Gerçek profesyoneller
için ölçüm takımları
Hassas. Sağl am. Güvenilir. Optimum kull anım.
2014
Know-how ve tecrübenin yerini birşey tutmaz. Doğru
olduğu kadar da hassas ölçüm takımları. Gerçek
profesyoneller bu nedenden dolayı STABILA ile ölçüyor.
STABILA
2–3
İnşaatların hepsi aynı temele sahip: Ölçüm
hataları zaman ve maddi kayıp anlamına geldiği
için doğruluk Gerçek profesyoneller bu nedenle
STABILA'ya güveniyor.
STABILA
4–5
STABILA Ölçüm cihazları – 125 yıldan beri
gerçek zanaatkarlar için profesyonel takımlar
Ölçümün kalitesi işin kalitesi belirler. Zanaatkarların bu
nedenle – her türlü hava koşulunda, en zor koşullarda
dahi – doğruluğuna kesin güvenebilecekleri ölçüm
cihazlarına ihtiyaçları vardır. STABILA, 1889'dan beri her
kullanıcının hemen vakıf olduğu profesyonel kullanım
için geliştirilmiş en sağlam ölçüm cihazlarını imal
etmektedir. Kaliteyi takdir eden, STABILA'ya güvenir.
STABILA
6–7
STABILA Lazer-Ölçüm cihazları – zaman, hata, maliyet
tasarrufu sağlar.
Çeşitli kullanım alanları için lazer ölçüm cihazları
Lazer-Tesviye aletleri ve lazer-mesafe ölçerler
yüksek hassasiyetleri ve büyük menzilleri sonucu
inşaat sektörünün her alanında vazgeçilmez
yardımcı malzeme haline gelmiştir. Rotasyonlu
lazerler 500 m'ye kadar çalışma alanları sonucu
büyük mesafeler üzerinden doğru tesviye etmeye
uygundur. Bu aletlerle hem dikey, hem yatay
tesviye yapılabilir hem de eğimler oluşturulabilir.
Noktalı ve çizgili lazerler buna karşın çoğu zaman
kısa mesafelerde kullanılır. Görülebilen lazer
çizgilerine ve noktalarına direk çalışmak için.
Doğru, hızlı ve kolay mesafe ölçümü söz konusu
olduğunda lazer mesafe ölçerler ilk tercihtir.
10–11
Farklı lazer fonksiyonları
12–13
14–15
16–17
18–19
Rotasyonlu-lazer
LAR 250
LAR 200
LAPR 150
20–21
22–23
24–25
26–27
28–29
Noktalı ve çizgili lazer
LAX 300
LAX 200
FLS 90
LA-5P
30–33
Aksesuarlar | Miralar | Üç ayaklar
34–35
36–37
38–39
40–41
Lazerli mesafe ölçer
İşlevlere genel bakış
LD 520
LD 420 | LD 320
STABILA Lazer ölçüm aletleri
8–9
Kullanım alanlı lazer
fonksiyonları.
Lazer-Tesviye cihazlarında,
inşaat sektöründe ihtiyaç
duyulan tüm ölçüm yöntemlerini
kapsayan sekiz ayrı lazer
fonksiyonu bulunmaktadır.
Bu nedenle modern lazerli
ölçüm teknolojisini oldukça
çok yönlü kullanabilirsiniz.
Uluslararası tanınmış ölçüm
takımı uzmanı her kullanım
türü ve çeşit zanaatkarlık alanı
için doğru cihazı üretmektedir.
Farklı lazer fonksiyonları
Nokta fonksiyonu
Fonksiyon
Kullanım alanı, örn.
Lazer ışını hedeflenen
Yapı elemanlarını hizalı olarak
bir yüzeyde nokta olarak ayarlama, yükseklikleri aktarma …
görülür.
Şakül fonksiyonu
Fonksiyon
Belirlenmiş bir noktayı
yerden tavana aktarır.
Kullanım alanı, örn.
Aydınlatma konstrüksyonu
yapma, tavan yarma yerlerini
belirleme, inşaat parçalarını
ayarlama …
Sağ açı (90°)
Fonksiyon
Kullanım alanı, örn.
Lazer ışınları 90° açıdan Araduvar çekme, zeminde bir
çıkar.
düzen oluşturma …
Rotasyon fonksiyonu yatay
Fonksiyon
Lazer huzmesi kendi
dikey ekseni etrafında
yatay şekilde 360° döner.
Kullanım alanı, örn.
Beton dökerken temeli tesviye
etme, yol, taş döşeme ve bahçe
alanları yapma, tavan asma, halka
kirişlerde yükseklik dengeleme …
Çizgi fonksiyonu yatay
Fonksiyon
Lazer, yatay çizgiyi
duvara yansıtır.
Kullanım alanı, örn.
Duvara fayans ayna döşeme,
prizlerin yerlerini belirlemede
yükseklik aktarımı, asma dolapları
ayarlama …
Rotasyon fonksiyonu dikey
Fonksiyon
Lazer huzmesi kendi yatay
ekseni etrafında dikey
şekilde 360° döner.
Kullanım alanı, örn.
Prefabrik duvar dikme, cephe
kaplamalarını ve ahşap kalıpları
tesviyeleme, aksları aktarma …
Çizgi fonksiyonu dikey
Fonksiyon
Lazer dikey çizgiyi
zemine, duvara
ve tavana yansıtır.
Güvenlik talimatı:
Lazer sınıfı 2 lazerler, lazer
ışınlarının tesadüfi, kısa
süreli etkide bulunması
halinde (Etkide bulunma
süresi < 0,25 san.) tehlikesiz
sayılmaktadır. Şahıs koruyucu
gözlük takmış olsa dahi,
lazere direk bakmaktan
kaçınılmalıdır. Buna rağmen
lazer ışınının göze düşmesi
halinde, gözler bilinçli olarak
kapatılmalı ve baş başka
yöne çevrilmelidir.
Kullanım alanı, örn.
Dikey kiriş duvarlarının işaretleme
ve ayarlama, kalorifer borularını
döşeme, elektrik kabloları
döşeme …
Eğim fonksiyonu
Fonksiyon
Kullanım alanı, örn.
Yatay düzey istenilen bir Avlu yüzeylerini, park yerlerini
konuma eğilir.
ve terasları eğimli yapma, garaj
girişlerini tesviyeleme …
STABILA Lazer ölçüm aletleri 10 – 11
Rotasyonlu lazer hakkında genel bilgiler
LAR 250
Otomatik tesviyeli
rotasyonlu lazer
LAR 200
Otomatik tesviyeli yatay
rotasyonlu lazer
LAPR 150
Otomatik tesviyeli rakkas
rotasyonlu lazer
Lazer sınıfı
Güç
Lazer-Dalga uzunluğu
Otomatik tesviye alanı
yatay + dikey
Hassasiyet
2
‹ 1 mW
635 nm
yak. ± 5°
2
‹ 1 mW
650 nm
yak. ± 5°
2
‹ 1 mW
635 nm
yak. ± 1°
± 0,1 mm/m
± 0,1 mm/m
Set-Receiver'in çalışma alanı
Çalışma süresi
Piller (dahil)
Koruma sınıfı
ø 350 m*
yak. 120 saat
2 x D 1,5 V
IP 65
ø 550 m*
yak. 120 saat
2 x D 1,5 V
IP 65
± 0,2 mm/m (yatay)
± 0,3 mm/m (dikey)
ø 180 m*
yak. 80 saat
2 x D 1,5 V
IP 54
Tip
Lazer işlevleri
STABILA Rotasyonlu-lazer: Büyük yüzeyleri
doğru tesviyeleme
Rotasyonlu lazerler çok büyük bir doğruluk hassasiyetiyle ölçer ve bu
nedenle – bir Receiver ile birlikte – büyük mesafelerde kullanım için çok
uygundur. Büyük bir işlevsellik ve esneklik sunan bu cihazlar hem dışarıda
hem de içeride kullanılabilir.
Teslimat kapsamı
Lazer
Uzaktan kumanda
Receiver
90°-Köşeli ray
Lazer-İzleme gözlüğü
Hedef plaka
Sert plastik çanta
İnşaat statifi
Tesviye çıtası
Ürün no.
LAR 250
LAR 250
ü
REC 300 Digital
ü
REC 300 Digital
ü
ü
ü
ü
–
–
17106/3
ü
ü
ü
ü
BST-K-L
NL
17203/9
LAR 200
–
REC 300 Digital
–
–
–
ü
–
–
17062/2
LAPR 150
–
REC
–
LAPR 150
–
REC
–
ü
ü
ü
–
–
17658/7
ü
ü
ü
BST-K-M
NL
18458/2
* 21 °C'de, optimum atmosferik koşullarda.
STABILA Lazer ölçüm aletleri 12 – 13
Sağlam, uzun ömürlü, hassas.
• Tam otomatik, motor
kumandalı rotasyonlu lazer.
• Patentli STABILA ProtectorSystem sayesinde olağanüstü
sağlamlık. • 8 işlev inşaat
sektördeki tüm ölçüm
yöntemlerini kapsamaktadır.
• Receiver REC 300 Digital ile:
Referans ortamından sapma
(mm olarak) direk okunabilir.
• 350 m çalışma alanı. • Ölçüm
Hassasiyeti: ± 0,1 mm/m.
• Sert inşaat koşulları için.
• IP 65 uyarınca su ve toz
geçirmez.
Ürün no.
17106/3
REC 300 Digital Receiver'e sahip otomatik
nivelmanlı rotatif lazer LAR 250
Receiver REC 300 Digital:
Bu Dijital Receiver ile
milimetre referans sapmalarını
ekrandan direk rakam olarak
okuyabilirsiniz. Büyük kaplama
alanı: 8 yükseklik cm'si. Şantiye
uyumlu dijital ölçüm tekniği
sayesinde hızlı ve hassas
şekilde yükseklik yönünde
düzeltmeler.
± 5°
17203/9*
* İnşaat statifli ve tesviye çıtalı
IP 65
Lazer işlevleri
·· Nokta fonksiyonu
·· Sağ açı (90°)
·· Çizgi fonksiyonu yatay
·· Çizgi fonksiyonu dikey
·· Şakül fonksiyonu
·· Rotasyon fonksiyonu yatay
·· Rotasyon fonksiyonu dikey
·· Eğim fonksiyonu
Kullanım tavsiyesi
·· Yeraltı ve boru hattı döşeyiciler
·· Bahçıvanlar ve peyzaj çalışmaları
yapanlar
·· Çelik beton inşaatçıları
·· İnce inşaat işi yapanlar
(Binaların ince inşaatı)
·· Montajcılar
Pratik-Tüyo:
Paralel yüzeylerin
rahat bir şekilde
oluşturulması.
Bunun için uzaktan kumandalı
LAR 250, bir mezura ve Receiver
REC 300 Digital gereklidir.
