T.C
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ
2014-2015 Eğitim Öğretim yılı Bahar Yarıyılı için Anabilim Dallarınca öğrenci alınacak olan programlar,
kontenjanlar, adaylarda aranan koşullar ve istenen belgeler aşağıda belirtilmiştir.
Tezli/Tezsiz I.Öğretim/Tezsiz II. Öğretim Yüksek Lisans, Doktora, Yabancı Uyruklu, Uzaktan Eğitim ve
Yatay Geçiş kontenjan sayıları ve koşulları aşağıya çıkarılmıştır.
ANABİLİM
DALLARI
PROGRAMLAR
COĞRAFYA ANA YÜKSEK LİSANS (Tezli)
BİLİM DALI
DOKTORA
KONTE
NJAN
SAYISI
4
5
5
FELSEFE VE DİN
BİLİMLERİ ANA
BİLİM DALI
YÜKSEK LİSANS (Tezli)
2
YÜKSEK LİSANS(Tezsiz
I.Öğretim)
YATAY GEÇİŞ (Yüksek Lisans)
İKTİSAT ANA
BİLİM DALI
İŞLETME ANA
BİLİM DALI
YÜKSEK LİSANS ( Tezsiz
II.Öğretim)
YÜKSEK LİSANS (Tezli)
YÜKSEK LİSANS ( Tezsiz
II.Öğretim)
DOKTORA
UZAKTAN EĞİTİM (Tezsiz
Yüksek Lisans)
UZAKTAN EĞİTİM (Sağlık
Kurumları İşletmeciliği Tezsiz
Yüksek Lisans)
2
60
11
100
5
50
KOŞULLAR
Fakültelerin Coğrafya ve Coğrafya
Eğitimi Bölümü Mezun Olmak
Coğrafya Ana Bilim Dalında Tezli
Yüksek Lisans Yapmış Olmak.
İlahiyat Fakültesi, İlköğretim Din
Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi
Bölümü, Fen-Edebiyat Fakültesi ve
Eğitim Fakültesi Felsefe ve Sosyoloji
Bölümü Mezunu Olmak
İlahiyat Fakültesi, İlköğretim Din
Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi
Bölümü, Fen-Edebiyat Fakültesi ve
Eğitim Fakültesi Felsefe ve Sosyoloji
Bölümü Mezunu olmak
Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim
Dalında Yüksek Lisans Yapıyor Olmak
Fakülte veya 4 Yıllık Yüksekokul
Mezunu Olmak
Fakültelerin İşletme Bölümlerinden
Mezun Olmak
Fakülte veya 4 Yıllık Yüksekokul
Mezunu Olmak
Lisans veya Yüksek Lisansta İşletme
Bölümü / Alanı Mezunu Olmak
Fakülte veya 4 Yıllık Yüksekokul
Mezunu Olmak
YÜKSEK LİSANS (Tezli)
4
YÜKSEK LİSANS ( Tezsiz
II.Öğretim)
50
Kamu Yönetimi Bölümü Mezunu
Olmak
Fakülte veya 4 Yıllık Yüksekokul
Mezunu Olmak
Kamu Yönetimi Bölümü Mezunu
Olmak veya Kamu Yönetimi Dallarının
Birinde Yüksek Lisans Yapmış Olmak
2
YATAY GEÇİŞ (Doktora)
1
YATAY GEÇİŞ (Tezli Yüksek
Lisans)
1
Sözel
Sözel
Eşit
Ağırlık
Eşit
Ağırlık
Fakülte veya 4 Yıllık Yüksekokul
Mezunu Olmak
50
KAMU YÖNETİMİ
DOKTORA
ANABİLİM DALI
ALES
TÜRÜ
Eşit
Ağırlık
YABANCI UYRUKLU ( Doktora)
YABANCI UYRUKLU (Tezsiz II.
Öğretim Yüksek Lisans)
YABANCI UYRUKLU (Tezli
Yüksek Lisans)
1
1
1
UZAKTAN EĞİTİM (Tezsiz
Yüksek Lisans)
50
YÜKSEK LİSANS ( Tezli)
5
SAĞLIK
YÖNETİMİ ANA
BİLİM DALI
YÜKSEK LİSANS (Tezsiz
II.Öğretim)
YATAY GEÇİŞ (Tezli
Yüksek Lisans)
YABANCI UYRUKLU (Tezli
Yüksek Lisans)
YABANCI UYRUKLU (Tezsiz II.
Öğretim Yüksek Lisans)
YABANCI UYRUKLU YATAY
GEÇİŞ (Tezsiz II. Öğretim
Yüksek Lisans)
60
3
5
5
8
YÜKSEK LİSANS ( Tezsiz
II.Öğretim)
50
DOKTORA
4
YABANCI UYRUKLU (Doktora)
Eşit
Ağırlık
2
YÜKSEK LİSANS (Tezli)
TARİH ANA BİLİM YABANCI UYRUKLU (Tezli
Yüksek Lisans)
DALI
Fakülte veya 4 Yıllık Yüksekokul
Mezunu Olmak
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinin
veya Sağlık Bilimleri Fakültelerinin
Sağlık Yönetimi Bölümü, Sağlık
İdaresi, sağlık Yönetimi İşletmeciliği
Yönetimi, Hastane ve Sağlık Kurumları
Yönetimi
/
Sağlık
Kurumları
İşletmeciliği / Hastane Yöneticiliği /
Sağlık Kurumları Yöneticiliği 4 Yıllık
Mezunu Olmak,
Fakülte veya 4 Yıllık Yüksekokul
Mezunu Olmak
2
1
Fakültelerin Tarih Bölümü ve Tarih
Öğretmenliği Alanlarından mezun
olmak
Fakülte veya 4 Yıllık Yüksekokul
Mezunu Olmak
Tarih Anabilim Dalında Yüksek Lisans
Yapmış Olmak
Sözel
YÜKSEK LİSANS (Tezli)
(Tefsir: 1) (Hadis: 2) (Kelam:
3) (İslam Hukuku: 6) (İslam
Mezhepler Tarihi: 2)
DOKTORA
(Tefsir: 2) (Hadis: 3) (Kelam:
3) (İslam Hukuku: 4) (Arap
Dili ve Belagatı: 1)
TEMEL İSLAM DOKTORA YATAY GEÇİŞ
BİLİMLERİ
ANABİLİM
YÜKSEK LİSANS (Tezsiz II.
