GLOBAL YEM HAMMADDE
TİCARETİNE GENEL BAKIŞ
Paul Smolen
AgriNetworks LLC
Westport, CT 06880, ABD
12inci TUYEM Kongresi
22 Nisan, 2014
Antalya Türkiye
©2014 Agri Networks Management
İçindekiler
• Hammadde arz ve stoklarında değişim
• Global ticari akışın evirilmesi
• Dominant pazar faktörleri ve ilişkileri
• Pazar durumu ve izlenmesi gereken faktörler
©2014 Agri Networks Management
Özet Genel Görünüş
•
2013-14 yılı global üretim ve stoklarda iyileşme görülen yıldır.
•
Hububat stoklarındaki iyileşme özellikle ABD’deki pazar fiyatlarının
düşmesiyle kendini göstermiştir.
•
Soya üretimi ana bölgelerde artmaktadır. Ancak, çeşit akışının yeniden
yapılanması tahmin edilenin aksine daha yavaş olmakta ve
gecikmektedir.
•
Soya ve soya küspesine olan talep şimdilik arz ile karşılanabilmektedir.
Talebin çoğu Çin’den gelmektedir. Lojistikteki kısıtlamalar hedef
pazarlara aylık sevkiyatı sınırlamakta ve sözleşmelerin uzamasına
neden olmaktadır.
•
Soya ve soya küspesi ihracatı Kuzey ve Güney Amerika arasında
mevsimsel olmaya başlamış ve üretim yerindeki 12 aylık stok
muhafazası gereğini ortadan kaldırmıştır.
©2014 Agri Networks Management
BUĞDAY - S&D Changes 2013-14 Pazar Dönemi
•
Global buğday üretimi geçen yıl 41 milyon ton düşmesine karşın bu yıl 56
milyon ton artmaktadır.
•
Yerinde tüketim geçen yıl 18 milyon ton düşerken bu yıl 25 milyon ton
artmaktadır.
•
Global buğday ticaretinin bu yıl 24 milyon ton artışla 162 milyon tona
ulaşması beklenmektedir.
•
Avrupa buğday ihracatı 6 milyon ton artmaktadır. Buğday üretimi artmış ve
yemdeki kullanımın yerini ithal mısır almıştır. Avrupa buğdayı kendine
Ortadoğu ve Kuzey Afrika’da Pazar bulmaya başlamıştır.
•
Üretimdeki 26 milyon tonluk artışı sonucu FSU ihracatı 9 milyon ton
artmakta
•
Hindistan’da buğday tüketimi 8 milyon ton artmıştır.
•
ABD HRW FOB Körfez fiyatı $330/mt, geçen yıl $323/mt. (9 Nisan)
•
Fransız #1 FOB Rouen $295/mt, geçen yıl $335/mt.
©2014 Agri Networks Management
Global Buğday Üretim ve Stoğu (2012-14)
900
300
ÜRETİM
800
STOK SONU
+56
-41
54
ABD
62
600
500
58
218
209
193
20
-23
27
20
20
300
200
100
115
130
187
78
137
194
104
139
İHRACATÇI
15
150
84
91
100
27
14
17
36
38
33
89
FSU 12
DİĞER
0
200
27
400
189
+8
50
0
Yerel Pazarlama Yılları
SOURCE: WASDE
©2014 Agri Networks Management
Global Ending Stocks (Million MT)
Global Production (Million MT)
700
250
MISIR - S&D Değişimi 2013-14 Pazarlama Yılı
•
Global mısır üretimi 104 mt artışla 967 mt’a ulaşması beklenmektedir.
•
Beklenen artışlar: ABD +80, AB +6, Çin +12, Ukrayna +10.
•
Yemde buğdayın yerini daha ucuz mısır aldığından yerinde kullanım 80 mt
artmakta.
•
Bir önceki yıla göre ABD mısır ihracatının 41 mt artması beklenmektedir.
•
Global stoklar 24 mt artmaktadır.
