Ek:2
İNDİKATÖR LİSTESİ
Diyabet
DM 1.HbA1c ölçümü
DM 2.Yılda en az 4 kez HbA1c ölçümü
DM 3.Diabetli hastalarda son ölçülen HbA1c ≥%9 olanların yüzdesi
DM 4.Diabetli hastalarda son ölçülen HbA1c ≤ 7 olanların yüzdesi (≤%70)
DM 5.Diyabetli hastalar içinde son HbA1c düzeyi % 7-9 arasında olanların yüzdesi (%20)
DM 6.Hasta eğitimi (Patient Education)
DM 7.Vücut kütle indeksi hesaplanıp kaydedilenler
DM 8.LDL kolesterol ölçümü
DM 9.LDL kolesterol düzeyi <100 mg/dl olanların yüzdesi
DM 10.Diyabet (komplikasyonsuz) nedeniyle hastane yatış oranları
DM 11.Diyabet (akut komplikasyonlar) nedeniyle hastane yatış oranları: Ketoasidoz, hiperosmalarite, koma
DM 12.Tansiyonu ölçülen diyabetli hasta yüzdesi
DM 13.Tansiyonu ölçülen diyabetli hastalarıniçinde son ölçümdeğeri 130/80 altında olanların yüzdesi
DM 14.Diyabetli hastanın tütün kullanım durumu
DM 15.Nefropati taraması Mikroalbuminüri ölçümü
DM 16.Diyabetik bireyde böbrek hastalığı
DM 17.Göz muayenesi
DM 18.Alt ekstremite Amputasyon oranları
DM 19.Diyabet (kronik komplikasyonlar) nedeniyle hastane yatış oranları:Böbrek, göz, nörolojik, kardiyovasküler ve diğer non spesifik komp.
DM 20.Ayak muayenesi
Diz Protezi
DP1.Dislokasyon nedeni ile yeniden yatış oranı
DP2.Reoperasyon gereken hasta oranı (ilk 2 ay)
DP3. Reoperasyon gereken hasta oranı (İlk 12 ay)
DP4.Ortalama kalış gün sayısı
DP5.Rrevizyon cerrahisi gereken hasta oranı (ilk 12 ay)
DP6.Operasyon gününde profilaktik antibiyotik verilme oranı
DP7.Cerrahi alan enfeksiyonu oranı
DP8.Cerrahi alan enfeksiyonu nedeni ile yeniden yatış oranı
DP9.Antitrombotik ilaç verilen hasta oranı
DP10.Hasta çıkışında antitrombotik ilaç reçete edilen hasta oranı
DP11.Derin ven trombozu nedeni ile yeniden yatış oranı
DP12.Pulmoner emboli nedeni ile yeniden yatış oranı
DP13.Sinir hasarı oranı
DP14. Damar hasarı oranı
Gebelik ve Doğum Süreci
G1.Gebe Muayenesi
G2.Tansiyon Arterial Ölçümü
G3.Tam İdrar Tetkiki
G4.Tam Kan Sayımı
G5.İlk trimester tarama testi
G6. Enfeksiyon hastalıkları için tarama veya bilgilendirme, TSH taraması veya bilgilendirmesi
G7.Gebe Muayenesi
G8.Tansiyon Arterial Ölçümü
G9.Tam İdrar Tetkiki
G10.Tam Kan Sayımı
G11.Glukoz Tarama Testi
G12.Normal Fetal Kalp Sesi
G13.İkinci trimester tarama testi
G14.Gebe Muayenesi
G15.Tansiyon Arterial Ölçümü
G16.Tam İdrar Tetkiki
G17.Tam Kan Sayımı
G18.Normal Fetal Kalp Sesi (120-160/dak.)
G19.Gebe Muayenesi
G20.Tansiyon Arterial Ölçümü
G21.Tam İdrar Tetkiki
G22.Tam Kan Sayımı
G23.Normal Fetal Kalp Sesi (120-160/dak.)
