ÖDEV #8
1- Bir balon 20 m/s lik sabit hızla düşeyde havalanıyor. Bu balonda seyahat eden bir insan etrafını
dürbünle izlemektedir. Bu şahıs balon 500 m yukarıya çıkınca dürbününü düşürmüştür.
a) Dürbünün çıkabildiği maksimum yükseklik nedir.
b) Dürbünün 5 saniye sonraki konumu nedir.
c)Dürbün ne zaman yere düşer.
2- 405 m yükseklikten bırakılan 9 kg lık bir cisim ne kadar zaman sonra yere düşer ve yere hangi hızla
çarpar?
3- Bir sürücü 5 saniye boyunca sabit 10 m/s hızla hareket ediyor. Daha sonra gaza basarak hızını 5
saniyede 20 m/s hıza çıkarıyor. Daha sonra 5 saniye boyunca frene basarak aracın hızı 10 m/s oluyor.
Bu sürücü için hız-zaman ve konum-zaman grafiklerini çiziniz.
4- Bir basketbolcu 1,80 m yükseklikten elindeki topu ilerideki potaya atmaktadır. Potanın yerden
yüksekliği 3,05 m dir. İyi fizik bilen bu basketbolcu topu yatayla 37 derece açı yaptırarak 20 m/s hızla
atmıştır. Top potaya doğru 2,5 s hareket ettiyse, bu basketbolcu sayı kazanır mı.
5- Aralarında 866 m mesafe bulunan iki tanktan soldaki sağdaki tankı hedef almıştır. Soldaki tank
yatayda 30° açı yapan topu 100 m/s lik ilk hızla ateşlemiştir. Sağdaki tankta ise gelen gülleyi
havada vurmak için iyi fizik bilen bir asker bulunmaktadır. Bu asker, yatayda 60° açı yapan topu
diğer tankla aynı anda ateşliyor ve gelen gülleyi havada vuruyor. Her iki tankta da topların yerden
yüksekliği 3 m dir. Sağdaki tanktan atılan güllenin ilk hızı nedir. Hava direnci ihmal ediliyor. Tanklar
durgun haldedir.
6- Aralarında 216.5 m mesafe bulunan iki gemiden, soldaki gemi sağdaki gemiyi hedef almıştır.
Soldaki gemi yatayda 60° açı yapan topu 50 m/s lik ilk hızla ateşlemiştir. Sağdaki gemide ise gelen
gülleyi havada vurmak için iyi fizik bilen bir asker bulunmaktadır. Bu asker, yatayda 30° açı yapan
topu diğer gemiyle aynı anda ateşliyor ve gelen gülleyi havada vuruyor. Her iki gemide de topların
deniz yüzünden yüksekliği 10 m ise sağdaki gemiden atılan güllenin ilk hızı nedir. Hava direnci ihmal
ediliyor. Gemiler durgun haldedir.
Download

ÖDEV #8 1- Bir balon 20 m/s lik sabit hızla düşeyde havalanıyor. Bu