•
ABD mısır FOB Körfez fiyatı $230/mt, geçen seneki $278/mt.
•
Normal hava koşullarında üretimin tekrarlaması beklenmektedir, mısırda
fiyatların düşük kalması soya üretimine yönelişe yol açacaktır.
•
2013-14 ABD stok/kullanım oranının %11.8 ($160/ton çiftlik fiyatı). 2014-15
stok/kullanım oranı %15.4’e ulaşabilir (2001’den beri en yüksek), potansiyel
olarak $147/ton, çiftlik fiyatı.
©2014 Agri Networks Management
Global Mısır Üretim ve Stokları (2012-14)
1200
250
ÜRETİM
STOK SONU
+104
200
Global Production (Million MT)
-23
800
354
314
+24
ABD
+2
274
37
600
107
400
200
120
117
112
193
206
107
İHRACATÇILAR
118
İTHALATÇILAR
218
ÇİN
25
150
21
100
59
66
72
50
FSU-12
0
DİĞER
Pazarlama Yılı
SOURCE: WASDE
©2014 Agri Networks Management
0
Global Ending Stocks (Million MT)
1000
YAĞLI TOHUMLAR - S&D Changes 2013-14 Pazarlama Yılı
•
Global yağlı tohum üretiminin 504 mt ulaşması bekleniyor (30 mt artışla)
•
Global yağlı tohum stoklarının17 mt artması bekleniyor
•
Kolza üretiminin 6 mt artışla 69 mt’a ulaşması bekleniyor
•
Kolza stok sonunun 4 mt artması bekleniyor (stok/kullanım oranı %14 !)
•
Ayçiçeği üretiminin 6 mt artması bekleniyor (çoğunlukla Rusya ve Ukrayna).
•
Pamuk tohumu üretiminin ABD’de1 mt azalması bekleniyor.
©2014 Agri Networks Management
Yağlı Tohum Üretim ve Stokları (2012-14)
700
ÜRETİM
140
STOK SONU
600
Global Üretim MT)
400
300
92
70
45
200
100
60
93
85
54
60
97
92
58
59
100
ABD
+17
BREZİLYA
ARJANTİN
ÇİN
+2
6
13
17
180
183
199
DİĞER
0
17
6
6
80
19
60
16
31
40
24
13
14
20
0
Pazar yılı
SOURCE: WASDE
©2014 Agri Networks Management
Global Stoklar MT)
+27
500
120
+31
SOYA - S&D Değişimi 2013-14 Pazar Yılı
•
Global soya üretiminin 239 mt’a ulaşması beklenmektedir (18 mt artışla).
•
Artış: ABD 7 mt, Brezilya 7 mt, Arjantin 5 mt.
•
Global soya stoklarının 72 mt’a ulaşması bekleniyor (son 3 yılın en yükseği).
•
Global soya ithalatının 10 mt artışla 105 mt’a ulaşması bekleniyor. Çin 66-67
mt ithalatla artışın tümünü kapsıyor. Çin tüm soya ithalatının %60’ına
yaklaşıyor. (Noble ile Nidera’nın yakın zamanda G.Amerika’yı ele geçirişini
açıklamaya yardımcı oluyor).
•
Soya’daki son fiyatlar mısırdan soya ekimine geçişi cazip kılmaktadır.
©2014 Agri Networks Management
Soya Üretimi ve Stokları (2012-14)
350
100
ÜRETİM
+28
+13
Global Üretim (Million MT)
250
83
200
90
ABD
+4
84
4
4
19
5
150
82
89
BREZİLYA
13
40
50
14
34
49
54
ARJANTİN
13
12
ÇİN
41
41
DİĞER
0
60
40
30
16
70
50
16
67
100
80
22
30
20
16
12
14
10
0
Pazar Yılı
SOURCE: WASDE
©2014 Agri Networks Management
Global Stok sonu (Million MT)
300
90
STOK SONU
+18
SOYA KÜSPESİ- S&D Değişim 2013-14 Pazar Yılı
• Global soya üretiminin 188 mt’a ulaşması bekleniyor (8 mt
artışla).
