Genetik Tanı Merkezlerinde Bulunması Gerekli Bölümler
1. Hasta kabul bölümü: En az 20 m² genişlikte ve rahat şekilde döşenmiş bir hasta kabul
yeri,
2. Hasta muayene bölümü: Hastaların yatırılarak muayene edilecekleri özel muayene
odası,
3. Laboratuvarlar;
Sitogenetik Laboratuvarının:
a. En az 25 m² oda ve 3 ana bölüm,
b. Doku kültürü odası ( Laminar Flow ve CO² etüvlerin bulunduğu bölüm),
c. Kromozom Preparasyonu için gerekli bölüm ( çeker - ocak, boyama ve
bantlama),
d. Kromozom analizi için bölüm (fotomikroskop ve karyotip için).
Moleküler Genetik Laboratuvarının:
(Moleküler Genetik Çalışmaları Yapmak İsteyen merkezler için)
a. En az 25m² oda ve çalışmalar için ayrılmış bölümler,
b. DNA ekstraksiyonu, PCR veya PCR sonrası ürünlerin analizi için ayrılmış
bölümler,
c. Radyoaktif çalışma yapılması planlanıyorsa kurşunlu pleksiglas malzeme ile
ayrılmış bölüm.
Biyokimyasal Genetik Laboratuvarının:(Biyokimyasal Genetik Çalışmaları Yapmak
İsteyen merkezler için)
a. En az 18 m² oda,
b. Radyoaktif çalışma yapılması planlanıyorsa kurşunlu pleksiglas malzeme ile
ayrılmış bölüm.
c. Donanımı biyokimyasal incelemeler yapabilecek şekilde ayrıca
kararlaştırılmalıdır.
4. Tıbbi, radyoaktif ve kimyasal atık toplama yeri
5. Görevlilerin soyunma-giyinme ve çalışma odaları ( Binanın durumuna göre, hekimler
ve diğer görevlilere gerektiği kadar soyunma-giyinme ve çalışma odaları )
6. Yıkanma ve sterilizasyon bölümler
7. Büro ve arşiv odaları
8. Malzeme odası
9. Yeteri kadar tuvalet ve lavabo
10. Merkezler özel ve genel hastanelerin bünyesinde kurulacaksa (a), (b), (d), (e), (f), (g),
(ı) bentlerinde belirtilen bölümler olmayabilir.
11. Elektrik Jeneratörü Madde 13 :Genetik tanı merkezinde elektrik kesintilerinde
otomatik olarak devreye girebilecek ve yeterli enerjiyi üretebilecek kapasitede bir
jeneratörün bulunması veya böyle bir jeneratör ile bağlantının kurulabilir olması
mecburidir.
12. Merdiven ve sahanlık ( 1.3 m genişlikte ) Basamak yüksekliği ( 16-18 cm ) Basamak
genişliği ( 30-33 cm )
13. Binanın kaloriferi var mı?
14. Madde 9-5 inci paragraf (Özürlü Rampası)
15. Madde 9-6 ıncı paragraf (Asansör)
Download

Genetik Tanı Merkezlerinde Bulunması Gerekli Bölümler 1. Hasta