SERBEST MESLEK MENSUPLUĞU MESLEKİ DENEYİM KAZANMA ÇALIŞMALARI
UYGULAMA TEZİ KONULARI DEĞERLENDİRME ÇİZELGESİ
UZMANLIK ALANI: ORMAN MÜHENDİSLİĞİ
MESLEKİ DENEYİM KAZANMA ÇALIŞMALARI DÖNEMİ : 01 Aralık 2013 den Önceki Dönemler
13267
13185
13257
10784
13021
13280
13366
13362
13191
13046
12463
12497
12957
12927
Aslıhan YAZICI
Berk Can TEMİZEL
Burak M. GÜNEŞTAN
Çiğdem ARIÖZ
Dilek KİBAR
Ebru TÜRKER
Elif ALAGÖZ
Emel DURAN
Ensar KOCA
Fatih TEMUR
Feride ÇAKIR
Gökhan BURAN
Hamza YÜCER
11453
Alper TOKATLI
SIRA NO
UYGULAMA TEZİNE KONU DERSLER VE TEZ
HAZIRLAMA SÜRESİ
Arzu BAKIR
ADI VE SOYADI, ODA SİCİL NO
1
2
3
Silvikültürün temel esasları, metotları, tedbirleri, silvikültür
planlarının yapımı ve silvikültür tekniklerinin uygulanması.
X
Tez hazırlama süresi: 2 Hafta
Orman amenajmanı planları yapımı ve revizyonu, harita
fotogrametri ile uydu görüntülerden ormancılık amaçları
X
doğrultusunda yararlanma,
Tez hazırlama süresi: 2 Hafta
Orman koruma, orman yangınlarıyla mücadele ve entomoloji.
X
Tez hazırlama süresi: 2 Hafta
4
Orman Kanununda özel orman, tapulu kesim ve izinler.
Tez hazırlama süresi: 2 Hafta
5
Ağaçlandırma, özel ağaçlandırma, erozyon kontrolü, mera ıslahı
ve fidanlık.
Tez hazırlama süresi: 3 Hafta
Toprak ilmi, orman ekolojisi, havza amenajmanı ve etüt-proje
işleri.
Tez hazırlama süresi: 2 Hafta
Milli parklar ve korunan alanlar, mesire yerleri, Av ve yaban
hayatı.
Tez hazırlama süresi: 2 Hafta
Orman işletmeciliği, ithalat, ihracat ve orman yolları yapımı.
Tez hazırlama süresi: 2 Hafta
6
7
8
X X X X X X X X X X X X X X
X X X X X X X X X X X X X X
X X X X X X X X X X X X X X
X X X X X X X X X X X X X X X
X X X X X X X X X X X X X X X
X X X X X X X X X X X X X X X
X X X X X X X X X X X X X X X
X X X X X X X X X X X X X X X
Orman botaniği.
X X X X X X X X X X X X X X X
Tez hazırlama süresi: 2 Hafta
10 Ormancılık hukuku.
X X X X X X X X X X X X X X X
Tez hazırlama süresi: 4 Hafta
11 Meslek mensupluğu hukuku, idari yargılama hukuku ve 5237
TCK.da kamu görevlilerine ilişkin hükümler.
X X X X X X X X X X X X X X X
Tez hazırlama süresi: 3 Hafta
DEĞERLENDİRME SONUCU
B B B B B B B B B B B B B B B
NOT: a) (1) Tez konusu, (2) Adı soyadı, (3) Oda Sicil no
b) Kabul edilen tezler (X), kabul edilmeyen tezler (*),TEMDEM kuruluna zamanında teslim edilmeyen tezler (-) olarak, teslim
alınmayan tezler (0), çizelgede belirtilmiştir. Değerlendirme sonucu uygun olanlar (B), uygun olmayanlar ( ) boş olarak gösterilmiştir.
Mesleki deneyim kazanma çalışmaları yapacak serbest meslek mensubu adaylarının bir yıllık süreden sayılmak ve belirlenen
sürelerde hazırlanmak üzere 01/12/2013 tarihinden önceki dönemlerde kendilerine teslim edilen yukarıdaki tez konuları kurulumuzca
değerlendirilmiş ve iş bu çizelge hazırlanmıştır.
9
TEMEL EĞİTİM VE MESLEKİ DENEYİM KAZANMA MERKEZİ (TEMDEM) ÜYELERİ
Eşref GİRGİN
Mevlüt DÜZGÜN
İbrahim YILMAZ
Başkan
Başkan Yardımcısı
Raportör
1
SERBEST MESLEK MENSUPLUĞU MESLEKİ DENEYİM KAZANMA ÇALIŞMALARI
UYGULAMA TEZİ KONULARI DEĞERLENDİRME ÇİZELGESİ
UZMANLIK ALANI: ORMAN MÜHENDİSLİĞİ
MESLEKİ DENEYİM KAZANMA ÇALIŞMALARI DÖNEMİ : 01 Aralık 2013 den Önceki Dönemler
12583
12425
12155
12967
13183
13279
13274
12674
Mürsel AKBAY
Nedim KAYA
Özlem COŞKUN
Pınar DANIŞ
Serdar DEMİR
Serkan İEREMET
Tolga KIYCI
13269
Mensur BAKIR
SIRA NO
UYGULAMA TEZİNE KONU DERSLER VE TEZ
HAZIRLAMA SÜRESİ
Metin DEMİREL
ADI VE SOYADI, ODA SİCİL NO
1
2
3
Silvikültürün temel esasları, metotları, tedbirleri, silvikültür
planlarının yapımı ve silvikültür tekniklerinin uygulanması.
