kültürlü / Etik Eğitimi (Multicultural/Ethnic Education)
Dini Eğitim (Religious Education)
Ebeveyn – Öğretmen İlişkisi (Parent-Teacher Relations)
Eğitim Teknolojisi (Educational Technology)
Hükümet Finansmanı (Government Funding)
İlköğretim Eğitimi (Elementary Education)
Karşılaştırmalı Eğitim (Comparative Education)
Kurallar (Policy)
Meslekî Eğitim (Vocational Education)
Öğrenci Rehberliği (Student Counseling)
Öğretici Araçlar (Instructional Media)
Öğretme Yöntemleri (Teaching Methods)
Öğretmen Değerlendirme (Teacher Evaluation)
Öğretmen Eğitim (Teacher Education)











Okul İdaresi (School Administration)
Okulöncesi Eğitim (Preschool Education)
Özel Eğitim (Special Education)
Özgeçmiş Eğitimi (Curriculum Instruction)
Sosyal Meseleler (Social Issues)
Sürekli Eğitim (Continuing Education)
Uzaktan Eğitim ve Öğretim (Distance Learning)
Yetenek Temelli Eğitim (Competency-Based Education)
Yetişkin Eğitimi (Adult Education)
Yükseköğrenim (Higher Education)
Ve daha birçoğu…
Education Source veri tabanı, EBSCO’dan Education Research
Complete™
veri tabanının bir üst versiyonu olup
H.W.Wilson’dan ve Eğitim konusunda uzman diğer birçok
yayıncılardan gelen yüzlerce kaynakla genişletilmistir.
Yayın listesi: http://www.ebscohost.com/titleLists/eue-coverage.xls
Broşür : http://www.ebscohost.com/promoMaterials/EducationSource_Presale_Flyer.pdf
Daha fazla bilgi için: http://www.ebscohost.com/academic/education-source
Download

Ayrıntılı bilgi..