Saha İş Gücü Yönetim Sistemi ile
Saha Personelinizi Ofiste gibi Yönetin..!
•
•
•
•
•
•
•
Talep Kaydının sisteme Ne zaman ulaştığı
Hangi personelin iş emrini hangi saate aldığı.
Müşteriye ne kadar sürede müdahale edildiği
İş emrinin ne zaman başladığı
İş emrinin ne zaman tamamlandığı
İm emri kapatma formunun doldurulması
İşlem yapılan noktaya ilişkin koordinat, öznitelik
ve fotoğraf gibi detayların merkeze gönderilmesi.
Sistem bu sayede yönetilebilir bir saha iş gücü yönetim süreci oluşturmakta, sürecin her adımı
kontrol edilebildiği ve raporlanabildiği için gerek yöneticiler gerekse de çalışanlar için şeffaf ve
bir yapı sunmaktadır.
Saha İş Gücü Yönetiminin Kurumunuza/Şirketinize Yaraları
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
İş Süreçleri standart formlar aracılığı ile standart bir yapıda oluşur,
İş Süreçleri yönetimi kısalır,
Verimliliği arttırır,
Hizmet kalitesini artırır,
Maliyetleri minimize eder,
Süreçleri raporlanabilir hale getirir,
Hızlı müdahaleye olanak verir,
Performans raporlaması yapılmaya olanak sağlar,
Müşteri/Abone/Arıza Noktasına navigasyon ile hızlı erişim sağlar,
Hedefe en yakın ve uygun ekibin yönetim panelinden yönlendirilmesi,
Harita üzerinden tüm saha ekiplerini ve iş durumları görüntüleme,
Geriye dönük iş emri raporlarının sözel ve harita üzerinde alınması,
Yetki durumuna göre iş emri ve güncel durumların incelenmesi,
Saha ekiplerinin sahadayken yetki durumuna göre birbirlerini görmesi,
Hareketli hedefe navigasyon başlatma,
Yolbil Saha İş Gücü yazılımı Sistem
Mimarisi
Download

Saha İş Gücü Yönetim Sistemi ile Saha Personelinizi Ofiste gibi