p a z a r t e s i
DEÜ - MİMARLIK FAKÜLTESİ - ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMÜ
BİRİNCİ SINIF
İKİNCİ SINIF
08.30-09.15
KOD
DERSİN ADI
ÖĞRETİM ÜYESİ
KOD
DERSİN ADI
ATA1002
Atatürk İlk.Ink.Ta.
M.Özdemir
PLN.2222 Yaratıcılık Yar.Ça.
H.Zengin
Harita Bilgisi
L.Ünverdi
PLN.2394 Konut Yakın Çev.
H.Koç
ÖĞRETİM ÜYESİ
2013-2014 BAHAR YARIYILI DERS PROGRAMI
ÜÇÜNCÜ SINIF
DÖRDÜNCÜ SINIF
KOD
DERSİN ADI
ÖĞRETİM ÜYESİ
KOD
DERSİN ADI
ÖĞRETİM ÜYESİ
Plan. Hukuku
S.E.Kılıç
PLN.4491
Kent.Pl. Yargı Den.
L.Ünverdi
PLN.3318 Pl.Katılımcı Süreç.
A.A.Çırak
PLN.4474
Pl.Mekansal İst.
M.Çubukçu
Şehir Pl.Pro.VI
ADE-NK-EB
PLN.3356
09.30-10.15
10.30-11.15 PLN.1164
11.30-12.15
13.00-13.45 PLN.1112
14.00-14.45
15.00-15.45
16.00-16.45
Mekan ve Tasarım
HK-İÖS-HZ-BSA PLN.2112
STÜDYO 1
08.30-09.15 PLN.1334
Şehir Pl.Pro.II
EÇ-SK-MA-ED-LÜ PLN.3112
STÜDYO 2
Bilgisayar (1.Şube)
M.Aydoğan
Bilgisayar (2.Şube)
M.Aydoğan
Plan. İstatistik
E.Çubukçu
Şehir Ekonomisi
A.D.Erdoğan
Şehir Pl.Pro.IV KMÇ-NY-AAÇ-HEE PLN.4112
STÜDYO 3
PLN.2254 Pl. Mat. Modeller
STÜDYO 4
M.Çubukçu
s a l ı
09.30-10.15
10.30-11.15 PLN.1334
ç a r ş a m b a
T.Çilingir
PLN.3468
Şeh.Çalışma Al.Pl.
İ.Ö.Sönmez
PLN.3382 Tarih İç.Kent ve Pl.
Şehir Altyapısı
H.E.Erdin
PLN.3436
Mekan Al.San.Me.
E.Çubukçu
PLN.4384
Yeni Yerleş.Pl.
N.Karataş
11.30-12.15
13.00-13.45 PLN.1254
PLN.2226
A.A.Çırak
PLN.4396
Su ve Fiziksel Pl.
B.S.Aydın
H.Koç
PLN.4446
Mesleki Uyg.Es.
T.Çilingir
Şehir Pl.Pro.VI
ADE-NK-EB
14.00-14.45
08.30-09.15 PLN.1322
PLN.2216
Konut Alan.Pl.
09.30-10.15
B Ö L Ü M
13.00-13.45 PLN.1112
Mekan ve Tasarım
HK-İÖS-HZ-BSA PLN.2112
14.00-14.45
Ç A R Ş A M B A
Şehir Pl.Pro.II
E T K İ N L İ K L E R İ (10.30-12.00)
EÇ-SK-MA-ED-LÜ PLN.3112
Şehir Pl.Pro.IV KMÇ-NY-AAÇ-HEE PLN.4112
STÜDYO 3
STÜDYO 2
STÜDYO 4
15.00-15.45
16.00-16.45
08.30-09.15
p erşembe
PLN.2374 Kent.Mek.Düz.İlk.
YDİ1006
Yabancı Dil II
P.Özbaş
Şehir Sosyolojisi
N.Karataş
TDL1002
Türk Dili II
G.Bilen
PLN.3374
Mes.Yab.Dil II
Ş.G.Dündar
Koruma-Yenileme
A.A.Çırak
09.30-10.15
10.30-11.15 PLN. 1154
PLN.2218 Trafik Planlaması
H.E.Erdin
PLN.3332
PLN.4434 Bil.Ar.Yön.Yz.Tek.
N.Yörür
11.30-12.15
13.00-13.45
PLN.4477
Çevresel Etki D.
B.S.Aydın
14.00-14.45
PLN.2282
08.30-09.15
c u m a
Şehir Coğrafyası
T.Çilingir
PLN.2346
14.00-14.45
15.00-15.45
16.00-16.45
PLN.3316 Şehir Form Analizi
İ.Ö.Sönmez
PLN.4488 Türk.Kır.Al.Tar.Pol.
N.Yörür
Kent Merk.Tas.İlk.
A.D.Erdoğan
PLN.3386 Gecekondu Yerleş.
H.Zengin
PLN.4370 Turizm Planlaması
Ş.G.Dündar
DERSLİK 1
11.30-12.15
13.00-13.45 PLN.1112
E.Çubukçu
DERSLİK 9 / BL
09.30-10.15
10.30-11.15 PLN.1124
Nüfus Bilimi
Mekan ve Tasarım
STÜDYO 1
HK-İÖS-HZ-BSA PLN.2112
Şehir Pl.Pro.II
STÜDYO 2
EÇ-SK-MA-ED-LÜ PLN.3112
Şehir Pl.Pro.IV KMÇ-NY-AAÇ-HEE PLN.4112
STÜDYO 3
Şehir Pl.Pro.VI
STÜDYO 4
ADE-NK-EB
Download

Sayfanın Pdf şeklini indirmek veya yazdırmak için lütfen tıklayınız..