K
Emsal= 3.00
20 00
Yaya Yolu
7 00
Yaya Yolu
PLAN NOTU
alamaz.
Park
5
5
10
Emsal= 1.00
5
5
5
Emsal= 2.00
5,02
Park
5
Download

1/1000 ölçekli uygulama imar planı