ÇTSO “K” TÜRÜ YETKİ BELGELERİ İÇİN YENİDEN YETKİLENDİRİLDİ.
Bilindiği üzere Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ile Türkiye Odalar ve Borsalar
Birliği arasında yapılan protokol neticesinde 2006 yılından itibaren Çanakkale İli sınırları
içerisinde Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası K türü yetki belgesi işlemlerini yürütmek üzere
yetkilendirilmişti.
4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunun yetki devri ile ilgili 35. Maddesi Anayasa
Mahkemesinin 08/11/2012 tarih ve 2012/173 kararı ile iptal edilmiş ve söz konusu iptal kararı
28/12/2013 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir. İptal kararının yürürlüğe girdiği 28/12/2013
tarihinden sonra yetkilendirilen tüm Odalar gibi Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası da K türü
yetki belgesi işlemlerinin yürütülmesi konusunda yetkisiz kalmış ve K türü yetki belgesi
işlemleri Odamız tarafından yapılamamıştır.
19 Şubat 2014 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6518 Sayılı “Aile ve
Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”
ile 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunun yetki devri ile ilgili 35. Maddesi tekrardan
düzenlenmiştir.
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
arasında 30/04/2014 tarihinde yenilenen protokol ile ÇTSO 08/05/2014 tarihinden itibaren
Çanakkale ili sınırları içerisinde K türü yetki belgesi düzenlemek için yeniden
yetkilendirilmiştir.
Yetki belgesi sahiplerine ve tüm ilgililere önemle duyurulur.
Download

ÇTSO “K” TÜRÜ YETKİ BELGELERİ İÇİN YENİDEN