Diakur® Plus
Diyetetik tamamlayıcı yem
Bileşimi
Endikasyonları
Uygulama Şekli ve Dozu
Dekstroz, kurutulmuş sitrus
palpı, saccharomyces
cerevisiae, sodyum klorür,
sodyum bikarbonat,
potasyum klorür içerir.
Elektrolit dengenin ve suyun
stabilizasyonu için kullanılır.
Çevredeki ve yemdeki
değişikliklerden dolayı meydana
gelen stres durumlarında
kullanılabilir.
50 kg’lık bir buzağı için 100 g
Diakur® Plus 35 – 40 C
sıcaklığındaki 2 litre sıcak
suyla karıştırılır. Günlük 2-3
kere verilir. Genç sığırlara
150 g Diakur® Plus (3 ölçek)
35 – 40C sıcaklığındaki 3 litre
sıcak suyla karıştıralarak
verilir. Su yerine süt veya süt
ikamesi ile de karıştırılarak
verilebilir. Sütle besleme
aralarında buzağıya ilave su
verilmesi tavsiye edilir.
Diakur® Plus buzağılara; 1-7 gün
boyunca sindirim sistemi
bozuklukları riskinin olduğu
durumlarda, sindirim sistemi
bozukluklarının görüldüğü ve
düzelmeye başladığı dönemlerde
verilebilir.
Takdim Şekli
100 g'lık poşetlerden oluşan
24'lü kutu ve 10 kg'lık kova
şeklinde sunulmaktadır.
KULLANMADAN ÖNCE PROSPEKTÜSÜ OKUYUNUZ.
Download

New Corporate Image Cover: Arial Rounded MT 20