• Brezilya ve Arjantin’de 2’şer mt artış. Çin’de 4 mt artış,
ithalatta da eş miktarda artışla.
• Çin ithal soya için agresif şekilde rekabet ettiği müddetçe
ithalatçı ülkelerdeki kırım marjları kapasite genişletme için cazip
olmaz.
• ABD’de soya küspesi ihracat imkanı yemde soya yerine DDGS
kullanımı nedeniyle 3-4 mt arttı.
©2014 Agri Networks Management
Yağlı Tohum/ Soya Küspesi Üretimi (2012-14)
350
350
TÜM KÜSPELER
+1
250
67
71
200
40
150
100
50
39
SOYA KÜSPESİ
+12
74
ABD
30
BREZİLYA
31
28
30
27
30
ARJANTİN
26
27
27
AVRUPA
80
DİĞER
74
76
250
ÇİN
39
0
Pazar Yılı
(Eylül sonu )
SOURCE: WASDE
©2014 Agri Networks Management
300
+1
+8
48
51
54
37
36
36
30
27
29
28
26
29
28
30
31
200
150
100
50
0
Global Üretim (Million MT)
Global Üretim (Million MT)
300
Global Ticaretteki Gelişim
©2014 Agri Networks Management
Global Ticaret - Mısır İhracatı
•
ABD mısır ihracat potansiyeli
sınırlanmıştır, çünkü üretimin 1/3’ü
etanol üretimi için kullanılmaktadır. Bu
nedenle geçen ABD ihracatı geçen yıl
mısır ihracatı 18.2 mt olmuştur.
•
ABD mısır ihracatının bu yıl 45.0 mt’a
geri sıçraması beklenmektedir.
•
Brezilya 2012-13 döneminde 26.0 mt
ile ABD nin özellikle Asya’daki Pazar
ihracat payını kapmıştır. Bu yıl 21 mt
ile ihracat gücünü korumaktadır.
•
Ukrayna bu yıl mısır ihracatını19.0
mt’a çıkarmaktadır. Ortadoğu ve
Akdeniz bölgelerine lojistik avantaj ile.
•
Pazar dinamikleri ABD‘nin Dünya
ticaretindeki başat konumunu
kaybetmesiyle değişmiştir.
©2014 Agri Networks Management
Global Ticaret - Mısır İthalatı
• Asya mısır ithalat payı %50’den
%40’a düşmüştür
• Ortadoğu ve Latin Amerka
pazarlarında daha büyük büyüme
(Meksika dahil).
• Çin’in mısır ithalatı 5.0 mt olarak
tahmin edilmektedir (kurutulmuş
dane mısır, %11.2).
• Avrupa mısır ithalatı 12 mt’a
yükselmektedir.
• Japonya ithalatı 15.5 mt da
sabitlenmektedir.
• İran mısır ithalatı 4.5 mt’a
yükselmiştir.
©2014 Agri Networks Management
Global Ticaret - Soya İhracatı
• Çin’in devamlı artan talebiyle
Brezilya soya ihracatı global
artışın tümünü kapsamaktadır.
• Yerli kırım talebi ve mısır ile
arasındaki üretim rekabeti
nedeniyle oluşan arazi darlığı
sonucunda ABD soya ihracat
hacmi kısıtlanmaktadır.
• 2014/15 Pazar dönemi için ABD
soya satışları Mart sonu itibariyle
7.0 mt olarak kayda geçmiştir.
©2014 Agri Networks Management
Global Ticaret - Soya İthalatı
•
Çin 1990 ortalarından itibaren net
soya ihracatçısı konumundan
ithalatçı konumuna geçmiştir. Çin’in
soya ithalatı 67-68 mt’a ulaşmış
olup,2020 itibariyle 90 mt’a çıkması
öngörülmektedir.
