HARİTA MÜHENDİSLİĞİ
2013 – 2014 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI 2. ÖĞRETİM DERS PROGRAMI
G
Ü
N
SAAT
9
P
A
Z
A
R
T
E
S
İ
17.00-17.50
1
1
18.00-18.50
9
S
A 1
L 0
I
1
1
1
2
20.00-20.50
17.00-17.50
HRT1112
Mühendislik
Hesaplamala
rı GN:22
N.ERSOY
D1-129
MAT1072 Matematik 2
GN:52-53-54-55-56-57
MAT1072 Matematik 2
GN:52-53-54-55-56-57
18.00-18.50
19.00-19.50
21.00-21.50
9
16.00-16.50
1
4
TDB1032
Türkçe 2
GN:32
4.SINIF
HRM3256 Kentsel Altyapı Sistemi GN:21
H. Ağaçcıoğlu
D1-133
ATA1012 Ata. İlk. Ve İnk. Tar.2
GN:18
HRM2092 Kartografya GN:22
M.Başaraner
D1-130
HRM2082 Yükseklik Ölçmeleri
GN:21 H.Erkaya
D1-131
HRM3172 Dengeleme
Hesabı GN:21 U.Doğan
D1-132
MAT1072 Matematik 2
GN:52-53-54-55-56-57
HRM3182 Jeodezi
GN:21 U.Şanlı D1-133
HRM3192
Fotogrametri
GN:22
N.Yasıklı
D1-136
HRM4282 GPS Tekniği GN:22 A.Pırt D1-137
HRM2102 Mesleki Terminoloji I GN:21 A.Pırtı D1-138
16.00-16.50
1
4
1
Ç 2
A
R 1
Ş 3
A
M
B
A
3.SINIF
21.00-21.50
20.00-20.50
1
1
2.SINIF
19.00-19.50
1
3
1
0
1.SINIF USİS
16.00-16.50
1
0
1
2
1
3
1
4
1.SINIF
BOLOGNA
17.00-17.50
18.00-18.50
MDB1052
İngilizce 2
GN: 16
YDYO
Binası
HRT1312
Ölçme
Bilgisi 1
GN:22
E.Gülal
D1-129
MDB1052
İngilizce 2
GN: 17
YDYO
Binası
MAT1072
Matematik 2
GN:52-53-5455-56-57
MDB1052
İngilizce 2
GN: 16
YDYO
Binası
ATA1012 Ata.
İlk. Ve İnk.
Tar.2
GN:19 DZ-138
MDB2032 İş Hayatı
İçin İng. GN:46
YDYO Binası
HRM2422 Mesleki Standartlar ve
Organizasyonlar
Ü. Gümüşay D1-130
HRM2092 Kartografya GN:21
T.GökgözD1-131
HRM3222 CBS
GN:22
M.Başaraner
E-1-113
D1-130
MDB1052
İngilizce 2 GN:
17
YDYO Binası
HRT1042
İstatistik
GN:21
U.ŞANLI
D1-130
HRM3246 Mühendislik Etiği GN: 21
F.Şanlı D1-132
HRM3222 CBS
GN:23
Ü. Gümüşay
E-Z-121
D1-131
MTM2112 Sayısal Analiz GN:6 N.ErsoyD1-129
MTM2112 Sayısal Analiz GN:7 N.Ersoy D1-131
HRM3222 CBS GN:21
G. Kılıç
E-1-113
D1-132
20.00-20.50
21.00-21.50
FIZ1002 Fizik 2
GN: 29 GN:30 GN:31
FIZ1902 Fizik 2 GN: 17
GN: 22
IST1912 İstatistik GN:4
B.Erdoğan
D1-130
HRM3222 CBS GN:24
F.Gülgen
E-Z-12 D1-133
HRM3602
Sayısal
Görüntü
İşleme GN:21
B.Bayram
D1-131
HRM3612
Kartografik
Bil.Sis. GN:21
T.Gökgöz
E-1-113
D1-132
HRM4402 Jeodezi Uyg.
Ölçme Tekniği ABD
Öğretim Üyeleri
D1-136
Jeodezi ABD Öğretim
Üyeleri
D1-137
HRM3202 Kentsel
Toprak Düzenleme GN:21
H.Demir
D1-132
HRM3202
Kentsel Toprak
Düzenleme
GN:22 H.Demir
D1-136
19.00-19.50
IST1912 İstatistik GN:3
U.Şanlı
D1-129
HRM4422 Müh.Ölç.Uygl.
HRM493
Uydu Veri.
Değ.
GN:21
U.Doğan
D1-137
HRM4912
Deformasyon
Ölç. GN:21
G.Hoşbaş
D1-138
HRM4922
Fiziksel
Jeodezi
GN:21
C.Aydın
D1-139
HRM4902
Madencilik
Ölç. GN:21
M.Soycan
D1-140
HRM4282 GPS Tekniği GN:21 M.Soycan
D1-137
HRM3632
Kamulaştır
ma GN:21
V.Çağdaş
D1-133
HRM3632
Taşınmaz
Hukuku GN:21
M.Alkan
D1-136
9
16.00-16.50
17.00-17.50
P
E
R
Ş
E
M
B
E
1
1
18.00-18.50
1
2
19.00-19.50
1
3
20.00-20.50
1
4
21.00-21.50
9
16.00-16.50
1
0
17.00-17.50
C
U 1
M1
A
1
2
1
3
1
4
2
C
U
M
A
R
T
E
S
İ
HRT1312
Ölçme
Bilgisi 1
GN:21
H.
