PASLANMAZ ÇELİK NEDİR?
Paslanmaz çelik, içerisinde en az %10.5 ve üzeri oranda krom ve %1.2 ve altında karbon içeren, bunun
sonucu olarak korozyona karşı dayanıklılık sağlayan ve kendini onaran bir yüzey tabakası (passive layer)
oluşturan demir alaşımıdır.
Paslanmaz çeliğin temel özelliklerini maddelemek gerekirse şu özellikler öne çıkar:
Korozyona dayanıklılık
Görünüm
Isıya dayanıklılık
Düşük yaşam döngüsü maliyeti
Tamamen geri dönüşüm
Biyolojik olarak nötr
Üretim ve temizlik kolaylığı
Ağırlık ve dayanıklılık oranı
PASLANMAZ ÇELİKLERİN GENEL ÜRETİM STANDARTLARI
Dünyada metal teknolojilerinde pek çok tanımlama ifadeleri bulunmaktadır. Esas olarak her malzeme
çeşidi belli kurallar ve bu kuralların dikte ettirdiği normların ölçü ve imalat şekillerine göre üretilmektedir.
Bu tanımlanan ve çerçevesi çizilen kurallar, ülkeden ülkeye değişiklik göstermiş olsa da bilimsel çalışmaların
odaklandığı merkezlerin başta Amerika ve Avrupa ülkeleri olduğu göz önünde bulundurulmalıdır.
Bu ülkelerin, standartların belirlenmesinde oluşturduğu komisyonlar, değişik tarihlerde yayımladıkları ölçünorm, imalat şekli, imalatta ölçüm belirsizliği kavramından ortaya çıkan tolerans sapmaları, nihayetinde
üretimin kalite kontrol ve son kullanıcıya ulaştırılmasındaki güvence anlayışı ile birlikte uygulanan tahribatlı
fiziksel metalojik testlerle beraber tahribatsız testlerin de parametrik işleyişlerini yazılı olarak beyan
etmişlerdir.
Başlıca standartlar Amerika, Avrupa ve Evrensel ISO (International Organization for Standardization)
olarak üç temel çatı altında toplanmıştır. Bu standartların yanı sıra ülkeden ülkeye farklılık gösteren
tali ifadeler içeren yazılı bildirge standartları olmasına karşın sadece özel talepler doğrultusunda
değerlendirilmektedirler. Tüm metodolojide kullanılan standartlar ve kısaltmalar şu şekildedir:
AIS
: American Iron and Steel Institute
JIS
: Japan Industrial Standards
API
KS
: Korean Industrial Standards
ASME: American Society of Mechanical Engineers
: American Petroleum Institute
MIL
: Military Specifications and Standards
ASTM: ASTM International
NF
: Norm Francaise
AWS : American Welding Society
SAE : Society of Automotive Engineers
BS
UL
: British Standards Institution
DIN : Deutsches Institute for Normung
26
ISO : International Organization for Standardization
ANSI : American National Standards
: Underwriters Laboratory
UNS : Unified Numbering System
Download

PASLANMAZ ÇELİK NEDİR? PASLANMAZ ÇELİKLERİN GENEL