2
A ve B mesafelerini duvardan
paralel ölçmek.
Eğim işletimi: STABILA
LAR 250'ün kot alanı uzaktan
kumanda vasıtasıyla bir yönde
5° eğilebilir.
A
4
Lazeri A işaret noktası üzerine yerleştirin.
Lazeri dikey yüzeyde ayarlayın.
1
Receiver'ı B noktasına konumlandırın.
A ve B noktasını birleştirin: Dikey yüzeyi
uzaktan kumanda ile Receiver yönüne
çevirin.
B
3
1
STABILA Lazer ölçüm aletleri 14 – 15
En uzun mesafelerde dahi
güvenilir.
Dış alanlarda yatay uygulamalar
için uzman: • Tam otomatik,
motor kumandalı rotasyonlu
lazer. • Receiver REC 300
Digital ile 500 m çalışma
alanı. • Kolay kullanım – bir
şalter. • STABILA ProtectorSystem sayesinde olağanüstü
sağlam • Ölçüm Hassasiyeti:
± 0,1 mm/m. • IP 65 uyarınca
su ve toz geçirmez.
Ürün no.
Otomatik nivelmanlı olan yatay rotatif lazer LAR 200
ile birlikte Receiver REC 300 Digital
Dörtlü test zinciri kanıtlamaktadır: Oldukça sağlam.
1. Düşme-Testi
2. Su-Testi
17062/2
3. Sıcaklık-Testi
Lazer işlevleri
·· Şakül fonksiyonu
·· Rotasyon fonksiyonu yatay
Kullanım tavsiyesi
·· Yeraltı ve boru hattı döşeyiciler
·· Bahçıvanlar ve peyzaj
çalışmaları yapanlar
·· Duvarcı
·· Çelik beton inşaatçıları
·· Marangoz
IP 65
Receiver REC 300 Digital:
Daha fazla bilgi için 30. sayfaya bakınız.
4. Toz-Testi
Oldukça sağlam: LAR 200 statifle birlikte
devrilip düşse ahi hiç sorun değil: Kaldırın,
açın, ölçmeye devam edin. Patent kaydı
için başvurulmuş STABILAProtector-Sistemi
şiddetli darbeleri hafifletir. IP 65 uyarınca
su ve toz geçirmez. Buna ekleyecek birşey
yok. Cihaz tabi ki sıcağa ve soğuğa da
dayanıklıdır.
Kullanımı kolay: Bir şalter – bir düğmeye
basma – bir işlev – Güvenilir otomatik
tesviye. 550 m çalışma alanı: Seri olarak
içerdiği alıcı ile birlikte büyük inşaatlar
için en iyi ekiptir. Diğer avantaj:
LAR 200 piyasada bulunan makine
kumandalarına uyarlıdır.
ø 550 m çalışma alanı
STABILA Lazer ölçüm aletleri 16 – 17
Lazer işlevleri
·· Nokta fonksiyonu
·· Sağ açı (90°)
·· Çizgi fonksiyonu yatay
·· Çizgi fonksiyonu dikey
·· Şakül fonksiyonu
·· Rotasyon fonksiyonu yatay
·· Rotasyon fonksiyonu dikey
Otomatik tesviyeli, sarkaçlı
rotasyonlu lazer LAPR 150
Kullanım tavsiyesi
·· Fayans döşeyiciler
·· Zemin kaplamaları
·· İnce inşaat işi yapanlar
(Binaların ince inşaatı)
·· Elektrikçiler
·· Tesisat yapan işçi
Hızlı, çok yönlü, kolay.
• Bekleme süresi yok: İnşaata
uygun rakkas teknolojisi sayesinde
hızlı otomatik tesviye. Bir motor
kumandalı rotasyonlu lazerden çok
daha hızlı kendisini ayarlar. • Büyük
çalışma alanı: Receiver ile 180 m.
• En önemli lazer fonksiyonları bir
cihazda birleştirilmiştir: Yatay ve dikey
rotasyon, üç kademeli tarama, çekül,
90°-açı. • Rakkas, otomatik kilitleme
sonucu taşıma sırasında korunur.
• Sağlam metal üzengi ve darbe
emici Softgrip kaplama sayesinde
her pozisyonda korunur. • Yatay
ölçüm doğruluğu: ± 0,2 mm/m,
Dikey işletimde ölçüm doğruluğu:
± 0,3 mm/m. • Koruma sınıfı IP 54
(İçeride toz birikmesine karşı koruma.
Her yönden püskürme suya karşı
koruma).
Ürün no.
17658/7
18458/2*
* İnşaat statifli ve tesviye çıtalı
Yatan konumdan dikey konuma
değiştirme: Komple prizma ünitesi
sürme kanalında 90° hassas eğilir.
Pil yatağı: Direk statifde de
kolayca değiştirme.
STABILA Lazer ölçüm aletleri 18 – 19
STABILA noktalı ve çizgili
lazer: Doğru ve hızlı ve çizip
aktarma
Görülebilen bir çizgiye veya noktaya
çalışılmasının gerektiği hallerde noktalı ve
çizgili lazerler iç alanlar için uygundur. İnsanın
üzerinde taşıyabildiği bu kompakt cihazlar
30 m'ye kadar bir çalışma alanına sahiptir.
Atışlı çizgili lazerlerde çalışma alanı bir çizgi
Receiver kullanarak oldukça büyütülebilir.
Noktalı ve çizgili lazerler hakkında genel bilgi
Tip
LAX 300
Otomatik tesviyeli çapraz
çizgili-çeküllü-lazer
LAX 200
Otomatik tesviyeli çapraz
çizgili lazer
FLS 90
Zemin çizgili lazer
LA-5P
Otomatik tesviyeli
5-noktalı-lazer
2
‹ 1 mW
635 nm
yak. ± 4,5°
± 0,3 mm/m
± 0,2 mm/m
± 0,3 mm/m (üstte)
± 0,4 mm/m (aşağı)
–
görülebilir çizgi 20 m*
–
yak. 20 saat
3 x AA 1,5 V
IP 54
2
‹ 1 mW
635 nm
yak. ± 5° (yatay)
± 0,3 mm/m
± 0,2 mm/m
–
2
‹ 1 mW
635 nm
–
–
–
–
–
görülebilir çizgi 20 m*
250 m'ye kadar**
yak. 30 saat
3 x AA 1,5 V
IP 53
± 0,3 mm/m
görülebilir çizgi 15 m*
–
yak. 20 saat
3 x AA 1,5 V
IP 54
2
‹ 1 mW
635 nm
yak. ± 4,5°
± 0,3 mm/m (yatay)
–
± 0,3 mm/m (üstte)
± 0,4 mm/m (aşağı)
± 0,2 mm/m
görülebilir nokta 30 m*
–
yak. 20 saat
3 x AA 1,5 V
IP 54
LAX 200
–
–
–
–
FLS 90
–
–
LA-5P
–
–
LA-5P
–
–
ü
–
ü
ü
ü
–
–
18328/8
ü
ü
ü
–
LT 30
18483/4
Lazer işlevleri
Lazer sınıfı
Güç
Lazer-Dalga uzunluğu
Otomatik tesviye alanı
Doğruluk
Çizgi düzlüğü
Çekül ışını doğruluğu
90°-açı doğruluğu
Menzil
Set-Receiver menzili
Çalışma süresi
Piller (dahil)
Koruma sınıfı
Teslimat kapsamı
Lazer
Receiver
Lazer-İzleme gözlüğü
Hedef plaka
Duvar askısı
Kemer kılıfı
Sert plastik çanta
Lazer-Teleskop ayağı
Ürün no.
LAX 300
–
–
LAX 300
–
–
ü
ü
ü
–
–
18327/1
ü
ü
ü
–
LT 30
18482/7
ü
–
–
17282/4
* İç alanda tipik çalışma koşullarında. ** 21 °C'de, optimum atmosferik koşullarda.
LAX 200
REC 210 Line
ü
ü
ü
ü
ü
–
17283/1
ü
–
–
18574/9
STABILA Lazer ölçüm aletleri 20 – 21
Zemine, duvara ve tavana aynı
zamanda işaretler konulması.
• Yatay bir çizgi, dikey bir çizgi, yukarı
ve aşağı çekül noktaları ve çekilebilen
ayaklı. • Direk lazer çizgilerinde
çalışmak için optimum. Görünümün
yerden tavana aktarımı için. Hızlı ve
doğru bir şekilde çeküllemek için.
• Çok açık, ince ve temiz lazer çizgileri.
• Lazer gövdede 360° eğilebilir.
• Darbe emici STABILA SoftgripKaplama. • Koruma sınıfı IP 54 (İçeride
toz birikmesine karşı koruma. Her
yönden püskürme suya karşı koruma).
• Park konumu: U-Kolundan çevirerek
görünümün toz ve çiziklerden optimum
korunması. • Opsiyonel aksesuarlar:
Çizgi-Receiver'ı REC 210 Line.
Ürün no.
18327/1
Otomatik tesviyeli çapraz
çizgi-çekül-lazeri LAX 300
Lazer işlevleri
·· Çizgi fonksiyonu yatay
·· Çizgi fonksiyonu dikey
·· Şakül fonksiyonu
Kullanım tavsiyesi
·· Elektrikçiler
·· Fayans döşeyiciler
·· İnce inşaat işi yapanlar
·· Pencere imalatçıları
·· Marangoz
18482/7*
* Lazer teleskop ayaklı
50 mm
1)
2)
3)
1) Park konumu. 2) Lazer, gövdenin içinde 360° eğilebilir.
3) Çekip açılabilen ayak sonucu lazerin yüksekliği ayarlanabilir.
Dikey lazer çizgi odayı hemen
hemen tamamen kapsar.
STABILA Lazer ölçüm aletleri 22 – 23
Dahil otomatik tesviyeli çapraz
çizgili-lazer LAX 200
Lazer işlevleri
·· Çizgi fonksiyonu yatay
·· Çizgi fonksiyonu dikey
Kullanım tavsiyesi
·· Elektrikçiler
·· Fayans döşeyiciler
·· İnce inşaat işi yapanlar
·· Pencere imalatçıları
·· Marangoz
Çok net, uzun lazer çizgiler.
Kasa U-Kolunda 360° eğilebilir.
Komple oda işlenebilir.
• Kilitleme pozisyonu: Eğik seyirleri
işaretlemeye olanak sağlar. • Dış
uygulamalar için pulslu çizgiler:
Çizgi Receiver'ı REC 210 Line ile
250 m'ye kadar çalışma alanı.
