İş İlanı
Çevre ve Ekoloji Alanları için Proje Koordinatörü:
Heinrich Böll Stiftung Derneği Türkiye Temsilciliği Şubat 2015 tarihinden itibaren çevre ve
ekoloji konulu projeleri için bir proje koordinatörü arıyor.
Heinrich Böll Stiftung Derneği Türkiye Temsilciliği Türkiye’nin demokratikleşmesi, çevre
sorunlarının çözümü, kadın ve insan haklarının güçlendirilmesi ve uluslararası diyaloguna
katkıda bulunmaktadır. Heinrich Böll Stiftung Derneği Türkiye Temsilciliği bu amaç için sivil
toplum kuruluşları, araştırma merkezleri, ve aydınlar ile birlikte projeler yürütüyor veya onların
projelerine destek oluyor.
Derneğimiz bütün projelerinde toplumsal cinsiyet boyutunu dikkate almaktadır.
Görev, yetki ve sorumluluklar:







Program alanındaki ulusal, bölgesel ve uluslar arası gelişmeleri takip etmek, rapor ve analiz
yazmak
Çevre/ekoloji program alanını geliştirmek, planlamak ve uygulamak
İlgili ulusal ve uluslar arası partner, kurum ve kuruluşlar ile iletişim kurmak, sağlamak ve
sürdürmek
İlgili proje partnerleri ile proje sözleşmeleri ve bütçeleri hazırlamak, projelerin koordinasyonu,
proje takibi ve raporlaması (finans ve faaliyet raporu)
Derneğimizin misyonuna uygun yeni projeler geliştirmek
Kongre, seminer, sempozyum gibi organizasyonları düzenlemek, sunum ve tanıtım yapmak
Faaliyet alanımızın toplumsal cinsiyet boyutunu geliştirmek ve uygulamak
Adaylarda aranan özellikler
- Üniversite mezunu (master) ve mümkünse program alanı ile ilgili bir master tezi
- En az üç senelik program koordinatörlüğü veya asistanı tecrübesi (proje planlama,
bütçelemesi ve takibi/monitoring)
- Çevre/ekoloji alanı ile ilgili iyi derecede bilgiye sahip, özellikle de Avrupa Birliği,
Almanya ve Türkiye’nin bu konudaki güncel sorunlarını bilmek
- İyi derecede İngilizce bilmek
- Toplumsal cinsiyet konusunda duyarlı
- Ekip çalışması yürütebilmek
- Microsoft Office programlarına hakım olmak
Sivil Toplum Kuruluşlarında deneyim sahibi olmak tercih nedenidir.
Başvuru için istenen belgeler:
Özgeçmiş, niyet mektubu ve referans
Başvurularınızı [email protected] adresine – konu: Çevre koordinatörü – en geç 05 Ocak 2015
tarihine kadar göndermenizi rica ediyoruz.
1
Download

İş İlanı Çevre ve Ekoloji Alanları için Proje Koordinatörü: