Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/1)
Akreditasyon Kapsamı
NİSSERT
Uluslararası Sertifikasyon Ve Denetim Hizm. Ltd. Şti.
Akreditasyon No: AB-0021-U
Revizyon No: 04 Tarih: 04-Temmuz-2014
Ürün Belgelendirme Kuruluşu
AB-0021-U
Adresi : Gimat 3. Blok No:29/3-4 Macunköy
06570
ANKARA / TÜRKİYE
Tel
: 0 312 397 07 87
Faks
: 0 312 397 00 58
E-Posta : [email protected]
Website : www.nissert.com/
Standard
Ürün
Organik Tarım Ürünleri
-Organik Bitkisel Üretim
-Organik Hayvansal Üretim
-Organik Su Ürünleri
-Organik Arıcılık
-Organik Mantar
-Organik Maya
-Organik Doğadan Toplanan Ürünler
-Organik Organik Ürünlerin İşlenmesi, Ambalajlanması,
Etiketlenmesi, Depolanması, Taşınması ve Pazarlanması
Kapsamı
01.12.2004 tarih ve 5262 sayılı
Organik Tarım Kanunu ile
18.08.2010 tarih ve 27676 sayılı
Organik Tarımın Esasları ve
Uygulamasına İlişkin
Yönetmelik'e uygun oluşturulmuş
"PR-01 nolu Organik Tarım
Belgelendirme Prosedürü"
İyi Tarım Uygulamaları
a.Bitkisel Üretim
-Yaş Meyve Sebze
-Tarla Bitkileri
07.12.2010 tarih ve 27778 sayılı
İyi Tarım Uygulamaları
Yönetmeliğine uygun olarak
hazırlanmış olan "PR-04 İyi Tarım
Uygulamaları Belgelendirme
Prosedürü"
GLOBALG.A.P.
a. Bitkisel Üretim
-Yaş meyve sebze
GLOBALG.A.P. Genel
Yönetmelikleri V4.0 Seçenek-1 ve
Seçenek-2
-Entegre Çiftlik Güvencesi
Standardı V4.0 Tüm Çiftlik
Tabanı, Bitkisel Üretim Tabanı ile
Yaş Sebze ve Meyve Modülleri
Kontrol Noktaları ve Uygunluk
Kriterleri V.4.0
KAPSAM SONU
Dr. H. İbrahim ÇETİN
Genel Sekreter Vekili
Download

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/1) Akreditasyon Kapsamı Dr. H