• Kolay konumlandırma: Yerde,
statif üzerinde, metalde nadir
toprak mıknatıslı ve V-Yivli ve duvar
askısında. • Ölçüm ünitesi için
mükemmel koruma: Otomatik rakkas
kilitlemesi. Park konumunda optik
komple koruması. Tozdan en iyi
şekilde korur. • Sağlam: Darbe emici
Softgrip kaplamalı STABILA AntiŞok sistemi. Kasayı köşelerden ve
kenarlardan da en iyi şekilde korur.
Ürün no.
17282/4
17283/1*
* Receiver ile
Çizgili-Receiver REC 210 Line komple
sete (17283/1) dahildir.
Park pozisyonu: Optik, toza ve çizilmeye karşı U
şeklinde tutarak 180° döndürme sonucu en iyi
şekilde korunur. V-Yiv ve nadir toprakmıknatısı –
5 x Alışılagelmiş Ferrit- Mıknatısından 5 x daha
güçlü: Metal çubuklarda çok iyi duruş.
STABILA Lazer ölçüm aletleri 24 – 25
Şimdi zeminde 15 m'ye kadar
görülebilir lazer çizgileri.
Elde rahat tutulabilen lazer – ister
fayans, laminat, parke ister PVC
döşemede olsun – özellikle hızlı ve
temiz çalışmaya olanak sağlar. Yeni
STABILA zemin çizgisi optiği, lazer
ışınlarını toplar ve zemin yüzeyi
boyunca yansıtır. Bu, 15 m'ye kadar
çok net olmak üzere optimum bir
görünürlük sunar. Düğmeye basarak
mükemmel bir 90° açılı düz lazer
çizgileri.
Veriminizi artırın:
• Duvarların dik açılığını tam kontrol
edin.
• Hızlı plan çizimi.
• Lazer çizgisinde direk çalışmak daha
tamdır ve zaman tasarrufu sağlar.
• Fayanslar % 100 doğru ayarlanabilir.
• İşaret şeridi çizgilerinin üzeri
yapıştırılır veya hazırlık aşamasında
silinir – Lazer çizgileri daima görünür
kalır.
Ürün no.
18574/9
Zemin çizgili lazer FLS 90
Lazer işlevleri
·· Sağ açı (90°)
Kullanım tavsiyesi
·· Fayans döşeyiciler
·· Zemin döşeyenler
·· İnce inşaat işi yapanlar
Lazer çizgileri pulslu olduğundan, menzil opsiyonel temin edilebilen STABILA Receiver REC 210 Line
ile 150 m'ye kadar uzatılabilir – büyük mesafeler üzerinden düzenlemeler için çok uygun.
Zemin çizgili lazer FLS 90 ile direk lazer
çizgisinde çalışılabilir. Bu, zamandan
tasarruf sağlar ve iş hassas kalır.
14'ten
04/2e0n teslim
itibarilebilir
ed
Değiştirilebilen süpürgelik:
Yerleştirme kancalı yenilikçi
süpürgelik, STABILA zemin
çizgili lazer FLS 90'i fayansa
dayamayı çok kolaylaştırır.
STABILA zemin çizgili lazer FLS 90 oda
köşelerine optimum yerleştirilebilir ve
tam 90° açı (± 0,3 mm/m) oluşturur.
Yenilikçi değiştirilebilen süpürgelik
Düz yüzeylerde: Yerleştirme
kancaları yukarı. Lazer, istenilen
düzenleme çalışmaları için
kullanılabilir.
Fayanslarda: Yerleştirme
kancaları aşağı. Değiştirilebilen
süpürgelik, bir fayans
üzerinde mükemmel durur ve
90° açıyı odaya aktarır.
STABILA Lazer ölçüm aletleri 26 – 27
90° açılı mükemmel kıvrım yeri.
• 5 Lazer-Noktası: Çekülü yukarı ve aşağı
açılabilen ayakla ve 3 yatay noktayla
iki 90° açıyı oluşturun. • Sağ köşeleri
oluşturmak ve katlamak için optimum.
Görünümün zeminden tavana aktarımı
için, hem düz hem de kıvrımlı duvarlar
için. Hızlı ve doğru bir şekilde hizaya
getirmek için. • 90°-Kıvrım sonucu
aynı anda akslar hizaya getirilebilir ve
2 sağ köşe oluşturulabilir – örneğin
ince inşaatta görünüm için. • Çok
iyi fark edilebilen, açık ve ince lazer
noktaları. Görülebilir nokta mesafesi
30 m. • Darbe emici STABILA SoftgripKaplama. • Koruma sınıfı IP 54 (İçeride
toz birikmesine karşı koruma. Her
yönden püskürme suya karşı koruma).
• Park konumu: U-Kolundan çevirerek
görünümün toz ve çiziklerden optimum
korunması. Yan taraftan yatay noktalar
için ilaveten koruyucu şalter.
Ürün no.
18328/8
Otomatik tesviyeli
5-noktalı-lazer LA-5P
Lazer işlevleri
·· Nokta fonksiyonu
·· Sağ açı (90°)
·· Şakül fonksiyonu
Kullanım tavsiyesi
·· İnce inşaat işi yapanlar
(Binaların ince inşaatı)
·· Metal imalatçıları
·· İşçibaşı / Formen
·· Montajcılar
Yüksekliği ayarlanabilen ayak sonucu
U-Profillerden direk çalışma.
18483/4*
* Lazer teleskop ayaklı
50 mm
1)
2)
3)
1) Park konumu. 2) Lazer, gövdenin içinde 360° eğilebilir.
3) Çekip açılabilen ayak sonucu lazerin yüksekliği ayarlanabilir.
STABILA Lazer ölçüm aletleri 28 – 29
Lazer-Aksesuarları
Receiver
Miralar
NL Oksitli alüminyum mira.
Tüm STABILA lazer alıcıları için.
240 cm'ye kadar çekilebilir, mm
bölmeli kadran, ± 50 cm bölme.
Ayar kızakları ile en iyi şekilde
okunaklılık ve hızlı, problemsiz
yükseklik tespiti.
+ 34 mm
+ 5 mm
- 12 mm
Ürün no.
Receiver REC 300 Digital: Akıllı ölçüm – verimli çalışma.
Referans sapmaların rakamsal göstergesi
mm olarak.
Referans yükseklikten sapmayı direk
rakam halinde görebilirsiniz: Milimetrik
hassasiyet. Örn. düşey kalıp taşıyıcı
ayarları ve beton yüksekliklerini
böylece daha hızlı ve hassas şekilde
düzeltebilirsiniz. Ölçüm çubuğu üzerinde
Receiver'e, zaman alıcı ayar yapma
işlemine gerek kalmaz.
Ürün no.
16957/2
Rahatlık sağlayan ölçüm tekniği.
Kademeli semboller, referans yüksekliğe
hangi mesafede bulunduğunuzu ve fazla
yukarıda veya aşağıda kaldığınızı gösterir.
2 hassasiyet kademesi büyük ve kısa
mesafelerde konumlanmayı kolaylaştırır.
Ayrıca akustik sinyal göstergesini
açtığınızda iki ses yüksekliği arasında
seçim yapılabilir.
Lazer-Teleskop ayağı
07468/5
Rotasyonlu lazer, alıcı,
uzaktan kumanda ve
mira güçlü bir ekip
oluşturmaktadır. Bunlarla,
bir kişi uzak mesafelerden
ve emin bir şekilde tesviye
çalışması yapabilir.
Tesviye çalışmalarınızı
STABILA mira NL ile çok
kolay yapabilirsiniz.
1.Mirada 0 noktası lazer ışınına ayarlayın.
2. Receiver mirada kaydırılarak yeni ölçüm
noktasında tekrar lazer ışını seviyesine
getirilir.
3.Şimdi mirada ±- yükseklik farkı
okunabilmektedir.
LT 30
Lazer-Teleskop ayağı
Değişken lazerlerin çalışma
istenilen yüksekliğe
konumlandırma.
Yükseklik: 20 – 365 cm
Ağırlık: 2,7 kg
Ürün no.
18238/0
Receiver REC 210 Line
Modüle edilmiş çizgili STABILA çizgi
lazeri: LAX 200, LAX 300, FLS 90.
Ürün no.
16851/3
STABILA Lazer ölçüm aletleri 30 – 31
Üç ayaklar
Statif, lazer cihazlarla çalışırken
en önemli ek enstrümanlardan
biridir. Statif ve üzerine takılmış
lazer cihazı ile – statifin türüne ve
yapı yüksekliğine bağlı olarak –
takr. 70 cm ile 300 cm arasında
hemen hemen tüm seviyeleri yatay
tesviye edebilmek mümkündür.
Modern statifler alüminyumdan
imal edilmekte ve böylece hem çok
hafif hem de çok sağlamdır. Hızlı
kilit statifin prüzlü zeminde hızlı
bir şekilde ayarlanmasına olanak
sağlamaktadır. Kollu sütunlu inşaat
statiflerinde spayklı ve iç alanlarda
çiziksiz kullanım için döndürülebilen
sert lastik başlıklı ayaklar
bulunmaktadır.
YENI
BST-S
Ayırma limitli, hızlı kilitli ve
taşıma askılı inşaat statifi.
Yükseklik: yak. 100 – 160 cm
Dişler: 5/8˝
Ağırlık: 4,8 kg
Ürün no.
18456/8
YENI
BST-K-M
Hava süspansiyonlu kollu sütunlu,
ayırma limitli ve hızlı kilitli inşaat statifi.
Yükseklik: yak. 69 – 170 cm
Dişler: 5/8˝
Ağırlık: yak. 6,0 kg
Ürün no.
18195/6
BST-K-L
Hava süspansiyonlu kollu
sütunlu, ayırma limitli ve hızlı
kilitli inşaat statifi.
Yükseklik: yak. 98 – 220 cm
Dişler: 5/8˝
Ağırlık: yak. 6,5 kg
Ürün no.
18194/9
BST-K-XL
Hava süspansiyonlu kollu sütunlu,
metrik skalalı, ayırma limitli ve
hızlı kilitli inşaat statifi.
Yükseklik: yak. 118 – 300 cm
Dişler: 5/8˝
Ağırlık: yak. 7,3 kg
Ürün no.
NK 100 Konsol
İnce inşaat işleri için çok
uygun. Rotasyonlu lazerler
için yüksekliği ayarlanabilen
tesviye sehpası (duvara
tutturucu). Bir profil rayına
veya kancaya takılır.
Kulanma alanı: Tavan asma,
şap döşeme vs.
Ürün no.
15971/9
18560/2
STABILA Lazer ölçüm aletleri 32 – 33
Lazerli mesafe ölçer hakkında genel bilgi
Tip
Lazer sınıfı
Güç
Lazer-Dalga uzunluğu
Hassasiyeti tipik*
Menzil tipik*
Çalışma süresi
Piller (dahil)
Bluetooth
Eğim sensörü
Dijital hedef arayıcı
Fonksiyonlar
Koruma sınıfı
Vazgeçilmesi imkansız: STABILA Lazerli
mesafe ölçer
Kabulde ölçülerin alımından kontrolüne kadar – Lazer mesafe teknolojisi ile
ölçmek inşaatta her yerde vardır. Avantajları besbellidir: Uzun mesafelerden
dahi olağanüstü ölçüm doğruluğu, zaman ve maliyet tasarrufu, ek zahmet
olmaksızın birçok ek ölçüm sonuçları.