•
Dünyanın geri kalanının ithalatı 1991
de 25 mt iken 2002’de 40 mt’a
çıkmıştır. Çin’in bu alanda başat
oyuncu olması nedeniyle oran bu
seviyelerde korunmaktadır.
•
Bu durum ithal soya küspesi ve palm
yağı karşısında yerel kırıcıların
rekabet durumunu güçleştirmiştir.
©2014 Agri Networks Management
Çin Global Soya Ticaretini Yönetmektedir!
• Çin’den gelen talep global soya
pazarını baskılamaktadır.
Diğerlerinin ithalatı 2002 den beri
artmamıştır.
• Çin’in soya ithalatı projeksiyonu
2020’ye kadar yıllık artışın %5
oranında olacağını
göstermektedir.
• Bu durum soya ticaretinin
sapmalara karşı talebin yönü
nedeniyle her hâlükârda çok
hassas olduğunu göstermektedir.
©2014 Agri Networks Management
Global Ticaret - Soya Küspesi İhracatı
•
Global soya ticareti 20 yıl öncesine
göre iki misli artarak 60 mt’a ulaşmıştır.
•
2020’ye dünya ticaretinde 10 mt artış
tahmin edilmektedir.
•
Soya kırımını elverişli hale getiren DET
politikası nedeniyle dünya ticaretinde
en hızlı büyüyen ülke Arjantin’dir.
•
ABD soya ihracat payı yerel 3-4 mt
talebi karşılayan DDGS nedeniyle eski
düzeyine geri dönmüştür. Bu soya
miktarı Doğu ve Batı kıyıları ile
konteynır ihtiyacını karşılar duruma
geldi.
•
Soya ihracat akışı daha ziyade
mevsimsel olmaya başladı.
©2014 Agri Networks Management
Global Ticaret - Soya Küspesi İthalatı
•
Avrupa’nın soya ithalat pazar payı
kolza ve ayçiçeği üretiminin yem
formülasyonunda kullanımıyla
1990’larda %50’den gerileyerek %30’a
düşmüştür.
•
Güney Doğu Asya ile Latin Amerika
kanatlı talebi bakımından en hızlı
büyüyen ülkeler.
•
Mevsimsel rekabet geliştikçe ABD nin
Avrupa Pazar payı giderek eski
düzeyine geri gelmektedir.
•
Global soya ihracatının 2/3’ünün Çin
tarafından kullanımı geri kalan özellikle
kuzey yarım küredeki ülkelerin payını
daraltmaktadır. Bu durum ABD
soyasına olan talebi arttırmaktadır.
©2014 Agri Networks Management
ABD Mısır ve Soya Pazarını
Etkileyen Faktörler
©2014 Agri Networks Management
ABD Mısır ve Soya Pazarını Etkileyen Faktörler
• Ekilebilir arazi için rekabet,
• Etanol politikalarının mısır üretim ve kullanımına etkileri,
• Çin’den gelen talebin ABD soya ihracat ve kırımına etkileri
• DDGS’in ABD yerli soya küspesi talebine,
• Güney Amerika soya küspesi arzının ABD ihracat rekabetine
etkileri,
• DET politikalarının Arjantin’de soya kırım karlılığı ve ürün
ihracatına etkileri.
• Trans yağ kullanımı ve biyodizel üretiminin ABD soya yağı
ihracatına etkileri.
©2014 Agri Networks Management
ABD soya arzı mevcut ekilebilir arazi varlığı nedeniyle sınırlıdır
• ABD ekilebilir arazi rekabeti soya üretimine
tahsis edilen araziyi 75-80 milyon dekar ile
sınırlandırmaktadır.
Ekilebilir
arazi
mısır
soya
• Ekim nöbetindeki rotasyon ürünler arasında
denge kurulmasına yardımcı olmaktadır.
Etanol
Soya ihracatı
Soya kırımı
Çin’e giden
soya
Soya to ROW
SOURCE: USDA GATS,
©2014 Agri Networks Management
ABD Etanol politikası mısır üretimini kontrol eder; başka alanlarda
kullanımı sınırlar
Ekilebilir
arazi
mısır
Etanol
• Etanol üretimi 125 mt mısır
kullanır.
