KARAYOLLARI 6. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
NİĞDE İLİ SATIH DURUMU
500
450
% 64
400
350
300
250
200
% 28,3
150
100
% 7,7
50
0
DEVLET YOLU
BSK
SATHİ KAPLAMA
PARKE
STABİLİZE
TOPRAK
PROJE HALİNDE
TOPLAM
-
-
-
211 Km
58 Km - %27,5
153 Km - %72,5
İL YOLU
4 Km - %1,6
246 Km - %98,4
-
-
-
-
250 Km
OTOYOL
114,3 Km - %70,3
-
-
-
-
48,2 Km - %29,7
162,5 Km
176,3 Km
399 Km
-
-
-
48,2 Km
623,5 Km
TOPLAM
NİĞDE İLİ BÖLÜNMÜŞ YOL HARİTASI
NİĞDE İLİ TOPLAM YAPILAN
BY : 162,6 KM
NİĞDE İLİ BY BİLGİLERİ
BY PROJE UZUNLUĞU
2002 SONU BY TOPLAMI
Uzunluk
(Km)
%
174,6
61,9
35,5
100,7
57,7
2013 YILINDA YAPILAN BY
0,0
0,0
2014 YILINDA YAPILAN BY
0,0
0,0
162,6
93,1
DEVAM EDEN BY
0,0
0,0
2014 HEDEF BY
0,0
0,0
PLANLANAN BY
12,0
6,9
2003-2012 SONU BY TOPLAMI
TOPLAM BİTEN BY
NİĞDE İLİ BSK HARİTASI
NİĞDE İLİ TOPLAM YAPILAN
BY-BSK : 8,0 KM
NİĞDE İLİ BY-BSK BİLGİLERİ
BY-BSK PROJE UZUNLUĞU
(2)
Uzunluk
(Km)
%
62,1
2012 SONU BY-BSK TOPLAMI
4,0
6,4
2013 YILINDA YAPILAN BY-BSK
2,0
3,2
2014 YILINDA YAPILAN BY-BSK
2,0
3,2
TOPLAM BİTEN BY-BSK
8,0
12,8
DEVAM EDEN BY-BSK
4,1
6,6
2014 HEDEF BY-BSK
4,0
6,4
PLANLANAN BY-BSK
50,0
80,5
(2)
(2)
NİĞDE İLİ TEK YOL HARİTASI
NİĞDE İLİ TOPLAM YAPILAN
TY : 183 KM
NİĞDE İLİ TY BİLGİLERİ
(1)
%
TY PROJE UZUNLUĞU
218,0
2012 SONU TY TOPLAMI
161,0
73,8
2013 YILINDA YAPILAN TY
22,0
10,1
2014 YILINDA YAPILAN TY
0,0
0,0
183,0
83,9
35,0
16,1
2014 HEDEF TY
1,0
0,1
PLANLANAN TY
0,0
0,0
TOPLAM BİTEN TY
DEVAM EDEN TY
(22)
Uzunluk
(Km)
NİĞDE İLİ PROJELERİ
KARAYOLLARI 6. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
1-) Niğde-Tepeköy-Çiftlik
Yolu(Top.Prj.Uzn.: 35 Km TY) - (Biten:
- Km TY)
İl Bazında 2013 yılı sonu itibarı ile;
Toplam (35 Km TY) - Biten (- Km TY-SK)
- Kalan (- Km)
İl Bazı Çalışılan
: (35 Km TY) –
İhale Edilecek (- KmTY)
İl Bazında 2014 Hedefi : 1 Km TY
İl Bazı 2014 Biten: - Km TY
3-) Niğde-Nevşehir Yolu
(T.Prj.Uz.: 66 Km BY-SK) - (Biten:66 Km
BY-SK)
İl Bazında 2013 yılı sonu itibarı ile;
Toplam (31 Km BY-SK) - Biten (31 Km BYSK) - Kalan( - Km BY-SK)
İl Bazı Çalışılan :9 Km BY-SK (İyileştirme)
İl Bazında 2014 Hedefi : 2,0 Km BY-SK
(İyileştirme)
İl Bazı 2014 Biten: 2,5 Km BY- SK
(İyileştirme)
4-) Kemerhisar Pozantı Otoyolu
10,5
1
2
2
2-) Bor – Niğde Yolu
(Top.Prj.Uzn.: 8,1 Km BY-SK) - (Biten:
4 Km BY-BSK)
İl Bazında 2013 yılı sonu itibarı ile;
Toplam (8,1Km BSK) - Biten(2 Km BSK)Kalan (6,1Km BSK)
İl Bazı Çalışılan
: 6,1Km BSK
İhale Edilecek (- KmBSK)
İl Bazında 2014 Hedefi : 4 Km BSK
İl Bazı 2014 Biten: 2 Km BSK
(T.Prj.Uz.: 146 Km OY-BSK) (Biten:125,6 Km OY-BSK)
İl Bazında 2013 yılı sonu itibarı ile;
Toplam (134,7 Km OY-BSK) - Biten (114,3
Km OY-BSK ) - Kalan (20,4 Km OY-BSK)