Teslimat kapsamı
Lazer
Hedef plaka
Kemer kılıfı
El askısı
Ürün no.
LD 520
Lazerli mesafe ölçer
LD 420
Lazerli mesafe ölçer
LD 320
Lazerli mesafe ölçer
2
‹ 1 mW
635 nm
± 1,0 mm
0,05 – 200 m
5.000 adet ölçüme kadar
2 x AA
Bluetooth Smart (4.0)
± 180°
2
‹ 1 mW
635 nm
± 1,0 mm
0,05 – 80 m**
3.000 adet ölçüme kadar
2 x AAA
–
–
–
12 fonksiyon
IP 65
2
‹ 1 mW
635 nm
± 2,0 mm
0,05 – 40 m***
3.000 adet ölçüme kadar
2 x AAA
–
–
–
8 fonksiyon
IP 40
LD 420
–
LD 320
–
ü
ü
18379/0
ü
ü
18378/3
ü
18 fonksiyon
IP 54
LD 520
ü
ü
ü
18562/6
* Hedefin %100 yansıma gücü için geçerli (beyaz badanalı duvar), zayıf arkaplan aydınlatması, 25 °C
** Reflektör plakasız (Reflektör plakalı 100 m'ye kadar), *** Reflektör plakasız (Reflektör plakalı 50 m'ye kadar)
STABILA Lazer ölçüm aletleri 34 – 35
Lazer mesafe ölçer: İşlevlere genel bakış
1) Uzunluk ölçümü.
a
11) Mesafeleri işaretleyin.
b
2) Yüzey ölçümü.
d
3) Hacim ölçümü.
4) Sürekli ölçüm.
5) Zincir ölçüsünü belirlemek.
12) Eğim ölçümleri: Eğim sensörü ± 180°
arasındaki eğimleri ölçer.
1)
LD 320 420 520
4)
3)
2)
LD 320 420 520
LD 320 420 520
c
LD 320 420 520
LD
–
LD 320 420 520
420 520
6) Pisagor-İşlevi 1:
İki yardımcı ölçümle bir
güzergahın belirlenmesi.
14) Dolaylı yükseklik ölçümü: Uygun bir
yansıma noktası sunmayan bir yüksekliği
belirleme (örn. bir binanın).
± 180°
7) Pisagor-İşlevi 2:
Üç yardımcı ölçümle bir
güzergahın belirlenmesi.
8) Minimum Tracking: Minimum
sürekli ölçüm ile iki nokta arasındaki
en kısa mesafe tespit edilir.
13) Dolaylı mesafe ölçümü: Direk
erişilemeyen yatay bir güzergahın
ölçümüne olanak sağlar.
6)
5)
15) Uygun cisimlerin ölçümü: Uygun, direk
erişilemeyen güzergahların (örn. bir çatının
eğimi) ölçümüne olanak sağlar.
a
8)
7)
LD 320 420 520
10)
9)
LD 320 420 520
LD 320 420 520
9) Maximum Tracking: Sürekli
ölçüm, örn. maksimum çapraz
ölçüyü tespit etmek için.
LD
a
11)
–
LD
420 520
–
LD
420 520
2
10) Timer: Otomatik deklanşör
fonksiyonu, örn. statiften
titreşimsiz ölçmek için.
β
α
13)
LD
–
520
LD
–
–
520
2
1
2
2 ho
1
15)
14)
–
ho1
α
LD
16)
–
–
520
LD
–
520
α
17) Trapez ölçümü: Eğri, direkt ulaşılması
mümkün olmayan yerlerin ölçümüne olanak
sağlar.
b
c
18) Üçgen yüzey ölçümü: Üçgen tarafının
ölçümü ile bir üçgenin yüzeyini hesaplar.
1
0
REF
–
–
a
β
α
16) Yükseklik profili ölçümü: Bir referans
noktası ile başka bir ölçüm noktası
arasındaki yükseklik farkını tespit eder.
12)
–
17)
0
520
LD
18)
–
420 520
LD
–
–
520
STABILA Lazer ölçüm aletleri 36 – 37
Dijital hedef algılama. Akıllı ölçme türü.
Lazerli mesafe ölçer LD 520
Hedefte: Güçlü güneş ışığında dahi
hedefe tam odaklanma.
Toplam
• 200 m'ye kadar ölçümler için 4 kat Zoomlu
dijital hedef arayıcılar. • 2,4˝-Renkli display.
• Yüksek görüntü çözünürlüğü – Göz kamaştırıcı
ışıkta da çok net görüntü. • Bluetooth® Akıllı
(4.0), örn. iPhone veya iPad ile kolay veri
alışverişine olanak sağlar. • Yeni geliştirilmiş
uygulama ­STABILA Measures ile ölçüm
sonuçlarını direk resimlere veya çizimlere
gönderebilirsiniz. • 360°-Eğim sensörü: Her
pozisyondan esnek ölçümler için (Gösterge
± 180°). • Entegre edilmiş hesap makinesi:
Bununla, ölçüm değerleri girilmiş sayılarla
çarpılabilir veya bölünebilir (örn. saat ücreti
veya malzeme masrafları). Bu durum sonucu
yararlı hesaplama bilgileri edinebilir ve yerinde
detaylı teklifler hazırlayabilirsiniz. • Kapsamlı
fonksiyon paketi. • Profesyonel ölçüm
doğruluğu: tip. ± 1,0 mm. • Koruma sınıfı
IP 54 (İçeride toz birikmesine karşı koruma.
Her yönden püskürme suya karşı koruma).
• Darbe emici STABILA Softgrip-Kaplamalı
sağlam, darbeye dayanıklı gövde.
Ürün no.
2 x Zoom
• Bol güneşte ve büyük mesafede
özellikle pratik: Küçük kırmızı lazer
noktasını aramanıza gerek kalmaz.
• Büyük, renkli kamera ekranıyla
LD 520'yi temiz bir şekilde hedef
noktaya ayarlayabilirsiniz.
• Görüntüyü 4 kat Zoom ile
büyütebilir veya küçültebilirsiniz.
• Hedeften, hedef noktanıza
odaklanabilirsiniz. Mesafe tam ölçülür.
• Display aydınlığını ortam
aydınlığına kolayca uyarlayabilirsiniz.
• Işık sensörü display aydınlığını
otomatik ayarlar. Bu durum, pilleri
korur.
İnşaatta iPhone veya iPad mobil cihazlar da
kullanıyor musunuz? O zaman yeni olanakları
çok beğeneceksiniz: Entegre Bluetooth®
Akıllı Teknoloji (4.0) ölçüm sonuçlarınızın
LD 520'den kablosuz transferine olanak sağlar.
iPhone veya iPad'ınız için odaların veya
binaların çizimlerini veya çabucak elle
krokilerini çizip direk ölçebileceğiniz ücretsiz
STABILA Measures uygulamasını geliştirdik.
4 x Zoom
Mesafe ve doğruluk hakkındaki bilgiler yeni
ISO 16331-1'e uygundur.
18562/6
İnşaatın fotoğraflarından da ölçüm bilgileri çok
kolay bir şekilde gönderilebilir. Böylece mahalde
her şeyi belgeleyebilir ve akıllı telefonunuzla
ekibinize gönderebilirsiniz.
YENI
STABILA Lazer ölçüm aletleri 38 – 39
Lazerli mesafe ölçer LD 320
Lazerli mesafe ölçer LD 420
Ölçü alma dehası
Kompakt sınıf
LD 420 esnek kullanılabilir. Çalışma saati
masrafları, bir malzemenin metrekare fiyatı
gibi şahsi sabit değerlerinizi hafızaya
kaydedin, ardından odaları ölçün, sabit
değerler yardımıyla maliyeti hesaplayın ve
göz açıp kapayıncaya kadar teklifinizi sunun.
• Birçok fonksiyonda (pitagoras, yüzey,
hacim vs.) örn. kapsam, duvar ve tavan
yüzeyi vs. gibi ek bilgileri edinebilirsiniz
• İnşaata uygun işlem: Yeni LD 420 IP 65
uyarınca sudan ve tozdan korunmaktadır
STABILA Softgrip-Kaplamalı darbeye dayanıklı
bir gövdesi vardır.
• Ölçüm doğruluğu: tip. ± 1,0 mm.
• Menzil: tip. 0,05 – 80 m.
Ürün no.
Birçok zanaatkarın şantiyede ölçüm
tekniği açısından ihtiyacı olan herşeyi
sunmakta.
• Hızlı ölçüm – Kolay kullanılan
ölçüm fonksiyonları.
• Büyük rakamlar ve aydınlatılmış
ekran sonucu iyi okunabilirlik.
• Darbe emici STABILA Softgrip-Kaplamalı
darbeye dayanıklı gövde.
• Ölçüm doğruluğu: tip. ± 2,0 mm.
• Menzil: tip. 0,05 – 40 m.
Ürün no.
18378/3
18379/0
Mesafe ve doğruluk
hakkındaki bilgiler yeni
ISO 16331-1'e uygundur.
Rahat bir şekilde taşımak
için kemer çantası.
IP 65
Rahat bir şekilde taşımak
için kemer çantası.
Mesafe ve doğruluk
hakkındaki bilgiler yeni
ISO 16331-1'e uygundur.
STABILA Lazer ölçüm aletleri 40 – 41
Burada, STABILA su terazilerinin niçin özel su
terazileri olduğunu açıklanmaktadır:
En iyi kalite değer. Er veya geç.
Her zanaatkar inşaatta her şeyin daima yolunda
gitmediğini bilir. Takımların ihtiyaç duyulduğu
zaman bozulmayacağına güvenebilmek insanı
çok rahatlatıyor. Su terazinizin bir iskeleden
düştüğünü ve çok sert bir çarpmadan sonra da
daha ilk gündeki gibi doğru ölçtüğünü düşünün.
İşte bu STABILA kalitesidir! Zira STABILA su
terazileri, yoğun kullanım halinde dahi kesin
doğru ölçen bir dökme gözle tasarlanmıştır –
sonradan ayarlamaya gerek yok. Bu nedenle
dünyanın her yerinde zanaatkarlar bizim su
terazilerimize güvenmektedir. STABILA'da her
zanaatkar doğru su terazisini bulur: tamamen
bir iş alanına odaklanmış isteğe ve uygulamaya
göre – hafif veya sağlam, kısa veya uzun özel su
terazilerine kadar olmak üzere her çeşit mevcuttur.