G24.Kan Grubu Ölçümü
G25.Partograf Kullanımı
G26.Fetal Sıkıntı
G27.Fetal Malprezantasyon
G28.Kordon Sarkması
G29.Plesanta Previa
G30.Baş-Pelvis Uygunsuzluğu
G31.Geçirilmiş Uterin Ameliyatlar
G32.Tam Kan Sayımı
G33.Uterus İnvolusyon Takibi
G34.TSH Taraması
G35.Fenil Ketonüri Taraması
G36. Tansiyon Arterial Ölçümü
Kalça Protezi
KP1.Dislokasyon nedeni ile yeniden yatış oranı
KP2.Reoperasyon gereken hasta oranı (İlk 2 ay)
KP3.Reoperasyon gereken hasta oranı (ilk 12 ay)
KP4.Kalış gün sayısı (postop) 6 günden fazla olan hasta oranı
KP5. Revizyon cerrahisi gereken hasta oranı (ilk 12 ay)
KP6.Operasyon gününde profilaktik antibiyotik verilme oranı
KP7.Cerrahi alan enfeksiyonu oranı
KP8.Cerrahi alan enfeksiyonu nedeni ile yeniden yatış oranı
KP9.Antitrombotik ilaç verilen hasta oranı
KP10.Hasta çıkışında antitrombotik ilaç reçete edilen hasta oranı
KP11.Derin ven trombozu nedeni ile yeniden yatış oranı
KP12.Pulmoner emboli nedeni ile yeniden yatış oranı
KP13.Sinir hasarı oranı
KP14.Damar hasarı oranı
Koroner Kalp Hastalığı
KKH1.LDL Ölçümü Yapılan Koroner Kalp Hastası Yüzdesi
KKH2.Kan Basıncı Ölçümü
KKH3.Sigara Kullanmayanların Oranı
KKH4.Eforlu EKG, MPS, STRES EKO, CT ANJİO Bakılması (Noninvaziv Testler)
KKH5.Koroner Anjiografi Uygulaması
KKH6.Koroner Anjioplasti Uygulaması
KKH7.Medikal Tedavi Uygulaması
KKH8.BYPASS Uygulaması
KKH9.KKH'da Koroner Reanjiografi Uygulaması
KKH10.Myokard Infarktüs Oranı
KKH11.Mortalite Oranı
KKH12.Reoperasyon
İnme
İ1. Hastaneye ambulans ile ulaşım
İ2. Geçici iskemik atak tanısı alan hastaların hastaneye yatışı
İ3. İskemik inme tanılı hastalara etiyolojik inceleme için Eko - Tee tetkiki yapılması
İ4. İskemik inme tanılı hastalara etiyolojik inceleme için karotis-vertebral doppler tetkiki yapılması
i5. İntravenöz trombolitik tedavi uygulaması
İ6. İntravenöz trombolitik tedavi ile ilişkili tedavi sonrası ilk 24 saatte hemoraji komplikasyonu gelişmesi
İ7. İntraarteriel girişimsel trombolitik tedavi veya trombektomi tedavisi uygulanması
İ8. İntraarteriel girişimsel trombolitik tedavi / trombektomi tedavi uygulanması sonrasında ilk 24 saatte hemorojik komplikasyon gelişmesi
İ9 .Dekompresif cerrahi uygulanması
İ10. Erken rehabilitasyon başlanması
İ11. İnme sonrası hastanede yatış süresinde pulmoner enfeksiyon komplikasyonunun gelişmesi
İ12. İnme sonrası hastanede yatış süresinde üriner enfeksiyon komplikasyonunun gelişmesi
İ13. İnme sonrası hastanede yatış süresinde dekübit komplikasyonunun gelişmesi
İ14. İnme sonrası hastanede yatış süresinde derin ven trombozu komplikasyonunun gelişmesi
İ15. İnme sonrası hastanede yatış süresinde düşmenin gelişmesi
İ16.İnme tanısı alan hastalarda taburculuk sonrası 1 yıl içinde tekrar inme geçirilmesi
İ17. INR değerinin takibi
İ18. İnme sonrası 1 yıl içinde carotis endarterektomi yapılması
İ19. İnme sonrası 1 yıl içinde supraaortik stent yapılması
Download

Ek:2 İNDİKATÖR LİSTESİ Diyabet DM 1.HbA1c ölçümü DM 2.Yılda