SQL Join Uygulamaları
Sekildeki her iki tabloya da bos kayıtlar ekleyiniz , en az bes satır …
1.Tablo Adı : Personel
2.Tablo Adı : Kimlik
Asagıdaki tablolara gore her sorunun altına kodu ve ekran cıktısı gelecek sekilde duzenleyiniz …
A) Inner Join
B) Left Join
C) Right Join
D) Full Join
E) Left Join where null
F) Right Join where is not null
G) Inner Join where ( herhangi bir koşul )
H) Right Join where ( herhangi bir koşul )
İ)
Full Join where ( herhangi bir koşul )
Download

Sekildeki her iki tabloya da bos kayıtlar ekleyiniz , en az bes satır