44–45
İyi bir su terazisi nelerden fark edilir?
46–47
48–49
50–51
52–53
54–55
56–57
58–59
60–61
62–63
64–65
Su terazileri
Tip R 300
196 Serisi
96 Serisi
196 electronic IP 65 Serisi
80 A Serisi
70 Serisi
106 T Serisi
Tip 80 M Installation
Pocket Serisi
81 S Serisi
10 yıl i
t
garan
Garanti beyanı hakkında
arka sayfaya bakın.
STABILA Su terazileri 42 – 43
STABILA Su terazileri –
Hassasiyetin temel ilkesi:
Mikrometre tam ayarlanmış ve kaydırılması dahi
mümkün olmayan şekilde birleştirilmiş
Göz, göz bloğu yatağı ve profilin ölçüm yüzeyi
STABILA su tam birbirine ayarlanmış ve bir sentetik
reçine ile kalıcı bir şekilde birleştirilmiştir. Tüm
parçaların paralel ve kaydırılması dahi mümkün
olmayan şekilde birbirine ayarlanmış olması ve su
terazisinin yıllar sonra da kesin doğru ölçmesi ancak
bu şekilde garantidir.
Sürekli doğruluğu bu şekilde mümkün kılıyoruz:
STABILA Montaj teknolojisi:
Özel montaj teknolojisi uzun süreli
doğruluk sağlamaktadır. Özel bir döküm
yöntemiyle her üç parça daimi bir şekilde
birbiriyle birleştirilir. Su terazinize bir
ömür boyu güvenebilirsiniz. Su teraziniz
ilk gündeki gibi doğru kalır. Sonradan ayarlamaya, tereddüde
kapılmaya gerek yok. Daima doğru ölçümler – en zor inşaat
koşullarında dahi.
Gözler:
Yüksek hassas iç konturlar Yerleştirilmiş,
aşınmayan okuma halkaları. Statik yüklenme
veya mekanik etki sonucu kabarcık oluşmaz.
UV-ışınına karşı yüksek oranda dayanıklı
flüoresan göz sıvısı.
STABILA
Ticari
Uzakdoğu
Isı koruması:
Su terazilerimiz ısıya karşı
oldukça dayanıklıdır.
-20 °C – +50 °C arasında
tam ölçümü garanti ediyoruz.
Optimum kullanımı bu şekilde mümkün kılıyoruz:
Profiller:
Profil, gözün uzantısıdır. Bu nedenle daimi ve
çekilmez malzemeden yapılması gerekmektedir. Toz
kaplama yüzey sağlamdır ve kolay temizlenebilir.
Normal pozisyon / Ters pozisyon:
Sadece gözleri ters pozisyon için uygun su terazileri
bu pozisyonda ölçümleri güvenli gösterir.
Ölçüm yüzeyleri:
Bir su terazisi modele göre değişmek üzere bir veya
iki ölçüm yüzeyi ile donatılmıştır. Ek ölçüm yüzeyi
kullanım olanaklarını artırır.
Başlık:
Ölçüm yüzeyini emin korumak için darbeye dayanıklı
daimi plastik başlıklar takılır.
Mıknatıs sistemi:
Ekstra güçlü yapışma kuvvetli nadir toprak
mıknatısları. Metal cisimleri ayarlama ve düzeltme
sırasında elleriniz daima serbest kalır.
Yüzde 100 doğruluk – sürekli doğru.
STABILA Su terazileri 44 – 45
Kısa portre:
Tip R 300
•Oldukça dayanıklı: Eğilmez beş
hücreli-R-Profil.
•Oldukça sağlam: Özel geniş ölçüm
yüzeyi (4 cm).
•Tam yerine işaret koyma: Tüm
uzunluk boyunca üç emin sürgülü
işaretleme kenarı.
•Ele çok iyi oturur: Tüm uzunluğu
boyunca parmak oluklu kulp.
•Yüksek ölçüm doğruluğu. Normal
ve ters pozisyonda 0,5 mm/m.
•İki kaplama ölçüm yüzeyi.
•Patentli kaymayı durdurucular çizim
yaparken sağlam durmayı sağlar.
•Çıkartılabilen başlıklar direk köşeye
dayamayı kolaylaştırır.
•Darbe emici başlıklar düşme
halinde su terazisi profilini korur.
•10 yıl garanti.
Tip R 300
Tip
R 300
Normal pozisyonda doğruluk
Ters pozisyonda doğruluk
Ölçüm yüzeyleri
Göz türü
0,029° = 0,5 mm/m
0,029° = 0,5 mm/m
2x
1 x yatay
2 x dikey
Çıkartılabilir / Kaymayı durdurucu / Darbe emici
Başlıklar
Uzunluk / Ürün no.
61 cm
81 cm
100 cm
122 cm
183 cm
200 cm
244 cm
Oldukça dayanıklı:
Eğilmez beş hücreli-R-Profil.
En katı inşaat koşullarında
kullanım için geliştirilmiş.
Oldukça sağlam:
Özel geniş ölçüm yüzeyi.
Ölçüm işlemi sırasında
devrilmeye karşı büyük
emniyet.
Tam yerine işaret koyma:
Tüm uzunluk boyunca üç
emin sürgülü işaretleme
kenarı. Yatay göz üzerinde
boydan boya geçit.
Ele çok iyi oturur:
Tüm uzunluğu boyunca
parmak oluklu kulp.
Ölçme ve taşıma sırasında
optimum kullanım.
18371/4
18372/1
18373/8
18374/5
18375/2
18450/6
18376/9
STABILA Su terazileri 46 – 47
196 Serisi
Kısa portre:
196 Serisi
•Takviye kaburgalı ekstra güçlü
dikdörtgen profil.
•Yüksek ölçüm doğruluğu. Normal
ve ters pozisyonda 0,5 mm/m.
•122 cm'ye kadar iki adet frezelenmiş
yüzey.
•Patentli kaymayı durdurucular çizim
yaparken sağlam durmayı sağlar.
•Çıkartılabilen başlıklar direk köşeye
dayamayı kolaylaştırır.
•Darbe emici başlıklar düşme halinde
su terazisi profilini korur.
•Sabit ve emin tutmak için tutamak
aralıkları.
•10 yıl garanti.
Tip
196-2
196-2 LED
Normal pozisyonda doğruluk
Ters pozisyonda doğruluk
Ölçüm yüzeyleri
Göz türü
Özellikleri
0,029° = 0,5 mm/m
0,029° = 0,5 mm/m
2x
1 x yatay
2 x dikey
Çıkartılabilir / Kaymayı durdurucu / Darbe emici
–
0,029° = 0,5 mm/m
0,029° = 0,5 mm/m
2x
1 x yatay
2 x dikey
Çıkartılabilir / Kaymayı durdurucu / Darbe emici
LED
Uzunluk / Ürün no.
61 cm
81 cm
100 cm
122 cm
183 cm
200 cm
15233/8
15234/5
15237/6
15236/9
15237/6
17209/1
17392/0
–
–
17393/7
–
–
Başlıklar
Çıkartılabilir, darbe emici ve
kaymayı durduruculu başlıklar.
Sağlam ve emin bir şekilde tutmak
için tutma aralıkları.
Tip 196-2 LED: Aydınlatmalı gözler.
Optimum okunaklılık.
STABILA Su terazileri 48 – 49
Kısa portre:
96 Serisi
•Takviye kaburgalı ekstra güçlü
dikdörtgen profil.
•Okuma doğruluğu normal
pozisyonda 0,5 mm/m ve ters
pozisyonda 0,75 mm/m.
•122 cm'ye kadar iki adet
frezelenmiş yüzey.
•Patentli kaymayı durdurucular
çizim yaparken sağlam durmayı
sağlar.
•Çıkartılabilen başlıklar direk
köşeye dayamayı kolaylaştırır.
•Darbe emici başlıklar düşme
halinde su terazisi profilini korur.
•10 yıl garanti.
96 Serisi
Tip
96-2
96-2 M
96-2 K
Normal pozisyonda doğruluk
Ters pozisyonda doğruluk
Ölçüm yüzeyleri
Göz türü
Özellikleri
0,029° = 0,5 mm/m
0,043° = 0,75 mm/m
2x
1 x yatay
2 x dikey
Çıkartılabilir / Kaymayı durdurucu / Darbe emici
–
0,029° = 0,5 mm/m
0,043° = 0,75 mm/m
2x
1 x yatay
2 x dikey
Çıkartılabilir / Kaymayı durdurucu / Darbe emici
Nadir toprak
mıknatıs
0,029° = 0,5 mm/m
0,043° = 0,75 mm/m
1x
1 x yatay
2 x dikey
Çıkartılabilir / Kaymayı durdurucu / Darbe emici
Çırpma koruması
Uzunluk / Ürün no.
40 cm
61 cm
81 cm
100 cm
122 cm
183 cm
200 cm
244 cm
15225/3
15226/0
15227/7
15228/4
15229/1
15230/7
15231/4
15232/1
15852/1
15853/8
15854/5
15855/2
15856/9
15857/6
15858/3
–
–
–
16403/4
–
–
–
–
–
Başlıklar
Patentli kaymayı durdurucular
çizim yaparken sağlam durmayı
sağlar.
Tip 96-2 M: Ekstra güçlü
yapışma kuvvetli nadir toprak
mıknatısları. Metal cisimleri
ayarlama ve düzeltme sırasında
elleriniz daima serbest kalır.
Tip 96-2 K: Patentli çırpma
koruması. Sapmaları direk
malayı hafifçe vurarak düzeltme.
STABILA Su terazileri 50 – 51
196 electronic IP 65 Serisi
Tip
196-2 electronic IP 65
196-2-M electronic IP 65
Normal pozisyonda doğruluk
Ters pozisyonda doğruluk
Elektronik eğim ölçümünde doğruluk
Özellikleri
0,029° = 0,5 mm/m
0,029° = 0,5 mm/m
ve 0° arası 90° = ± 0,05°,
ile 1° arası 89° = ± 0,2°
2x
1 x yatay
2 x dikey
Çıkartılabilir / Kaymayı durdurucu / Darbe emici
°, %, mm/m, ft/in –
ondalık ve kesir olarak
–
0,029° = 0,5 mm/m
0,029° = 0,5 mm/m
ve 0° arası 90° = ± 0,05°,
ile 1° arası 89° = ± 0,2°
2x
1 x yatay
2 x dikey
Çıkartılabilir / Kaymayı durdurucu / Darbe emici
°, %, mm/m, ft/in –
­ondalık ve kesir olarak
Nadir toprak mıknatıs
Uzunluk / Ürün no.
