T.C.
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ – MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ- JEOFİZİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
2014-2015 GÜZ DÖNEMİ DERS PROGRAMI
2.SINIF
3.SINIF
4.SINIF
CUMARTESİ
CUMA
PERŞEMBE
ÇARŞAMBA
SALI
PAZARTESİ
08-09
09-10
10-11
11-12
13-14
14-15
15-16
16-17
08-09
09-10
10-11
11-12
13-14
14-15
15-16
16-17
08-09
09-10
10-11
11-12
13-14
14-15
15-16
16-17
08-09
09-10
10-11
11-12
13-14
14-15
15-16
16-17
08-09
09-10
10-11
11-12
13-14
14-15
15-16
Sismoloji
SÖ (D-301)
Yer Fiziği
SÖ (D-301)
Mühendislik Jeofiziği
NM (D-302)
Jeolojide Jeofizik Yöntemler
NM (D-303)
Deprem Müh. Giriş
SÖ (D-303)
Jeofizikte Matematik Yönt.
LP (JFZ LAB)
AİTB-I
ŞA (D301)
Jeofizikte Radyometrik Yöntemler
NM (D-303)
Kuyu Logları
LP (D-301)
Mühendislik Mekaniği
SA (D-301)
Gravite-Manyetik Yöntemler
NM (JFZ LAB)
Saha Jeofiziği
NM, SÖ, LP (JFZ LAB)
Seminer NM, SÖ, LP (JFZ LAB)
Jeofizikte Matematik Yönt.
LP (D-302)
Maden Yatakları
İA (D-301)
Jeofizikte Yorumlama-II
LP (D-305)
Sismik Yöntemler
NM (JFZ LAB)
Gravite-Manyetik Yöntemler
NM (JFZ LAB)
Maden Jeolojisi
İA (D-301)
Su Aramaları
LP (D-301)
Plaka Tektoniği
SÖ (D-301)
Aletsel Sismoloji
SÖ (D-301)
Sismik Yöntemler
NM (JFZ LAB)
JeomanyetizmaPaleomanyetizma
LP (D-301)
16-17
Seminer NM, SÖ, LP (JFZ LAB)
09-16
Bitirme Çalışması
NM, SÖ, LP (JFZ LAB)
İA: İ. AKPINAR, LP: L. PEHLİVAN, ŞA: Ş.ARSLAN, NM: N. MADEN, SA: S. ALBAYRAK, SÖ: S. ÖZTÜRK
Doç. Dr. Nafız MADEN
Bölüm Başkanı
Düzenleyen
İletişim
Düzenleme Tarihi
: Arş.Gör. Yasemin BEKER
: 1129 (Dâhili hat)
: 16.09.2014 13:30
Download

mühendislik ve doğa bilimleri fakültesi