DENEY #6 555 DEVRESİ Deneyin Amacı : 555 devresini kurup kare dalga elde edilmesi Kullanılan Alet ve Malzemeler: 1) DC Güç Kaynağı 2) Switch ve LED 3) Çeşitli Değerlerde Dirençler ve bağlantı kabloları Deneyle İlgili Teorik Bilgiler: 555 Devresi Osilasyon iki durum arasında salınım yapmak yada gidip gelme anlamına gelmektedir. Osilatör ise bu salınımı üreten anlamına gelip, elektronikte sinyal üreten devre yada aygıt olarak tanımlanır. Dijital elektronik uygulamalarında en çok ihtiyaç duyulan osilatörlerden biri kare dalga osilatörüdür. Bu deneyde ise temel, basit ve frekans ve darbe genişliği ayarlanabilen bir kare dalga osilatör ile çalışılması amaçlanmıştır. Şekil 1 555 entegresi bacak bağlantıları Şekil 2 555 blok diagramı Sayfa | 28 555 bir kare dalga osilatörü gibi çalışabilir. Yani çıkış işareti kararlı bir seviyede durmaz devamlı olarak kendiliğinden 0 ve 1 seviyelerine değişir. 555 entegresi ile kare dalga üretmek için birçok devre vardır. Bunlardan en çok bilinen ve kullanılanı Devre 1’de görülmektedir. Bu devrede kare dalga çıkış işaretinin lojik1 ve lojik 0 süreleri ve periyodu kullanılan komponentlere bağlı olarak değişmektedir. Devre 1 -­‐ 555’li kare dalga üreteci devresi Bu devrenin çıkış işaretinin, Frekansı ;  = 1.44/(1 + 22) ∗  Ön Hazırlık Soruları : S.1. 555 devresinin iç yapısını çiziniz. S.2. 555 devresinin çalışma prensibini açıklayınız. S.3. Multisim’de deneyi gerçekleştirin ve Açık Ders Notu Merkezinden gönderin. Deneyin Yapılışı : 1) Devre 1'deki R1=10 kohm R2=600 kohm C=100 nF alarak breadboardunuza kurun. 2) Devre 2'deki R1=10 kohm R2=800 kohm C=100 nF alarak breadboardunuza kurun. GÖREVLİ ÖĞRETİM ELEMANI ONAYI Deney Sonuç Soruları S.1. R2'de yapılan değişiklikler çıkış sinyalini nasıl etkiledi ? Sayfa | 29 
Download

DENEY #6 555 DEVRESİ Deneyin Amacı : 555 devresini kurup kare