Ad Soyad:
Numara:
MB2001 Analiz II
Quiz - 3
Z
2
r
x+1
dx integralinin yakınsaklığını araştırınız.
2−x
0
2. y = sin x ve y = cos x eğrilerinin x = 0 ve x = π/2 doğruları ile sınırladığı bölgenin alanını hesaplayınız.
1.
x
Download

Ad Soyad: Numara: MB2001 Analiz II Quiz - 3 1. ∫ 2 x √x + 1 2