Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:
Toplu İş Sözleşmesinde Arabulucuya ve Hakeme Başvurma Yönetmeliğinin 6 ncı ve 8 inci
maddeleri gereğince Seçici Kurul tarafından Onbirinci Dönemde (31.12.2014 - 30.12.2017)
Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü Görev Alanı ve Görev Alanının kapsadığı iller itibarıyla
seçilen Arabulucuların isim listesi
14 Aralık 2014 ve 29205 Sayılı Resmi Gazete
Download

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Toplu İş Sözleşmesinde