40 cm
61 cm
81 cm
100 cm
122 cm
183 cm (taşıma çantasız)
17705/8
17670/9
17671/6
17672/3
17673/0
17706/5
–
17677/8
–
–
–
17707/2
Ölçüm yüzeyleri
Göz türü
Başlıklar
Kısa portre:
196 ­electronic IP 65 Serisi
•Takviye kaburgalı ekstra güçlü dikdörtgen profil.
•Tamamen yıkanabilir. IP 65 uyarınca toz ve su
geçirmez.
•Her kullanım durumunda optimum okunaklı dijital
display – düğmeye basarak aydınlatılabilir.
•Üç ayrı sinyal sesli akustik hedef sürümü.
•Yüksek ölçüm doğruluğu. Normal ve ters
pozisyonda 0,5 mm/m.
•122 cm'ye kadar iki adet frezelenmiş yüzey.
•Gecikmesiz ölçüm değeri tespiti.
•Takriben 150 saat işletim süresi.
•Emin taşıma için çanta dahil.
•10 yıl garanti*.
Gösterge modları
* Garanti ifadesi “10 Yıl”, ürüne entegre edilmiş elektronik modül değil, su terazisinin temin edilen tüm
özellikleri için geçerlidir.
Her iki dijital ekranlar düğmeye
basarak aydınlatılabilir:
Alacakaranlıkta ve vücut gölgesinde
çalışmak için çok uygun.
IP 65
Komple yıkanabilir. IP 65 uyarınca
toza ve suya karşı korunur.
Tip 196-2-M electronic IP 65:
Ekstra güçlü yapışma kuvvetli nadir
toprak mıknatısları. Metal cisimleri
ayarlama ve düzeltme sırasında
elleriniz daima serbest kalır.
STABILA Su terazileri 52 – 53
80 A Serisi
Kısa portre:
80 A Serisi
•Kaburgalı alüminyum dikdörtgen profil
emin duruş sağlar.
•Okuma doğruluğu normal pozisyonda
0,5 mm/m ve ters pozisyonda 0,75 mm/m.
•120 cm'ye kadar frezelenmiş bir ölçüm
yüzeyi.
•Standart başlıklar.
•10 yıl garanti.
Tip
80 A
80 AM
Normal pozisyonda doğruluk
Ters pozisyonda doğruluk
Ölçüm yüzeyleri
Göz türü
Başlıklar
Özellikleri
0,029° = 0,5 mm/m
0,043° = 0,75 mm/m
1x
1 x yatay
1 x dikey
Standart
–
0,029° = 0,5 mm/m
0,043° = 0,75 mm/m
1x
1 x yatay
1 x dikey
Standart
Nadir toprak mıknatıs
Uzunluk / Ürün no.
30 cm
40 cm
50 cm
60 cm
80 cm
100 cm
120 cm
150 cm
180 cm
200 cm
16047/0
16048/7
16049/4
16050/0
16051/7
16052/4
16053/1
–
–
–
–
16063/0
–
16064/7
16065/4
16066/1
16067/8
16068/5
16069/2
16070/8
Sadece gözleri ters pozisyon için
uygun su terazileri bu pozisyonda
ölçümleri güvenli gösterir.
Tip 80 AM: Ekstra güçlü yapışma
kuvvetli nadir toprak mıknatısları.
Metal cisimleri ayarlama ve
düzeltme sırasında elleriniz daima
serbest kalır.
STABILA Su terazileri 54 – 55
70 Serisi
Kısa portre:
70 Serisi
•Düz alüminyum dikdörtgen profil.
•Hoş hafif su terazisi.
•Kolay temizlenir.
•Normal pozisyonda ölçüm
doğruluğu 0,5 mm/m.
•Kaplama bir ölçüm yüzeyi.
•Standart başlıklar.
•10 yıl garanti.
Tip
70
70 W
70 M
Normal pozisyonda doğruluk
Ölçüm yüzeyleri
Göz türü
0,029° = 0,5 mm/m
1x
1 x yatay
1 x dikey
0,029° = 0,5 mm/m
1x
1 x yatay
1 x dikey
Başlıklar
Özellikleri
Standart
–
0,029° = 0,5 mm/m
1x
1 x yatay
1 x dikey
1 x döndürülebilir
açılı göz
Standart
–
Uzunluk / Ürün no.
30 cm
40 cm
50 cm
60 cm
80 cm
100 cm
120 cm
150 cm
180 cm
200 cm
02281/5
02282/2
02283/9
02284/6
02286/0
02288/4
02289/1
02290/7
02291/4
02292/1
–
02472/7
–
02474/1
02475/8
02478/9
–
–
–
–
02871/8
02872/5
02143/6
02874/9
02875/6
02876/3
02149/8
02877/0
02878/7
02879/4
Standart
Nadir toprak
mıknatıs
Tip 70 W: Değişken eğimleri
tespit etmek için döndürülebilir
açılı göz.
Tip 70 M: Ekstra güçlü
yapışma kuvvetli nadir toprak
mıknatısları. Metal cisimleri
ayarlama ve düzeltme sırasında
elleriniz daima serbest kalır.
STABILA Su terazileri 56 – 57
Kısa portre:
106 T Serisi
•3-bölümlü takviye kaburgalı alüminyum
dikdörtgen profil. Patentli yapı şekli.
•Olağanüstü uzun, çekip uzatılabilir su terazisi.
•Güçlü tutturma eksantrikleri yüksek ölçüm
doğruluğu sağlar (tabloya bakın).
•Alternatif olarak ahşap konstrüksyonlarda
çalışmalar için takılabilen mesafe tutucu veya
çelik konstrüksyonlarda çalışmak için nadir
toprak mıknatısı ile donatılmıştır.
•İki ölçüm yüzeyi.
•10 yıl garanti.
106 T Serisi
Tip
106 T
106 TM
Normal pozisyonda doğruluk
0,029° = 0,5 mm/m
0,057° = 1,0 mm/m
(çekip uzatılmış)
0,043° = 0,75 mm/m
2x
1 x yatay
2 x dikey
Standart
Mesafe tutuculu küçük
plakalar
0,029° = 0,5 mm/m
0,057° = 1,0 mm/m
(çekip uzatılmış)
0,043° = 0,75 mm/m
2x
1 x yatay
2 x dikey
Standart
Nadir toprak mıknatıs
17708/9
–
17709/6
–
–
17710/2
–
17711/9
Ters pozisyonda (kapalı) doğruluk
Ölçüm yüzeyleri
Göz türü
Başlıklar
Özellikleri
Uzunluk / Ürün no.
183 – 315 cm
186 – 318 cm
213 – 376 cm
216 – 379 cm
Tip 106 T: Prüzleri aşmak için
mesafe tutucular.
Tip 106 TM: Ekstra güçlü
yapışma kuvvetli nadir toprak
mıknatısları. Metal cisimleri
ayarlama ve düzeltme sırasında
elleriniz daima serbest kalır.
Tip 106 T: Ara pulları üst ölçüm
yüzeyine takılır. Bir defa çevirin –
Yerine iyice oturur.
STABILA Su terazileri 58 – 59
Tip 80 M Installation
Kısa portre:
Tip 80 M Installation
•Kurulum noktalarını hızlı bir şekilde
göndermek için üzerinde kurumum
ölçüleri yazılı alüminyum dikdörtgen
profil.
•Okuma doğruluğu normal pozisyonda
0,5 mm/m ve ters pozisyonda 0,75 mm/m.
•Patentli kaymayı durdurucular çizim
yaparken sağlam durmayı sağlar.
•Ekstra güçlü nadir toprak mıknatısları
GIS modüllerini ayarlarken serbest elle
çalışma olanağı sunar.
•Kaplama bir ölçüm yüzeyi.
•10 yıl garanti.
Tip
80 M Installation
Normal pozisyonda doğruluk
Ters pozisyonda doğruluk
Ölçüm yüzeyleri
Göz türü
Başlıklar
Özellikleri
0,029° = 0,5 mm/m
0,043° = 0,75 mm/m
1x
1 x yatay
1 x dikey
Kaymayı durdurucu
Nadir toprak mıknatıs
Uzunluk / Ürün no.
60 cm
100 cm
16881/0
16882/7
Gövdede işlenebilir tüm tesisat
ölçümleri gösterilmektedir: Ayarlama,
işaretleme, delme.
Kontrol
Ön taraf
1. Mesafe ayarı hesabı için kertikler.
2. Baskılı, ortalanmış santimetre ölçeği.
3. Yaygın tüm tesisat ölçümleri bastırılmıştır.
Üst taraftaki mesafe ayarı çeltiklerle aynıdır.
4. İşaretleme rahatlığı: Aralıksız cam tüp bölmesi.
5. % 1 ve % 2 eğim için altı halkalı cam tüp.
6. Ekstra güçlü hassas mıknatıslar küçükmetal
yüzeylerde de dururlar.
7. Her iki uçta patentli kayma durdurucu.
1
2
1
1
4
1
1
3
Sadece gözleri ters pozisyon için
uygun su terazileri bu pozisyonda
ölçümleri güvenli gösterir.
1
1
Ölçüm yüzeyler
1
1
5
5
3
3
2
7
6
Başlıklar
STABILA Su terazileri 60 – 61
Tip 70 electric
70 electric
Normal pozisyonda doğruluk
Ölçüm yüzeyleri
Göz türü
Başlıklar
Özellikleri
0,029° = 0,5 mm/m
1x
1 x yatay
1 x dikey
Kaymayı durdurucu
İşaretleme delikleri
Uzunluk / Ürün no.
43 cm
120 cm
16135/4
16136/1
91 mm
•Düz alüminyum dikdörtgen profil.
•Bir iş sürecinde şalterler ve prizler
ölçülebilir ve işaretlenebilir.
•Normlu mesafeli işaretleme yardımı.
Delinecek deliklerin DIN 49075
uyarınca kombinasyon mesafesi.
•Normal pozisyonda ölçüm
doğruluğu 0,5 mm/m.
•Patentli kaymayı durdurucular çizim
yaparken sağlam durmayı sağlar.
•Kaplama bir ölçüm yüzeyi.
•10 yıl garanti.
71 mm 71 mm
71 mm 71 mm 71 mm 71 mm 100 mm
Kısa portre:
Tip 70 electric
Tip
Patentli kaymayı durdurucular
çizim yaparken sağlam durmayı
sağlar.
Dikkat: Ülkelere özgü tesisat standartlarına dikkat edin.
STABILA Su terazileri 62 – 63
Kısa portre:
Pocket Serisi
•Profesyonel küçük su terazisi.
•Çok az yer tutan küçük su terazisini
üzerinde de taşıyabilirsiniz.
•Erişilemeyen yerlerde ayar yapmak
için mükemmel.
•Normal pozisyonda ölçüm
doğruluğu 1,0 mm/m.
