Παγκύπριο Ομαδικό Πρωτάθλημα 2014
Rank
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Τελική Βαθμολογία
Team
Skola Power
Thunderbirds Limassol
Ofis
Paphos
Nicosia
Skola Juniors
Limassol
Ofis 1
Ofis 2
Ofis 3
Gam.
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
+
7
6
5
4
3
3
3
2
1
0
=
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
1
2
3
3
4
4
5
5
7
MP Res.
14
0
12
0
10
0
8
0
7
0
6
2
6
0
4
0
3
0
0
0
Download

Rank Team Gam. + = - MP Res. 1 Skola Power 7 7 0 0 14 0 2