Sağlık giderlerini nasıl
azaltabilirim?
Hasta olmak masraflıdır. Aşağıdaki tavsiyelere uymakla
daha az para ödersiniz.
Yüksek Sigorta ödeneği (VT)
Yüksek ödenek sayesinde bazı avantajlar elde edersiniz:
• Doktor, diş hekimi, fizik tedavi uzmanı, eczane ve hastane ziyaretlerinde daha az ödeme yaparsınız.
• Maksimum fatura: eğer ailenizin bir sene içindeki sağlık masrafları 450 euro´yu geçerse, CM bir sonraki
hizmette hastanın normalde kendi ödediği bölümü karşılar.
• Zorgverzekering (Bakım sigortası) için senelik 25 euro yerine 10 euro ödersiniz.
• Otobüs ve tren fiyatlarında 50% indirim (NMBS, De Lijn).
• Çalışamaz durumunda veya 65 yaş üstü için sosyal telefon tarifesi.
• Sosyal ısı fonundan maddi yardım.
• Psikoterapi, iyileşme izni, … için CM´in karşılaması daha yüksek.
• Mutas, CM´in seyahat sigortasına düşük franchise.
• Kazou´nun gençler için seyahatlerinde ve Ziekenzorgʼun da seyehatlerinde ekstra indirimler
• Belediyeniz veya ilinizdeki avantajlar.
Daha fazla bilgi ve şartları www.cm.be/international-website adlı sitede bulabilirsiniz.
Hekimler ile tarife anlaşması
Hastalık Sigortaları ve hekimler, sizin hekimlere ne kadar ödemeniz gerektiği ve sigortanın ne kadarını geri
ödeyeceği konusunda, tarife anlaşması yapıyorlar. Sizin, kendinizin ödemiş olduğu miktara, remgeld (muayene
katılım payı) deniyor.
• Anlaşmalı hekim anlaşmayı kabul eder ve özel talepleriniz haricinde resmi tarifeleri uygular.
• Anlaşmalı olmayan bir hekim anlaşmayı kabul etmez. Muhtemelen anlaşmalı olan hekime ödediğiniz
miktardan daha fazla para ödersiniz.
• Kısmen anlaşmalı olan hekim, bazı yerlerde ve saatlerde resmi tarifeyi uygular. Örneğin hekiminiz hastanede
yaptığı muayenelerde resmi tarifeyi uygular, fakat özel muayenehanesinde uygulamaz.
Anlaşmalı bir hekim seçiniz. Bu şekilde tarifeden emin olursunuz.
www.cm.be/zorgverleners adlı internet sitesinden hekiminizin anlaşmalı olup olmadığını araştırabilirsiniz.
Üçüncü kişiler tarafından aile hekimine yapılan ödemeler
(Betalende derde huisarts)
Bu düzenleme ile aile hekiminize sadece muayene katılım payı (remgeld) ödersiniz.
Eğer sizin için aşağıdaki durumlardan birisi söz konusuysa bu düzenlemeyi aile hekiminize sorunuz:
• Yüksek ödenek alıyorsanız (sarı sigorta pulundaki kod xx1/xx1);
• Yüksek çocuk parası alıyorsanız;
• Brüt maaşınız yaşam ödeneğinden daha düşükse;
1
‘Bu yayımdan hak talep edilemez. Bu sadece gösterge amaçlıdır.’
Uitgifte: juli 2014 - TR - Ziektekosten: hoe kan ik besparen?
• Kesintisiz olarak 6 ay işsiz iseniz;
• Maddi olarak çok zor durumdaysanız.
Global Sağlık Dosyası (GMD)
Aile hekiminizi seçiniz ve ona global sağlık dosyanızın takibini veriniz. Bu şekilde sizin sağlığınızı tam takip
edebilir. Hangi tedavilerin ve tetkiklerin gerekli olduğuna daha iyi karar verebilir. Bunun yanısıra global sağlık
dosyanızı (GMD) takip eden aile hekimi tarafından yapılan muayenelerde daha az para ödersiniz.
Başvuru nasıl yapılır?Aile hekiminizden Global Sağlık Dosyası (GMD) tutmasını isteyiniz. Bunun için sizden
yıllık bir ücret talep edebilir. CM bunun tamamını geri öder. Hekim bunu doğrudan sigorta ile kendisi de
ayarlayabilir.
Uzmana mı gideceksiniz? Havale isteyiniz
Eğer bir aile hekiminde global sağlık dosyanız (GMD) varsa ve sizi bir uzmana havale ederse daha az para
ödersiniz. Bunun için aile hekiminizden havale mektubu isteyiniz ve bunu uzmandan aldığınız rapor (yapılan
yardım/tedavi ile ilgili belge) ile birlikte CM´e teslim ediniz.
Semt Sağlık Merkezi (Wijkgezondheidscentrum)
Bir semt sağlık merkezine kaydınızı yaptırınız. Buralarda muayene için birşey ödemenize gerek yoktur. Yıllık
olarak işlemler için az bir ücret talep edilebilir (en fazla 2,48 euro veya aile için 12,39 euro). www.vwgc.be
adresinden size yakın olan semt sağlık merkezini bulabilirsiniz.
Dikkat ediniz: Semt sağlık merkezi dışındaki hekimler, hemşireler veya fizik tedavi uzmanlarına fiyatın
tamamını ödemek zorundasınız ve bu miktardan geri ödeme yapılmaz.
Eşdeğer ilaçlar
Eşdeğer ilaçlar ve orijinal marka ilaçlarda aynı aktif madde vardır fakat en az 31% daha ucuzdur. Aile
hekiminizden ilaçları içerdikleri madde ismiyle yazmasını isteyiniz. Bu durumda eczacınız en ucuz olan ilacı
verecektir.
Hospitalizasyon
İki kişilik veya ortak kullanılan bir oda seçiniz. Bu en ucuzudur. Bu odalarada ekstradan ek masraflar için bir
ödeme yapılmaz veya uzmanların temel tarife üzerine ekledikleri ek ödeme eklenmez (sadece anlaşmalı
olmayan hekimlerin günübirlik hastaneye yatmada aldıkları haricinde).
Daha fazla bilgiyi www.cm.be/international-website adresinde bulabilirsiniz.
Acil Servis
Acile Servise sadece hekiminiz havale ederse veya acil tıbbi yardım gerektiğinde gidiniz (acil hasta nakli 112).
Eğer acil servise kendi inisyatifinizle giderseniz daha fazla para ödersiniz.
CM sizin hastane faturanızı kontrol eder
Hastaneye yatmanızdan yaklaşık iki ay sonra hastane faturası gelir. Siz faturayı
ödemeden önce CM bunu sizin için memnuniyetle kontrol eder. Bu şekilde faturanın
doğru olduğundan emin olursunuz.
2
‘Bu yayımdan hak talep edilemez. Bu sadece gösterge amaçlıdır.’
Uitgifte: juli 2014 - TR - Ziektekosten: hoe kan ik besparen?
Download

Sağlık giderlerini nasıl azaltabilirim?