Ülkemizde az görenlere yönelik yeterli bir çalışma bulunmamaktadır. Bu konuda
farkındalık oluşturacak projemiz Türkan Sabancı Görme Engelliler Okulunda
Kaymakamlığımız önderliğinde uygulamaya geçiyor.
Kaymakamlığımız ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımız tarafından projelendirilip
İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) tarafından yaklaşık 620.000 TL bütçe ile desteklenen ve Üsküdar İlçe
Milli Eğitim Müdürlüğü iştirakleri ile sürdürülecek olan projemiz 1 Temmuz 2014 tarihinde başlamış
olup 1 yıl sürecektir.
Genel Amacımız:
Görme engelliler okullarında eğitim alan dezavantajlı az gören çocuk ve gençlerin akademik ve sosyal
başarılarını arttırıp toplumsal uyum problemlerinin en aza indirgenmesi ve toplumda mutlu, üretken
ve yaratıcı bireyler olmalarına katkı sağlamaktır.
Özel Amacımız:
1.Türkan Sabancı Görme Engelliler Okulunda destek eğitim atölyesi oluşturularak eğitim verecek olan
öğretmenleri eğiterek fiziki ve eğitim altyapısının oluşturması,
2.Proje kapsamında eğitim alacak olan az gören çocuk ve gençlerin işlevsel görme kabiliyetlerinin
artırılarak hem akademik başarı hem de özgüvenlerinin artırılmasıyla sosyal hayata katılımlarını
sağlanması,
3. Proje kapsamında oluşturulacak destek eğitim atölyesinde eğitim gören az gören öğrencilerin
velilerinin çocukları hakkındaki önyargılarının (örneğin; okulda okuyamaz, başarılı olamaz, meslek
sahibi olamaz vb.) ortadan kaldırılması
Projemizin Hedef Kitlesi
Türkan Sabancı Görme Engelliler Okulundaki 40 azgören öğrenci eğitim gören az gören öğrenciler:
40 az gören öğrenci, 50 öğretmen, 80 ebeveyn
Nihai Yararlanıcılar
•Türkan Sabancı Görme Engelliler Okulu mevcudu: 198. Total görmeyen öğrenci 138, az gören
öğrenci 60 ve bu öğrencilerin aileleri
•Normal okullarda eğitimlerine devam eden az gören öğrenciler.
•Rehabilitasyon merkezlerine devam eden az gören öğrenciler
•Türkiye'deki diğer görme engellilere eğitim veren 16 okul ; bu okulların öğretmen ve öğrencileri
•Görme engelliler alanda faaliyet gösteren dernek ve vakıflar
•Bu projeyi örnek alarak kendi alanlarında benzer proje yapmak isteyen diğer özel eğitim
öğretmenleri
Proje Sonu Kazanımlar:
1. Türkan Sabancı Görme Engelliler Okulunda il ve ortaokul öğrencilerine hitap edecek 2 adet az
gören destek eğitim atölyesinin oluşturulması.
2. Az görenler için teknolojik cihazları kullanma konusunda yetkinlik kazanmış öğretmenlerin
yetiştirilmesi.
3.Az gören öğrencilere mevcut görme kapasitelerini en üst düzeyde kullanma becerisi kazandırma.
4.Proje sonunda eğitim alan az gören öğrencilerin akademik başarı seviyelerinde belirgin bir artışın
sağlanması.
5.İşlevsel görme kabiliyetlerinin artması ve akademik başarılarının artmasıyla özgüvenlerinde artış
görülmesi.
6.Ailelere yönelik bilgilendirme, rehberlik, sosyal faaliyetlerin yapılmasıyla onların da sosyal hayata
katılımlarının sağlanması.
9.Az gören çocuklar için kamuoyunda farkındalık oluşması.
Bize Ulaşın:
Adres: Üsküdar Kaymakamlığı Üsküdar Hükümet Konağı 3.Kat AB Etüt Proje Ofisi
Telefon: 216 201 20 24 - 3918 dahili (Hüseyin Karaman)
E-posta: [email protected]
Web: www.gorerekogreniyorum.org
Facebook: www.facebook.com/gorerekogreniyorum
İstanbul Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen "Görerek Öğreniyorum Projesi" kapsamında hazırlanan bu yayının içeriği
İstanbul Kalkınma Ajansı veya Kalkınma Bakanlığı’nın görüşlerini yansıtmamakta olup, içerik ile ilgili tek sorumluluk Üsküdar
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na aittir.
Download

Ülkemizde az görenlere yönelik yeterli bir çalışma bulunmamaktadır