Soya
• ABD mısır üretiminin %35’ini
temsil eder.
• 13 milyon hektar gerektirir (1
ton/dekar verim).
• Etanol üretimi benzinde %10’luk
harmanlama oranına karşılık gelen
40 milyon ton etanol ihtiyacına
göre ayarlanır.
• Motorlarda sağlanan yanma
etkinliği toplam yerli yakıt talebinin
azalmasına, benzincilerin işini
zorlaştırsa da neden olmuştur .
©2014 Agri Networks Management
Çin’in talebi ABD soya ihracatını kontrol eder; kırım ile rekabet olur
• Çin’in muazzam talebi geleneksel
müşteriye ihracatı sınırlar. Kırıcı yağ
sektörü ile rekabete yol açar ve kar
marjını baskılar. Böylelikle, yerel soya
küspesi ve soya yağı arzını sınırlamış
olur.
Ekilebilir
arazi
mısır
soya
Etanol
Soya ihracatı
Soya kırımı
Çin’e giden
soya
Soya to ROW
SOURCE: USDA GATS,
©2014 Agri Networks Management
Çin bir kısım ABD müşteri pazarına ortak olmuştur.
• Çin’in soya talebindeki artışın alternatif
ihracat arzıyla birleşmesi sonucunda
ABD’nin geleneksel Avrupa ve Doğu Asya
Pazar payının küçülmesine neden oldu.
Ekilebilir
arazi
Mısır
Soya
45000
China
Etanol
40000
35000
S Asia
Mid East Africa
Europe FSU
Soya ihracatı
30000
Kırıma giden
soya
Çin’e giden
soya
SE Asia
ABD’nin Bölgelere Göre Soya İhracatı
Çin’den Gelen Talebin Etkisi
Soya to ROW
25000
Japan Korea Taiwan
Americas
20000
15000
10000
5000
0
1991
1993
1995
1997
SOURCE: USDA GATS,
©2014 Agri Networks Management
1999
2001
2003
2005
2007
2009
2011
DDGS ABD’de 3-4 mt yerli soya küspesi kullanımının yerini aldı.
Soya kırımı
küspe
Yağ
• DDGS ürün kalitesi ve ticareti gelişti
• DDGS Pazar talebi yüksek mısır fiyatları ve
yokluğu nedeniyle oluştu.
• Çin, ABD DDGS ihracatının %40’ını almaktadır.
ABD KÜSPE
İHRACATI
G. AMERİKA
KÜSPE
İHRACATI
YEREL KÜSPE
TÜKETİMİ
YEREL DDGS
©2014 Agri Networks Management
Brezilya soya ihracatında 1 numaraya yükseldi
©2014 Agri Networks Management
Arjantin dünya SFK ihracatının 1/2; Brezilya 1/4; ABD 1/8 ini
karşılamaktadır.
©2014 Agri Networks Management
Trans yağ asitleri kaygısı hidrojenize soya yağı talebini azalttı.
• Trans yağ asitleri konusundaki kaygılar
hidrojenze soya yağı talebinin ve sofralık
soya yağı tüketimini azaltmıştır.
Soya kırımı
Küspe
Yağ
Yağ ihracatı
• Kanola ve palm gibi yağlar sağladıkları
fonksiyonlara göre ABD gıda pazarında pay
sahibi oldular.
Yerli Hidrojenize Yağlar ile Hidrojenize olmayan
Yağlar (Yemeklik)
12.000
Yerli Biyodizel
10.000
Milyon Libre
Yerli sıvı yağ
tüketimi
İthal Yağlar
8.000
6.000
4.000
2.000
Hidrojenize yağlarda
azalma
Hydrogenated Oils
Non-Hydrogenated Oils
0
Yıl
©2014 Agri Networks Management
Biyodizel kullanımındaki artış hidro alternatiflerin kaybını
dengelemiştir
Soya kırımı
Küspe
• Yerli soya yağı talebi biyodizel üretiminin karlı
oluşu nedeniyle etkilenmiştir.
