ÖDEV # 7
1- Uzayda dolaşan bir roketin hareket denklemi  = (100) +  ln(2 − )olarak
verilmektedir. u ve b sabit sayılardır. u=500 ve b = 0,005.
a)
b)
c)
d)
e)
t=2 ile t=4 saniye arasındaki yer değiştirme nedir.
Ani hız denklemini yazınız.
t=5 için ani hız nedir.
Ani ivme denklemini yazınız.
t = 40 için ani ivme nedir.
2- r = 40t i + 4t2 j + 3t3 k
a) Hız denklemini türetiniz.
b) İvme denklemini türetiniz
c) t=3 s için ani hız ve ivmesini hesaplayınız.
d) t=3 s için hız ve ivmenin büyüklüğü nedir.
3- Bir helikopter 100 km batıya, daha sonra 150 km batıdan 40° açı yaparak güneye
hareket ediyor. Daha sonra güneydoğuya 80 km gidiyor. Son olarak doğudan 30° açı
yaparak kuzeye 120 km hareket ediyor. Yer değiştirme ve toplam yolu hesaplayınız.
4- Sabit 10 m/s hızla alçalan bir balondan t=0 anında 300 m yükseklikte bir anahtar
düşüyor.
a) Anahtar ne zaman yere düşer.
b) 2 s sonra anahtarın yerden yüksekliği nedir.
c) Anahtar yere düştüğünde balon nerededir.
d) Anahtar hangi hızla yere çarpar.
5- Bir top v0 ilk hızıyla x ekseninden α açısıyla atılıyor. Topun maksimum yükseklikteki
6
hızı, yarı maksimum yükseklikteki hızın √7 sidir. α açısını hesaplayınız.
6- Bir cisim yataydan 53° açıyla 50 m/s hızla atılmaktadır. Cisim H yüksekliğindeki bir
binanın tepesine düşmektedir. Bu olay için 5 s geçmektedir.
a) Binanın yüksekliğini hesaplayınız.
b) Düşmeden önceki son hızını ve büyüklüğünü hesaplayınız.
c) Çıkabileceği maksimum yüksekliği hesaplayınız.
d) Maksimum yükseklikteki ivme nedir.
Download

ÖDEV # 7 1- Uzayda dolaşan bir roketin hareket denklemi = (100