HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ HALK SAĞLIĞI ENSTİTÜSÜ
İŞ SAĞLIĞI VE MESLEK HASTALIKLARI ANABİLİM DALI
İŞ SAĞLIĞI DOKTORA PROGRAMI
ZORUNLU DERSLER
DERSİN KODU VE ADI
İSG 701 İş Sağlığı Ve Güvenliği
T
3
P
0
K
3
AKTS
6
İSG 702 Meslek Hastalıkları Ve İşle İlgili Hastalıklar
2
0
2
4
HSP 701 Halk Sağlığında Kavramsal Yaklaşımlar
2
0
2
4
HEP 602 Epidemiyolojinin Temel İlkeleri
3
0
3
6
BİS 605 Biyoistatistik**
3
0
3
7
İSG 704 Mesleksel Epidemiyoloji
3
2
4
6
İSG 750 İş Sağlığı Semineri
2
2
3
5
İSG 799 Doktora Yeterlilik Sınavına Hazırlık
4
2
0
30
İSG 700 Özel Konular
5
0
0
30
SEÇMELİ DERSLER
İSG 703 İş Sağlığı Mevzuatı
2
0
2
4
İSG 705 İşyerinde Sağlığı Geliştirme
2
1
2
6
İSG 706 İşe Uygunluk
2
0
2
4
İSG 707 İş Sağlığında Kırılgan Gruplar Ve Risk Yaklaşımı
2
0
2
4
İSG 708 İş Sağlığı ve Güvenliği İle İlgili Kurum Ve Kuruluşlar
2
0
2
4
İSG 709 Mesleksel Kanserler
2
0
2
4
İSG 710 İş Hijyeni
2
2
3
6
İSG 711 Mesleksel Solunum Sistemi Hastalıkları
2
0
2
4
İSG 712 İşyerinde İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmetlerinin Organizasyonu
2
0
2
4
İSG 713 Çalışma Yaşamında Kronik Hastalıklar
2
0
2
4
İSG 714 Kişisel Koruyucu Donanım Ve Cihazlar
2
0
2
4
İSG 715 Çalışma ve Endüstri Psikolojisi
2
0
2
4
İSG 716 Ergonomi
2
0
2
4
*Programa kayıtlı öğrenciler danışmanlarının onayı ve/veya önerisi ile diğer Programlardan ya da Enstitülerden
seçmeli ders alabilirler.
** Programa kayıtlı öğrenciler BİS 605 yerine “HSP 652 Halk Sağlığı Uygulamalarında Biyoistatistik” dersini de
alabilir.
Download

hacettepe üniversitesi halk sağlığı enstitüsü iş sağlığı ve meslek