Pocket Serisi
Tip
Pocket Basic
Pocket Electric
Pocket Magnetic
Pocket PRO Magnetic
Normal pozisyonda doğruluk
Göz türü
Ölçüm yüzeyleri
Özellikleri
0,057° = 1,0 mm/m
1 x yatay
1x
–
0,057° = 1,0 mm/m
1 x yatay
1x
–
0,057° = 1,0 mm/m
1 x yatay
1x
Nadir toprak mıknatıs
0,057° = 1,0 mm/m
1 x yatay
2 x V-yivli
Nadir toprak mıknatıs
Uzunluk / Genişlik / Yükseklik / Ürün no.
7 cm / 2 cm / 4 cm
7 cm / 2 cm / 4 cm (kemerli klipi ile)
17773/7
18114/7
17775/1
18115/4
17774/4
18116/1
–
17768/3
Pocket Electric
Akıllı: Tornavida kılavuzu için oyuk.
Takılacak parça üzerine yerleştirilen
su terazisi ile hemen rahat bir şekilde
ayarlanabilir. Pocket Electric, ilaveten
zemin ölçüm yüzeyi sayesinde
sadece elektrikçilerin hiçbir zaman
vazgeçemedikleri yararlı bir su terazisi
olmakla kalmıyor.
Pocket PRO Magnetic
Tüm dikey ölçümler için STABILA Tüyosu:
Şekilde, V-Yivli yeni Pocket PRO Magnetic
görülmektedir. Yatay göz ile sağ açılı
alüminyum çerçeve ve mıknatıs donanım
sayesinde dikey ölçümler de yapılabilir.
STABILA Su terazileri 64 – 65
Kısa portre:
81 S Serisi
•Güçlü alüminyum baskı döküm profil.
•Trapez şekli büyük oranda kaymazlık
sunmaktadır.
•Okuma doğruluğu normal pozisyonda
0,5 mm/m ve ters pozisyonda 0,75 mm/m.
•Frezelenmiş bir ölçüm yüzeyi.
•10 yıl garanti.
81 S Serisi
Tip
81 S
81 S REM
81 SV REM W45
Normal pozisyonda doğruluk
Ters pozisyonda doğruluk
Ölçüm yüzeyleri
Göz türü
Özellikleri
0,029° = 0,5 mm/m
0,043° = 0,75 mm/m
1x
1 x yatay
1 x dikey
–
0,029° = 0,5 mm/m
0,043° = 0,75 mm/m
1x
1 x yatay
1 x dikey
Nadir toprak
mıknatıs
0,029° = 0,5 mm/m
0,043° = 0,75 mm/m
1 x V-yivli
1 x yatay
1 x dikey
Nadir toprak
mıknatıs
Uzunluk / Ürün no.
25 cm
25 cm (kemer çantası ile)
40 cm
50 cm
60 cm
80 cm
100 cm
02500/7
02501/4
02502/1
02503/8
02504/5
02505/2
02506/3
15348/9
17832/1
–
–
–
–
–
–
16672/4
–
–
–
–
–
Tip 81 SV REM W45:
% 1 ve % 2 eğim için altı
halkalı göz.
Tip 81 SV REM W45:
Bağlama kirişlerini ve 45°
boru hatlarını direk kontrol
etmek için sabit 45°açılı göz.
Tip 81 S REM:
Ekstra güçlü yapışma
kuvvetli nadir toprak
mıknatısları. Metal
cisimleri ayarlama ve
düzeltme sırasında
elleriniz daima serbest
kalır.
Tip 81 SV REM W45:
V-Yivli yüzeyi ve nadir
toprak mıknatısı ve
frezelenmiş yüzeyi
sonucu boru ve diğer
çelik parçalar üzerinde
daha sağlam durur.
STABILA Su terazileri 66 – 67
70–71
STABILA Metreleri – 1889'dan beri her şeyin ölçüsü
Metreleri
600 Serisi | 607 N-S Serisi
900 Serisi | 1000 Serisi
19. yüzyılın sonunda Anton Ullrich ve kardeşi Franz katlanır
metrelere bir yaylı mafsal bir patent alarak STABILA
şirketinin başarı hikayesinin temelini atmıştır. STABILA
metreleri bugün dahi birçok hususta en iyi zanaatkar
kalitesinde ölçmenin kıstasını oluşturmaktadır.
Malzeme ve kaplama: Açılır kapanır metrelerin temel
malzemelerinde kırılmaya karşı optimum dayanıklılık ve
esneklik belirleyicidir. Kaplama, kullanım sırasındaki tüm
olumsuzluklara dayanmalıdır.
Eklemlerin üzerindeki baskı: Ölçüm skalası en önemli
komponent olarak net ve okunaklı bir baskı görünümüne
sahip olmalı ve birerli ve onarlı sayılar arasında net bir fark
içermelidir.
Mafsallar: STABILA çoğunlukla, tamamen yerine oturma
ve daimi bir süspansiyon sunan yüksek oranda sert
yaylı çelikten mamul mafsallar kullanmaktadır. Özel
konstrüksyon mafsalların kolay hareket ettirilmesini ve uzun
ömürlü olmasını sağlamaktadır.
Tüm STABILA metreleri yeni, tüm Avrupa
için geçerli MID-Kurallarına uygundur.
CE ve metroloji işaretli ve AT-Numune
Kontrol Belgeli.
STABILA Metreleri 68 – 69
Mükemmel dayanıklı eklem plakaların altına
çelik yaylar monte edilmiştir. Perçinler gizli,
mafsallar 3,3 mm kalınlığında ve mükemmel
derecede hava şartlarına ve aşınmaya
dayanıklıdır. Kafalar kırmızıya boyanmıştır.
Kırmızı onlular ile donatılmış ölçü taksimatı
temiz ve orantılı olarak basılmıştır. CE ve
Metroloji İşaretli ve AT Ürün Numune Kontrol
Belgeli. Doğruluk sınıfı III.
Mafsallı-ağaç metreler
600 Serisi
Tip
617
617/11
607
1607
1607
Mafsallı-ağaç metreler
607 N-S Serisi
Tip
607 N-S
607 N-S
607 N-S
601 N-S
Uzunluk
2m
2m
2m
1m
Genişlik
16 mm
16 mm
16 mm
16 mm
Mafsallar
10
10
12
6
Renk
Doğa
Doğa
Doğa
Doğa
Bölüm
cm/mm
cm/inch
cm/ mm
cm/mm
Ürün no.
18208/3
18214/4
18212/0
18206/9
Uzunluk
2m
3m
2m
2m
2m
Genişlik
16 mm
16 mm
16 mm
16 mm
16 mm
Mafsallar
10
15
10
10
10
Renk
Beyaz/Sarı
Beyaz/Sarı
Açık sarı
Beyaz
Beyaz
Mafsallı-ağaç metreler
900 Serisi
Bölüm
cm/mm
cm/mm
cm/mm
cm/mm
cm/inch
Ürün no.
01128/4
01231/1
01104/8
01134/5
01133/8
Katlanır metrenin mucidinden zarif
katlanır metreler. Kaliteli beyaz kayın
ağacından 2,5 mm ince çıtalar. Gizli perçin
ve sertleştirilmiş çelik yay. Çevre dostu
daldırma boya kadrana hava koşullarına
karşı eşine rastlanmayan bir direnç gücü
verir. CE ve Metroloji İşaretli ve AT Ürün
Numune Kontrol Belgeli. Doğruluk sınıfı III.
Tip
907
1907
Uzunluk
2m
2m
Genişlik
16 mm
16 mm
Mafsallar
10
10
Renk
Sarı
Beyaz
Bölüm
cm/mm
cm/mm
Oldukça dayanıklı olup çelik yay ruloları
içeren eklemler dik açıda da kilitlenebilir.
Çiftli milimetre-kadranı derinlemesine
işlenmiştir. Onluk rakamlar kırmızı olarak
ön plana çıkartılmışlardır. Açılmış olan
mafsallar baştan sona kadar düzgün
bir kenara sahiptir. Metre bu şekli ile
çizgi çizmek amacı ile cetvel olarak ta
kullanılabilir. CE ve Metroloji İşaretli ve AT
Ürün Numune Kontrol Belgeli. Doğruluk
sınıfı III.
Yaklaşık olarak 3,3 mm kalınlığındaki güçlü
kayın ağacı-mafsallar yaylanan eklem
plakaları ile birbirine bağlanmıştır. Kafalar
kırmızıya boyanmıştır. Kırmızı onluları olan
siyah ölçü taksimatı temiz ve orantılı olarak
basılmıştır. Fiyatı oldukça uygun bir STABILA
Metresi. CE ve Metroloji İşaretli ve AT Ürün
Numune Kontrol Belgeli. Doğruluk sınıfı III.
Ürün no.
01604/3
01634/0
Plastik-mafsallı metreler
1000 Serisi
Tip
1007
1004
Uzunluk
2m
1m
Genişlik
16 mm
13 mm
Mafsallar
10
10
Renk
Beyaz
Beyaz
Bölüm
cm/mm
cm/mm
Ürün no.
01001/0
01004/1
STABILA Metreleri 70 – 71
74–75
76
STABILA şerit metreleri – kendini kanıtlamış, pratik, dayanıklı
Şerit metrelerde eşsiz olan, yekpare yapı şekli ile 100
metreye kadar uzunlukları olabilir. Çeşitli kullanımlar
ve çeşitli mesafeler için uygun olan şerit metreler
mevcuttur.
Cep tipi şerit metreler: Üniversal kullanılabilir,
küçük, kolayca kemerde veya cepte taşınabilir ve
yaklaşık olarak 10 metreye kadar olan ölçümler için
uygundur.
Şerit özellikleri
• Cep şerit metrelerde önemli:
Ölçüm skalasını kir parçacıkları
vasıtasıyla sürtünme sonucu aşınmaya
karşı korumak için dayanıklı kaplama
• Kapsüllü ve çerçeveli şerit metreler:
Çelik, polyamid veya cam elyaf şeritler.
Donanım ve malzeme sürtünme ve şerit
kopmasına karşı korur.
Cep şerit metreler
BM 40 | BM 30
BM 20
77
78
Kapsül şerit metreler
Tip architect
BM 50 Serisi
79
Çerçeve şerit metreler
BM 42 Serisi
Gövde:
Korumak ve emin bir şekilde kullanım için daimi sağlam, güvenli ve elde uygun
tutulur. Cebe konulabilen şeritli iyi metrelerde artık çoğu zaman elde tutma bölgesi
yumuşak bir lastikle kaplanmaktadır. STABILA şeritli metrelerinde bunun dışında da
sadece yüksek kaliteli, iyi işlenmiş malzemeler kullanılmaktadır.
Kapsül şerit metreler: 30 metreye kadar olan
ölçümler için öngörülmüştür.
