Ar-Ge Merkezlerinde İstihdam Edilebilecek
En Az Tam Zaman Eş Değer Ar-Ge Personeli
Sayısı 50’den 30’a Düşürüldü
Vergi Bülteni
Tarih : 18.06.2014
Sayı : 2014/7
İçerik : Ar-Ge merkezlerinde istihdam edilebilecek en az tam zaman eş değer Ar-Ge personeli
sayısının 50’den 30’a düşürülmesine ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı
28 Şubat 2008 tarihli ve 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin
Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamında Ar-Ge merkezlerinde istihdam
edilebilecek en az tam zaman eş değer Ar-Ge personeli sayısının 50’den 30’a
düşürülmesine Bakanlar Kurulu’nca karar verilmiştir.
Bir işletmenin Ar-Ge Merkezi kurabilmesi için asgari gerekliliklerden biri olan “Ar-Ge merkezlerinde
en az 50 tam zaman eş değer Ar-Ge personeli istihdam edilmesi” koşulu değiştirilerek, Bakanlar
Kurulu tarafından alınan kararla, sektör farkı olmaksızın, 50 tam zaman eş değer Ar-Ge personeli
yerine, 30 tam zaman eş değer Ar-Ge personeli istihdam edilmesi olarak belirlenmiştir.
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın 6 Mayıs 2014 tarihli ve 3103 sayılı yazısı üzerine, 21 Mayıs
2014 tarihinde alınan karar, 18 Haziran 2014 tarihinde resmi gazetede yayınlanmıştır. Karar 1
Temmuz 2014 tarihinde yürürlüğe girecektir.
Saygılarımızla,
Kadir Baş,
Vergi Bölümü Ortağı
Başaran Nas Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş a member of PricewaterhouseCoopers,
BJK Plaza, Süleyman Seba Caddesi No:48 B Blok Kat:9 Akaretler Beşiktaş 34357 İstanbul-Turkey
T: +90 (212) 326 6060, F: +90 (212) 326 6050, www.pwc.com/tr
Download

Ar-Ge Merkezlerinde İstihdam Edilebilecek En Az Tam Zaman Eş