X
Tez hazırlama süresi: 2 Hafta
Orman amenajmanı planları yapımı ve revizyonu, harita
fotogrametri ile uydu görüntülerden ormancılık amaçları
X
doğrultusunda yararlanma,
Tez hazırlama süresi: 2 Hafta
Orman koruma, orman yangınlarıyla mücadele ve entomoloji.
X
Tez hazırlama süresi: 2 Hafta
4
Orman Kanununda özel orman, tapulu kesim ve izinler.
Tez hazırlama süresi: 2 Hafta
5
Ağaçlandırma, özel ağaçlandırma, erozyon kontrolü, mera ıslahı
ve fidanlık.
Tez hazırlama süresi: 3 Hafta
Toprak ilmi, orman ekolojisi, havza amenajmanı ve etüt-proje
işleri.
Tez hazırlama süresi: 2 Hafta
Milli parklar ve korunan alanlar, mesire yerleri, Av ve yaban
hayatı.
Tez hazırlama süresi: 2 Hafta
Orman işletmeciliği, ithalat, ihracat ve orman yolları yapımı.
Tez hazırlama süresi: 2 Hafta
6
7
8
X X X X X X X X
X X X X X X X X
X X X X X X X X
X X X X X X X X X
X X X X X X X X X
X X X X X X X X X
X X X X X X X X X
X X X X X X X X X
Orman botaniği.
X X X X X X X X X
Tez hazırlama süresi: 2 Hafta
Ormancılık
hukuku.
10
X X X X X X X X X
Tez hazırlama süresi: 4 Hafta
11 Meslek mensupluğu hukuku, idari yargılama hukuku ve 5237
TCK.da kamu görevlilerine ilişkin hükümler.
X X X X X X X X X
Tez hazırlama süresi: 3 Hafta
DEĞERLENDİRME SONUCU
B B B B B B B B B
NOT: a) (1) Tez konusu, (2) Adı soyadı, (3) Oda Sicil no
b) Kabul edilen tezler (X), kabul edilmeyen tezler (*),TEMDEM kuruluna zamanında teslim edilmeyen tezler (-) olarak, teslim
alınmayan tezler (0), çizelgede belirtilmiştir. Değerlendirme sonucu uygun olanlar (B), uygun olmayanlar ( ) boş olarak gösterilmiştir.
Mesleki deneyim kazanma çalışmaları yapacak serbest meslek mensubu adaylarının bir yıllık süreden sayılmak ve belirlenen
sürelerde hazırlanmak üzere 01/12/2013 tarihinden önceki dönemlerde kendilerine teslim edilen yukarıdaki tez konuları kurulumuzca
değerlendirilmiş ve iş bu çizelge hazırlanmıştır.
9
TEMEL EĞİTİM VE MESLEKİ DENEYİM KAZANMA MERKEZİ (TEMDEM) ÜYELERİ
Eşref GİRGİN
Mevlüt DÜZGÜN
İbrahim YILMAZ
Başkan
Başkan Yardımcısı
Raportör
2
MESLEKİ DENEYİM KAZANMA ÇALIŞMASI UYGULAMA TEZLERİ
DEĞERLENDİRME KARARI
Mesleki deneyim kazanma çalışmaları kapsamında 01/12/2013 den önceki dönemlerde SMM
adayı mühendislere teslim edilen uygulama tezleri TEMDEM kurulumuzca değerlendirilmiştir.
Buna göre;
1- Ekli değerlendirme çizelgesinde (X) ile gösterilen 24 Orman Mühendisinin uygulama
tezleri, içerik ve şekil şartı itibariyle tez yapım kurallarına uygun olduğundan kabul
edilmesine (B) ve diğer koşullar yerine getirildiği takdirde TEMDEM değerlendirme
sınavlarına katılmalarına,
Oybirliği ile karar verilmiştir. 27/11/2014
EK: Serbest meslek mensupluğu mesleki deneyim kazanma çalışmaları uygulama tezi
konuları değerlendirme çizelgesi (2 Sayfa)
TEMEL EĞİTİM VE MESLEKİ DENEYİM KAZANMA MERKEZİ (TEMDEM) ÜYELERİ
Eşref GİRGİN
Başkan
Mevlüt DÜZGÜN
Başkan Yardımcısı
İbrahim YILMAZ
Raportör
3
Download

01/12/2013 tarihinden önce Orman Mühendislerince teslim alınan