• Yerli soya yağı talebi ile soya yağı ihracatı
konusunda negatif ilişki bulunmaktadır.
Yağ
Yağ ihracatı
Yerli Biyodizel
Yerli sıvı yağ
tüketimi
US soybean oil usage (mln pounds)
25000
ABD Soya Yağı Kullanımı 2002-12
20000
Export
15000
Domestic
M Ester
10000
Domestic Food
5000
İthal yağlar
Hidrojenize Yağlarda
Azalma
0
Pazar Yılı Eylül sonu
©2014 Agri Networks Management
Pazara Genel Bakış
İzlenecek Faktörler
©2014 Agri Networks Management
• ABD Tarım Bakanlığı Hububat Raporu (9 Nisan )
– MISIR – 2013/14 stok sonu 1303 (150 azalmakta). Pazar için
sürpriz. Tarım bakanlığı mısır ihracatını arttırdı.
– SOYA – 2013/14 stok sonu 135 (10 azalmakta). İhracatta
artış 1.84 mt, ithalatta artış 1.1 - 2.4 mt.
•
ABD Soya Programının Uygulanışındaki Sıkıntılar
– 2.4 mt soya ithal edilip kırılabilirmi?
– 2013 ürün miktarı abartısızmıdır?
– ABD kırımı azaltıp soyamı ithal edecek?
©2014 Agri Networks Management
• Güney Amerika’da Yeni Ürün Durumu
– Brezilya’nın soya gemi sevkiyat programı 8 MT, geçen yıl 12 MT
– Safrina ürününde artış potansiyeli (mısırdan yerine).
– Geciken yağmurların ürünü geciktirmesi veya zarar vermesi
• Çin
– Bildirilen kusurlar çözülecek mi? Gemiler geri mi gidecek?
– Çin artan ürün arzını satın almaya devam edecek mi?
– Çin Brezilya’dan daha fazla mısır ihracatını teşvik edecek mi?
©2014 Agri Networks Management
• Tahıl ve protein talebini etkileyen faktörler
– Çin’de kuş gribi - Soya ithalat temposunu etkiler mi?
– PED Virüsü – Domuz üretiminin etkilenmesi
• ABD Pazar gelecek durumu – Sıkı soya programı ve spekülatif uzun süreli pozisyonlar
soya fiyatlarını ne kadar süre yüksek tutacak?
– Gelecek soya stok sonu çözümünden nasıl etkilenecek?
©2014 Agri Networks Management
Mısır fiyatlarının Nisan 2013’ten beri çöken; Ocak 2014’ten beri
yükselmeye başlaması
©2014 Agri Networks Management
Spot FOB Soya Fiyatlarında Mevsimsellik
Sevkiyatta
gecikme!
©2014 Agri Networks Management
Soya küspesinde durum : İkame fiyatların yapısı ( CIF USD/Ton)
©2014 Agri Networks Management
Pazarın gelecek durumu: Eski üründen – Yeni ürüne Geçiş
Temmuz
Mısır
Temmuz
Küspe
Aralık
Mısır
©2014 Agri Networks Management
Aralık
Küspe
Sonuç
• Global tahıl ve yağlı tohum üretimleri genel olarak
iyileşmektedir. Fakat …!
• ABD’deki sıkı program durumu eski fiyatları riskli
olarak yüksek tutmaktadır.
• Güney Amerika soyasının Çin tarafından ithal
temposu ile siparişte oluşan iptaller satın alma
davranışını önemli derecede etkileyebilir.
• Pazar yakın geçmişte yaşanan sıkışmış durumu
«dram» yaşamadan halletmiştir. Ürün akışı devam
ettikçe bu durum endişe yaratır mı?
©2014 Agri Networks Management
Teşekkür ederim!
©2014 Agri Networks Management
Download

Paul SMOLEN