Adres: Cumhuriyet Bul. No:82 Erboy 2 İşhanı K:6/601 Alsancak /İzmir Telefon: +90 232 489 40 50 Fax: +90 232 489 40 10
Ruminantlar için Hidrolize Maya
Daha hızlı rumen gelişimi
Gelişmiş rumen fermentasyonu
Daha çok mikroorganizma ve UYA = protein ve enerji
Bağışıklık sisteminin uyarılması
Kuru Dönemdeki İnekler İçin Faydaları

Gelişmiş bağışıklık

Buzağılamadan sonra hızlı toparlanma

Ağız sütünde yüksek lgA

Rumen i buzağılamadan sonraki rasyona hazırlama
Adres: Cumhuriyet Bul. No:82 Erboy 2 İşhanı K:6/601 Alsancak /İzmir Telefon: +90 232 489 40 50 Fax: +90 232 489 40 10
Buzağılar için Faydaları




Daha hızlı rumen gelişimi
Daha fazla konsantre ve kaba yem alımı
Daha iyi sağlık durumu
Daha iyi büyüme
Laktasyondaki İnekler için Faydaları




Buzağılamadan sonra hızlı toparlanma
Günde 1,8 kg süt artışı/inek
5-7% yemden yararlanma
Laktasyonun her döneminde Aynı performans
Adres: Cumhuriyet Bul. No:82 Erboy 2 İşhanı K:6/601 Alsancak /İzmir Telefon: +90 232 489 40 50 Fax: +90 232 489 40 10
Progut® Rumen is Hydrolysed
Canlı maya > ısıl işlem > hidrolizasyon >
Hidralizasyon prosesi ile birlikte aktive olan patentli ürün Progut Rumen daha kolay çözülebilir ve bioaktif şeker, nükleotid ve peptit
parçacıkları içerir.
Erken Laktasyon ve Laktasyon Döneminde Faydaları






O2 ortamdan uzaklaştırır.
PH düşüşünü azaltır.
Mikrobiyal geçişi ve süt verimini arttırır.
Rumen mikro-organizmlarının sayısını arttırır.
UYA bakımından rumen fermentasyonunu geliştirir.
Daha iyi süt verimi,UYA leri ve gelişmiş bağışıklık.
Adres: Cumhuriyet Bul. No:82 Erboy 2 İşhanı K:6/601 Alsancak /İzmir Telefon: +90 232 489 40 50 Fax: +90 232 489 40 10
Enerji ve Protein Rumen’de Oluşur.
Adres: Cumhuriyet Bul. No:82 Erboy 2 İşhanı K:6/601 Alsancak /İzmir Telefon: +90 232 489 40 50 Fax: +90 232 489 40 10
Temel Çalışma Prensibi
Progut rumen mikroorganizmalarının sayısını ve aktivitesini arttırır.
Adres: Cumhuriyet Bul. No:82 Erboy 2 İşhanı K:6/601 Alsancak /İzmir Telefon: +90 232 489 40 50 Fax: +90 232 489 40 10
Günde 1,5-3,4 litre süt artışı
Yemden yararlanmayı % 5-7 arttırır.
Buzağılamadan sonra inek bağışıklığını hızla geri kazanır ve buzağısına daha iyi aktarır. Buzağılarda daha efektif büyüme sağlar.
Progut Bağışıklık Sisteminin Gelişimini Tetikler
Adres: Cumhuriyet Bul. No:82 Erboy 2 İşhanı K:6/601 Alsancak /İzmir Telefon: +90 232 489 40 50 Fax: +90 232 489 40 10
Mikroorganizma Artışı
Adres: Cumhuriyet Bul. No:82 Erboy 2 İşhanı K:6/601 Alsancak /İzmir Telefon: +90 232 489 40 50 Fax: +90 232 489 40 10
Fermentasyondaki Gelişim Uçucu Yağ Asitlerindeki Artış
Adres: Cumhuriyet Bul. No:82 Erboy 2 İşhanı K:6/601 Alsancak /İzmir Telefon: +90 232 489 40 50 Fax: +90 232 489 40 10
Propiyonat Üretimindeki Artış
Adres: Cumhuriyet Bul. No:82 Erboy 2 İşhanı K:6/601 Alsancak /İzmir Telefon: +90 232 489 40 50 Fax: +90 232 489 40 10
Buzağılamadan Önce ve Sonra Serum Bağışıklığındaki Artış
Adres: Cumhuriyet Bul. No:82 Erboy 2 İşhanı K:6/601 Alsancak /İzmir Telefon: +90 232 489 40 50 Fax: +90 232 489 40 10
Buzağılarda Yapılan Denemeler By Denkavit 2010
Kontrol
Progut
Başlangıç ağırlığı kg
45,3
45,2
Bitiş ağırlığı kg
108,1
109,4
Günlük kilo artışı gr
897
917
Konsantre yem alımı gr
103,6
106,5
Kaba yem alımı gr
6,2
6,9
Dönüştürme
2,6
2,6
Adres: Cumhuriyet Bul. No:82 Erboy 2 İşhanı K:6/601 Alsancak /İzmir Telefon: +90 232 489 40 50 Fax: +90 232 489 40 10
Kolostrum Kalitesi
Adres: Cumhuriyet Bul. No:82 Erboy 2 İşhanı K:6/601 Alsancak /İzmir Telefon: +90 232 489 40 50 Fax: +90 232 489 40 10
Kolostrum Kalitesi
Adres: Cumhuriyet Bul. No:82 Erboy 2 İşhanı K:6/601 Alsancak /İzmir Telefon: +90 232 489 40 50 Fax: +90 232 489 40 10
Denemeler
Finlandiya 2006 (10 çiftlik)
100 gün
1,6kg/inek/gün fazla süt
Finlandiya 2007 (22 çiftlik)
305 gün
545kg/inek/yıl süt artışı
İskoçya 2005-2006
Erken laktasyon
2,1-3,5 kg/inek/gün süt artışı
İsviçre 2007
Erken laktasyon
1,7 kg/inek/gün süt artışı
İsviçre 2008
Erken ve geç laktasyon
1,6 kg/inek/gün süt artışı
Finlandiya 2008 (4 çiftlik)
305 gün
472 kg/inek/yıl süt artışı
İtalya 2009 (110 inek)
Doğumdan ilk tohumlamaya
2,11 kg/inek/gün süt artışı
Almanya 2009 (95 inek)
Erken ve orta laktasyon
1,51 kg/inek/gün
İspanya 2009 (100 inek)
Laktasyon
2,70 kg Ecm /inek /gün
Adres: Cumhuriyet Bul. No:82 Erboy 2 İşhanı K:6/601 Alsancak /İzmir Telefon: +90 232 489 40 50 Fax: +90 232 489 40 10
Tüm ruminantlar için Progut

Buzağılar
Bağışıklık sisteminin gelişimini teşvik eder
Daha hızlı gelişim
Daha hızlı büyüme

İnekler
Gelişmiş rumen fermentasyonu
Süt veriminde ve UYA sayısında artış

Sığırlar
Daha hızlı büyüme
Yem tüketiminde artış
Adres: Cumhuriyet Bul. No:82 Erboy 2 İşhanı K:6/601 Alsancak /İzmir Telefon: +90 232 489 40 50 Fax: +90 232 489 40 10
Download

Daha fazla bilgi için tıklayınız.