İl Bazı Çalışılan :10,5Km OY-BSK
İhale Edilecek(-KmOY-BSK)
İl Bazında 2014 Hedefi : 10,5 Km OY-BSK
İl Bazı 2014 Biten: 9,0 Km OY- BSK
5-) (Niğde-Yeşilhisar) Ayr.-ÇamardıOtoyol Ayr. Yolu
(T.Prj.Uz.: 22 Km TY) - (Biten: 22 Km TY)
İl Bazında 2013 yılı sonu itibarı ile;
Toplam (22 Km TY) - Biten (22 Km TY ) Kalan (- Km TY)
İl Bazı Çalışılan: 22 Km TY
İhale Edilecek (- Km TY)
İl Bazında 2014 Hedefi : - Km TY
İl Bazı 2014 Biten: - Km TY
KARAYOLLARI 6. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
OTOYOL ÇALIŞMALARI
İLLER
0Y PROJE UZUNLUĞU
2012 YILINDA YAPILAN OY
2012 SONU OY TOPLAMI
NİĞDE ADANA AKSARAY TOPLAM
16,4 162,5
11,3
48,7
238,9
12,0
12,0
11,3
125,6
114,3
NEVŞEHİR
2013 YILINDA YAPILAN OY
2013 SONU OY TOPLAMI
KALAN TOPLAM OY
16,4
114,3
48,2
11,3
0
125,6
48,7
1993E040280
41 Km 2x3 Otoyol
2- Projenin Uzunluğu ve Standardı
: 62,2 Km 3,5 Km 2x3 Bağ. Yolu
17,7 Km 2x2 Bağ. Yolu
3-Proje
İhale Şekli
(Kanun
/
Madde)
2886 / 89
:
Halinde ki Otoyol Niğde-Nevşehir-Aksaray
92,9 Km
4- İhale Tarihi
18.09.1998
:
5- İhale Bedeli
156.317.354 $
:
6- İlave İhale Bedeli %'si ve Tutarı
56.722.907 $
: 42,05
Bağlantı
Yolu
7Toplam İhale
Bedeli Gölcük Bağlantısı
213.040.261
$ 8,1 Km
:
8- İşin Başlama ve İşin Bitiş Tarihi
30.03.2006
30.03.2009
:
9Verilen Ana
Ek Süre
ve İşin Niğde
Bitiş Tarihi
1.781 Ayr
31.12.2014
Otoyol
Gövde
Kuzey:Ayr.-Gölcük
12,3 Km
10- Proje Tutarı (U.Y.F.)
567.813.305 $
:
11- 2013 Sonu Top. Harcama (U.Y.F.)
516.452.779 $
:
12- Kalan İşin Tutarı (U.Y.F.) (10-11)
51.360.526 $
:
132014 YılıYolu
Program Ödeneği
35.000.000
:
Bağlantı
Kayseri-Niğde Yolu
Bağlantısı
1,9 Km
14 - Aktarmalar (Düşülen/Eklenen) ±
9.624.000
:
15
- Revize Programı
44.624.000
Bağlantı
Yolu Ödeneği
Niğde (13+14)
Bağlantısı
2,3 Km
:
16- Söz. Fiy.ile Yap.Top.İş Tutarı (Tenz.) :
205.807.582 $
172014 Yılındaki
HarcamaKemerhisar
(U.Y.F.)
34.910.591
:A.-Niğde Kuzey
Otoyol
Ana Gövde
Ay.$ 31,6 Km
18-Baş.İtibaren Top.Harc.(UYF) (11+17) :
551.363.370 $
19- Fiz. Gerç. %
96,61
:
Bağlantı Yolu
Kemerhisar Bağlantısı
5,3 Km
20- İleriye Kalan İş Tutarı (10-18)
16.449.935 $
:
21- Yüklenici
: KOLİN-M.GÜNEŞ-CEYLAN A.ORT.
:
1- Proje DPT No
KARAYOLLARI 6.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ OY DURUMU (2013 YILI)
113,3
KARAYOLLARI 6.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ OY DURUMU (2014 YILI)
Otoyol Ana
Gövde 5.Bölge
Sn. NİĞDE
- (Niğde-Adana)
İl Sn. TOPLAM
İLLER
NEVŞEHİR
ADANA AKSARAY
84,5 Km
ve Bağlantı
- Kemerhisar Ayr.
DEVAM
EDEN Yolları
OY
20,4
20,4
PLANLANAN OY (YİD)
2014 YILI HEDEF OY
16,4
27,8
19,0
48,7
2014 Yılı OY Hedefi 9,0 Km – 9,0 Km OY tamamlandı.
92,9
19,0
Download

Genel Bilgiler