ERKAYA
D1-129
1
0
18.00-18.50
HRT1042
İstatistik
GN:22
B.
ERDOĞAN
D1-130
FIZ1002 Fizik 2 GN: 29
GN:30 GN:31
TDB1032
Türkçe 2
GN:33
HRT1112
Müh.
Hesaplam
aları
GN:21
İ.KOÇ
D1-130
19.00-19.50
TDB1012
Türkçe 2
GN:6
ITC1020
Toplumsal Yapılar
Tarihsel
Dönüşümler GN:14
ÜNİVERİSTE SEÇİMLİK DERS
HRM2092 Kartografya GN:23
F.Gülgen D1-131
HRM2082 Yükseklik Ölçmeleri
GN:22 E.Gülal
D1-132
HRM3172
Dengeleme Hesabı
GN:22 C.Aydın
D1-133
HRM3192 Fotogrametri
GN:21
B.Bayram
D1-136
HRM3182
Jeodezi GN:22
N.Ersoy
D1-137
FIZ1902 Fizik 2 GN: 17 GN: 22
HRM4442
İmar Uyg.
HRM2102 Mesleki İngilizce I GN:21 U.Şanlı D1-133
HRT1012
Ölçme Bilgisi
GN:21
A.PIRTI
D1-131
HRT1012 Ölçme
Bilgisi GN:22
A.SOYCAN
D1-132
HRM3182 Jeodezi GN:23
B.Erdoğan
D1-136
HRM3172 Dengeleme Hesabı
GN:23 U.Doğan
D1-137
Kamu
Ölçmeleri
ABD Öğretim
Üyeleri
E-Z-120
HRM4432
Kartografya Uyg.
HRM4412 Uzaktan
Alg. Uyg.
Kartografya
ABD Öğretim
Üyeleri
E-1-113
Fotogrametri ABD
Öğretim Üyeleri
E-Z-121
20.00-20.50
21.00-21.50
09.00–09.50
3
10.00–10.50
4
11.00–11.50
5
12.00–12.50
6
7
8
13.00–13.50
14.00–14.50
15.00–15.50
9
16:00-16:50
ENF1170
Temel Bil.
Bil.
GN: 10
M.ALKA
N
ENF1170
Temel Bil.
Bil.
GN:12
C.AYDIN
ENF1170
Temel Bil.
Bil.
GN: 9
B.ERDOĞA
N
HRM2072 Konum Ölçmeleri Uygulaması
GN:21-22-23-24-25-26-27
ÖLÇME TEKNİĞİ ABD ÖĞRETİM ÜYELERİ
ENF1170
Temel Bil.
Bil.
GN: 11
M.ALKAN
**3.VE 4 SINIF ÖĞRENCİLERİNİN DİKKATİNE!! HRT3212 KODLU ARAZİ ÇALIŞMASI VE HRT4272 KODLU BİTİRME
ÇALIŞMASI DERSLERİNİ USİS OTOMASYON SİSTEMİNDEN SEÇMEYİ UNUTMAYINIZ.
** SERVİS DERSLERİNE AİT DERSLİK BİLGİLERİ DERSİN AİT OLDUĞU BÖLÜMÜN WEB SAYFASINDAN
ÖĞRENİLEBİLİRSİNİZ.
** BİTİRME ÇALIŞMASI DERSİNİ ALAN ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!!!!!
**JEODEZİ ANABİLİM DALI İÇİN 1.ÖĞRETİMLER 18.GRUPTAN 2.ÖĞRETİMLER 42. GRUPTAN SEÇMESİ
GEREKMEKTEDİR.
**FOTOGRAMETRİ ANABİLİM DALI İÇİN 1.ÖĞRETİMLER 13.GRUPTAN 2.ÖĞRETİMLER 37. GRUPTAN SEÇMESİ
GEREKMEKTEDİR.
**ÖLÇME TEKNİĞİ ANABİLİM DALI İÇİN 1.ÖĞRETİMLER 11.GRUPTAN 2.ÖĞRETİMLER 35. GRUPTAN SEÇMESİ
GEREKMEKTEDİR.
**KARTOGRAFYA ANABİLİM DALI İÇİN 1.ÖĞRETİMLER 23.GRUPTAN 2.ÖĞRETİMLER 47 GRUPTAN SEÇMESİ
GEREKMEKTEDİR.
**KAMU ÖLÇMELERİ ANABİLİM DALI İÇİN 1.ÖĞRETİMLER 14.GRUPTAN 2.ÖĞRETİMLER 38. GRUPTAN SEÇMESİ
GEREKMEKTEDİR.
Download

harita mühendisliği 2013 – 2014 öğretim yılı bahar yarıyılı 2. öğretim