KALIN BARSAK ( KOLON) RÖNTGENİ
(ÇİFT KONTRAST KOLON GRAFİSİ)
HAZIRLIK
türkisch
Muayene tarihi:
Saat:
Say n Hastam z!
Doktorunuz taraf ndan kal n barsak röntgeni için bize yönlendirildiniz.
Detayli bir rapora ula mak için barsaklar n iyi temizlenmesi gerekir. Lütfen, a a daki barsaklar n temizlenmesini
garanti veren tavisyelere dikkatlice uyunuz.
Muayene’den 3 gün önce:
Ufak çekirdekleri olan meyve ve sebze çe itlerini yemeyiniz (bunlar: üzüm, çilek – reçel dahi, salatal k, kabak, doma tes vs.). Fazla miktarda posa (lif) içeren besinler dahi yasakd r: Müsli, kepekli ürünler, ay cekirde ği, keten tohumu, vs.
Muayene’den önceki gün:
Hafif bir öğle yeme ği (makarna, patates, tavuk, bal k, beyaz ekmek) sebze ve salata hariç. Sonra saat 14:00 ile 16:00
aras X-PREP alacaks n z. Ard ndan bir büyük bardak asitsiz su içeçeksiniz. Yatana kadar her saat ba bir büyük bardak
su içeçeksiniz! Toplam 2-3 litre çe me suyu veya bitki çay - kahve, süt, siyah çay, meyve suyu yasakd r.
X-PREP ilac n ald ktan sonar lütfen muayeneye kadar hiç birsey yemeyiniz!
Sabah muayene’den önce:
Bitki çay veya çe me suyu içebilirsiniz (yakla k yar m litre).
DIABET hastalar asla karbonhidrat sayım n unutmamal d rlar
Muayene
Inceleme bir muayene masas n n üstünde yap lacakt r.
Hastan n makat na ince bir tüp yerle tirildikten sonra barsağa önce s v baryum sonra hava verilir. Muayene’den sonra
hemen tuvalete gidebilirsiniz. Muayene yakla k 15 dakika sürecek.
Yan n zda getirmeniz gerekenler
Muayene’ye bir battaniye, bir örtü veya çar af getiriniz!
Mevcut ise örnek film ve raporlar n z da getiriniz!
DR.ALTENHUBER & DR.MAZEVSKI-LOBNER FACHÄRZTE FÜR RADIOLOGIE
GRUPPENPRAXIS
RADIOLOGIE
F. STUSCHKA
& DR.
C. ZOLLES www.diagnosesimmering.at
Mo FÜR
- Frei
8:00 - DR.
18:00
ALLE
KASSEN
Klimschg. 16, 1030 Wien, Tel: 01 713 80 18, Fax: - 10, [email protected], www.diagnosehaus.at, Mo. - Fr. 8.00 - 18.00 Uhr, ALLE KASSEN
11., Simmeringer Hauptstr. 147/1 Tel: 01-749 71 76 Fax:DW 20 [email protected]
Download

( kolon) röntgeni - Diagnose Simmering