T.C.
KONAK KAYMAKAMLIöI
øZMøR ÖZEL TEVFøK FøKRET LøSESø VE FEN LøSESø
Sınıf : 9/A
Ders
Toplam Ders Saati : 40
Sınıf Ö÷retmeni :
Pazartesi
(1)
(2)
(3)
08:10
09:00
09:50
08:50
09:40
10:30
FZK1
FRS2
MAT-6
C.SENKOù C.AKGÜN I.SORGUÇ
(4)
10:40
11:20
SING1
S.KIZILD
(5)
11:30
12:10
SING1
S.KIZILD
(6)
13:00
13:40
FRA6
E.JEANNE
Salı
MAT-6
MAT-6
I.SORGUÇ I.SORGUÇ
DLA1
E.BøLGE
BøY3
F.TEMøZ
SA1
F.TEMøZ
FRS2
FRA6
C.AKGÜN E.JEANNE
Çarúamba
FRA6
KMY1
FZK1
E.JEANNE Z.SOMERE C.SENKOù
TRED1
E.BøLGE
MAT-6
I.SORGUÇ
øNG-2
S.KIZILD
DøNK1
M.AKGÜL
Gün
CöF1
B.IRMAK
BøY3
F.TEMøZ
BDE1
N.ERDEM
BDE1
N.ERDEM
DLA1
E.BøLGE
MAT-6
I.SORGUÇ
øNG-2
S.KIZILD
BøY3
F.TEMøZ
TRH1
M.YAKA
FRA6
E.JEANNE
Perúembe
Cuma
TRED1
E.BøLGE
(7)
13:50
14:30
TRED1
E.BøLGE
(8)
14:40
15:20
GSA
N.NUR
(9)
15:25
16:05
(10)
16:10
16:50
REHB1
B.IRMAK
MAT-6
FRA6
FRA6
I.SORGUÇ E.JEANNE E.JEANNE
CöF1
KMY1
B.IRMAK Z.SOMERE
TRH1
M.YAKA
Cumartesi
Pazar
..../..../........
øHSAN øNEKCø
OKUL MÜDÜRÜ
S.No
Ders
Dersin Adı
Hs
Yer
Dersin Ö÷retmeni
1 BDE1
BEDEN EöøTøMø
2
FøGEN ILGAZ
2 BøY3
BøYOLOJø
3
FøDAN TEMøZ
NEJDET ERDEM
3 CöF1
COöRAFYA
2
BURCU IRMAK
4 DøNK1
DøN KÜLTÜRÜ VE AHLAK B 1
MEHMET AKGÜL
5 DLA1
DøL VE ANLATIM
2
EBRU BøLGE
6 FRA6
FRANSIZCA
6
ELMAS ÖZBøNøCø
SEFADE NESLø OLEVE JEANNE
7 FRS2
SEÇMELø FRANSIZCA
2
EVE JEANNE
ELMAS ÖZBøNøCø CHRøSTøNE AKGÜN
8 FZK1
FøZøK
2
CEM SENKOù
9 GSA
GÖRSEL SANATLAR
1
NURSEL NUR
10 øNG-2
2. YABANCI DøL øNGøLøZCE
2
MELTEM EYÜBOöLU SEDA KIZILDAö
11 KMY1
KøMYA
2
ZEYNEP SOMEREN
12 MAT-6
MATEMATøK
6
IùIL SORGUÇ
13 REHB1
REHBERLøK
1
BURCU IRMAK
14 SA1
SAöLIK BøLGøSø
1
FøDAN TEMøZ
15 SING1
SEÇMELø øNGøLøZCE
2
MELTEM EYÜBOöLU SEDA KIZILDAö
16 TRED1
TÜRK EDEBøYATI
3
EBRU BøLGE
17 TRH1
TARøH
2
M.ALø YAKA
Download

9 - Özel Tevfik Fikret Okulları