Çerçeve şerit metreler: 50 metreye kadar olan ölçüm
mesafeleri için öngörülmüştür, örneğin; yol yapımı
ve peyzaj işlerinde olduğu gibi. İstek üzerine 100
metreye kadar olan ölçülerde teslim edilir.
STABILA Spikes kancası:
STABILA‘nın birçok cep tipi şerit
metresinde, düz yüzeylerde kaymayı
önleyici Spikes kanca bulunmaktadır.
STABILA Üniversel kanca:
Uzun şerit metrelerde çok uygun. Spikes
kaplamalı özel kanca. Çabuk çözülebilen
bir sabitleme için ilave kopça.
Tüm STABILA şeritli metreleri yeni, tüm
Avrupa için geçerli MID-Kurallarına uygundur.
CE ve metroloji işaretli ve AT-Numune Kontrol
Belgeli.
STABILA Şerit metreler 72 – 73
Ölçüm bölmesi, yüksek
kaliteli polyester kaplama
sayesinde sürtünme
sonucu aşınmaya karşı
çok dayanıklıdır. Hızlı
okumak için kırmızı onarlı
sayılar. Güçlü şerit içeri
çekimi – dinamik şerit geri
hareketi. Şerit girişindeki
özel hız düşürücü şeridin
içeri girerek düşük hızla
durmasını sağlar. Spikes
kanca kontrollü bir şekilde
park pozisyonuna girer.
Etkin şerit freni: 3 ve 5 m
şerit uzunluğundaki
modellerde sürgülü fren.
8 ve 10 m şerit uzunluğundaki
modellerde puşbutonlu fren.
Cep şerit metresi BM 40
Şeridin her iki
tarafında da aynı
ölçüm taksimatı –
her çalışma
durumunda kolayca
okunabilir.
Sürgülü fren
Puşbutonlu fren
STABILA Spikes kanca:
Kaymaya karşı emniyeti
büyük oranda iyileştirir.
Büyük uzunlukları da
ölçerken tutmak için ikinci
bir kişiye gerek yoktur.
Şerit girişindeki tampon
malzemeyi korur. Şerit ucu
5 m'den itibaren takviyeli.
Bu modelin tüm metrik
versiyonları ilave ücret
karşılığında ayarlanmış
olarak temin edilebilir.
Spikes kanca, şeridin
başının kaymasını önler.
Cep şerit metresi BM 30
Kırılmaz plastikmuhafaza. Bombeli, poliamid kaplama sarı çelik
şerit (aşınmaya karşı çok dayanıklı). STABILA Spikes kanca ile yeri
değiştirilebilir başlangıç kancası. Otomatik geri sarma. Şeridin geri
hareketini frenlemek ve sabitlemek için durdurucu. Şerit ucu takviyeli
(5 m‘den itibaren). Şerit girişinde tampon. Cm ve mm bölmeli. Kırmızı
onarlı sayılar. CE ve Metroloji İşaretli ve AT Ürün Numune Kontrol
Belgeli. Hassasiyet sınıfı II. Kemer kancası.
Cep şerit metresi
BM 30 W
İyi düşünülmüş profil kasa: Darbe emicili, kolay tutunan dış yüzey sayesinde kırılmaz plastik kapsül –
Darbelere karşı yüksek oranda korunma faktörü. Sağlam bir konum emniyeti için geniş ve düz kasa zemini.
Dikey ölçüm pozisyonunda serbest ellerle çalışmak için düz hareketli kasa arka tarafı. Ergonomik kasa
dizaynı, kolay tutunan lastik kaplama, tutması kolay fren kolu ve sağlam kemer kancası klipsi kolay kullanım
ve emin duruş. CE ve metroloji işaretli ve AT tip sertifikalı Hassasiyet sınıfı II. Kemer klipsi.
Uzunluk
3m
Genişlik 16 mm
Ürün no. 17736/2
5m
19 mm
17740/9
5m
25 mm
17744/7
8m
25 mm
17745/4
10 m
27 mm
17747/8
3 m/10 ft
16 mm
17737/9
5 m/16 ft
19 mm
17741/6
8 m/27 ft
25 mm
17746/1
10 m/32 ft
27 mm
17748/5
Cep şerit metresi BM 30 gibi,
ancak iç ölçüleri direkt okumak
için görüntü pencereli.
Uzunluk
2m
3m
3 m*
5m
8m
Genişlik 13 mm
13 mm
16 mm
19 mm
25 mm
Ürün no. 16449/2 16450/8 16456/0 16451/5 16452/2
3 m/ 10 ft
13 mm
16453/9
3 m/10 ft*
16 mm
16457/7
5 m/16 ft
19 mm
16454/6
8 m/27 ft
25 mm
16455/3
* İç ölçüleri direk okumak için izleme pencereli
STABILA Şerit metreler 74 – 75
Kapsüllü şerit metre Tip architect
En küçük 15-m şerit metre.
Sadece 75 mm çapındaki
hafif poliamid kapsül oldukça
dayanıklıdır. Nikel kaplama
sabitleme milli. Size özel
değerli bir ölçüm aleti.
Cep şerit metresi BM 20
Kırılmaz plastikmuhafaza. Bombeli, poliamid kaplama beyaz çelik şerit (aşınmaya karşı
çok dayanıklı). Sürülebilen uç kancası. Otomatik geri sarma. Şeridin geri hareketini
frenlemek ve sabitlemek için durdurucu. Şerit ucu takviyeli (5 m‘den itibaren). Şerit
girişinde tampon. Cm ve mm bölmeli. Kırmızı onarlı sayılar. CE ve Metroloji İşaretli ve
AT Ürün Numune Kontrol Belgeli. Hassasiyet sınıfı II. Kemer kancası.
Uzunluk
2m
3m
5m
Genişlik 13 mm
13 mm
19 mm
Ürün no. 16444/7 16445/4 16446/1
Beyaz renkli çelik şerit, cm ve mm
bölmeli, kırmızı onarlı sayılar. Çok
dayanıklı poliamid muhafaza.
Uzunluk
10 m
15 m
Genişlik 10 mm
10 mm
Ürün no. 10642/3 10656/0
3 m/10 ft
13 mm
16447/8
5 m/16 ft
19 mm
16448/5
STABILA Şerit metreler 76 – 77
Üniversal Kanca:
• Spikes kaplamalı özel
kanca. Kaymaya karşı
emniyeti büyük oranda
iyileştirir.
• Çabuk çözülebilir
sabitleme için yeni
kopça. Daha hassas
ölçmek böylece, daha
çabuk ve daha kolay
hale gelmektedir.
Kollu Kasnak:
• Gömülebilen kasnak kolu
sonucu indirilebilir optimum
kullanım – patent kaydı için
başvurulmuştur.
Kasa:
• Darbeye dayanıklı naylon
kasa.
• Her pozisyonda takılabilir.
Kapsüllü şerit metre BM 50
Çerçeveli şerit metre BM 42
Cam elyaf şerit metre (G), standart ölçüm bölmeli cam elyaf şerit
metreler: cm/– = tek taraflı ölçü cm olarak. İlkmetre mm olarak.
Cam elyaf şerit metre (G), standart ölçüm bölmeli cam
elyaf şerit metreler: cm/– = tek taraflı ölçü cm olarak.
İlkmetre mm olarak.
Uzunluk
30 m
50 m
Genişlik 13 mm
13 mm
Ürün no. 10589/1 10596/9
Polyamid-kaplamalı çelik-şerit metreler (P), tüm saç
metreler için standart ölçüm bölmeli: mm/– = tek taraflı
baştan sona kadar mm bölmeli.
Uzunluk
Genişlik
Ürün no.
20 m
13 mm
11154/0
30 m
13 mm
11166/3
50 m
13 mm
11178/6
Polyamid-kaplamalı çelik-şerit metreler (P), tüm saç metreler
için standart ölçüm bölmeli: mm/– = tek taraflı baştan sona
kadar mm bölmeli.
Beyaz boyalı saç metre (W), tüm saç metreler için standart
ölçüm bölmeli: mm/– = tek taraflı baştan sona kadar mm
bölmeli.
Uzunluk
30 m
Genişlik 13 mm
Ürün no. 10706/2
50 m
13 mm
10711/6
100 m
13 mm
10721/5
Beyaz boyalı saç metre (W), tüm saç metreler için standart
ölçüm bölmeli: mm/– = tek taraflı baştan sona kadar mm
bölmeli.
Çerçeve, iç kısmındaki
güçlendirme olukları ile
darbeye dayanıklı ve kırılmaz
Polyamidden üretilmiştir
ve çok dayanıklıdır. Tutma
yerleri olan tabanca kabzası
şeklindeki sap şerit metrenin
sıkı tutulabilmesini ve kolayca
gerilebilmesini sağlar. Geniş
y-kollar sayesinde iyi bir şerit
akışı sağlanmaktadır. Cam
elyaf-şerit metreler rulolar ve
çerçeveye sıkışıp kalmaması ve
bu şekilde çelik-şerit metrenin
sürtünmelere karşı korunması
amacı ile özel plastik-kılavuzlar
geliştirilmiştir. STABILA Üniversal
kanca dahil.
Uzunluk
10 m
20 m
30 m
Genişlik
13 mm
13 mm
13 mm
Ürün no. (G) 17214/5 17215/2 17216/9
Ürün no. (P) 17217/6 17218/3 17219/0
Ürün no. (W) 17220/6 17221/3 17222/0
STABILA Şerit metreler 78 – 79
Garanti haklarınızı lütfen doldurulmuş garanti formu ile birlikte direk
STABILA Messgeräte bildirin.
www.youtube.com/StabilaTools
Tüm ürünler için
www.stabila.de
www.facebook.com/STABILA.international
STABILA Messgeräte, Gustav Ullrich GmbH, Landauer Str. 45, 76855 Annweiler, Germany
0049-(0)6346-309-0, 0049-(0)6346-309-480,
[email protected], www.stabila.de
Renk, teknoloji ve donanımda değişiklik hakkı mahfuzdur.
STABILA Su terazilerinin garanti beyanı
Alıcının, bu garanti sonucu kısıtlanmayan yasal haklarına ilaveten STABILA, aletin
kusursuzluğu ve temin edilen özellikleri ile ilgili olarak malzeme veya imalat hatalarına
karşı satınalma tarihinden itibaren 10 yıl garanti vermektedir. Muhtemel kusurlar /
hatalar kendi takdirimize göre aleti tamir ederek veya yerine başka bir alet vererek
giderilir. STABILA, bunun ötesinde bir hak kabul etmemektedir. Yanlış kullanım ve satın
alanın veya üçüncü kişilerin alette kendi başına yaptığı değişiklikler garanti hakkının
yanmasına sebep olur. Doğal aşınma belirtileri ve aletin işlevini etkilemeyen ufak
eksiklikler garanti dışıdır.
TR 16186/6 02/14 5.000
...sets standards
Download

Yazı için tıklayınız.