DALI
Öğretim)
YATAY GEÇİŞ (Tezli
Yüksek Lisans)
YABANCI UYRUKLU
DOKTORA (Kelam: 1)
(İslam Hukuku: 1) (Arap Dili
ve Belagatı: 2)
YABANCI UYRUKLU (Tezli
Yüksek Lisans)
Eğitim Programları ve
Öğretimi (Tezli Yüksek
Lisans)
EĞİTİM
BİLİMLERİ
ANABİLİM
DALI
Eğitim Yönetimi Teftişi
Planlaması ve Ekonomisi
(Tezli Yüksek Lisans)
14
13
2
60
2
4
2
İlahiyat Fakültesi, Din Kültürü ve
Ahlak Bilgisi Eğitim Bölümü, veya
Arap Dili ve Belagatı Bölümü
Mezunu Olmak
Temel İslam Bilimleri, Felsefe ve Din
Bilimleri, İslam Tarihi ve Sanatları
veya Arap Dili alanlarında Yüksek
Lisansını yapmış olmak
Temel İslam Bilimleri Alanında
Doktora yapıyor olmak
Fakülte veya 4 Yıllık Yüksekokul
Mezunu Olmak
Sözel
Temel İslam Bilimleri Alanında
Yüksek Lisans yapıyor olmak
İlahiyat Alanında Yüksek Lisans
yapmış Olmak,
Lisansını İlahiyatla İlgili Alanlarda
Birinden Yapmış Olmak,
24
Eğitim Fakültesi Mezunu veya Lisans
Mezunu Olup da Formasyon Belgesi
Olanlar,
12
Eğitim Fakültesi Mezunu veya Lisans
Mezunu Olup da Formasyon Belgesi
Olanlar,
Eşit
Ağırlık
Eğitim Yönetimi ve Denetimi
(Tezsiz II. Öğretim)
YÜKSEK LİSANS (Tezli)
Gaziantep Üniversitesi ile
Ortak
TÜRK DİLİ VE
EDEBİYATI
ANA BİLİM
YÜKSEK LİSANS YATAY
DALI
GEÇİŞ
YABANCI UYRUKLU
(Yüksek Lisans)
80
Fakülte veya 4 Yıllık Yüksekokul
Mezunu Olmak
10
Fen Edebiyat veya Edebiyat
Fakültelerinin Türk Dili ve Edebiyatı
Bölümü Mezunu Olmak
Sözel
1
1
Not: İlanda yer alan Tezsiz Yüksek Lisans Programının Formasyon Programı ile ilgisi yoktur.
İLETİŞİM BİLGİLERİ
Adres: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü, Avşar Yerleşkesi,
Kayseri yolu, 13.km. Rektörlük Binası
46100, Kahramanmaraş
Telefonlar
: 0 344 280 18 45 - 280 18 46 – 280 19 82
Faks
: 0 344 280 18 40
E-mail
: [email protected]
LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA BAŞVURU

Tezli Yüksek Lisans, Doktora, Tezsiz I. Öğretim/Tezsiz II. Öğretim Yüksek Lisans programlarına başvuran
adayların, başvuru için gerekli koşulları sağladıklarını gösterir belgeler ve bu ilanda belirtilen diğer belgeler ile birlikte
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne başvuru tarihleri arasında şahsen
başvurmaları gerekmektedir.

Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans programına başvuran adayların başvuru için gerekli koşulları sağladıklarını
gösterir belgeler ile bu ilanda belirtilen belgelerle kargo, posta veya şahsen enstitüye ulaştırmaları gerekmektedir.
LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA BAŞVURU VE SINAV TARİHLERİ VE YERLERİ
Başvuru Tarihleri: 19.01.2015
- 23.01.2015
Bilim Mülakat ve Uygulama (Yazılı ) Sınav Tarihleri ve Yerleri:
Tezli Yüksek Lisans
: 28.01.2015 Çarşamba günü Saat: 10.00’da ilgili Anabilim Dallarında yapılacaktır.
Doktora
: 28.01.2015 Çarşamba günü Saat: 14.00’de ilgili Anabilim Dallarında yapılacaktır
Tezsiz I. Öğretim/Tezsiz II. Öğretim ve Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans: Sınav Yoktur
Tezsiz I. Öğretim /Tezsiz II. Öğretim /Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans Öğrenci Alımı İle İlgili Uygulama:
Tezsiz I. Öğretim /Tezsiz II. Öğretim / Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans programlarına öğrenci alımında;
- ALES puanı olanlar için başarı sırasının belirlenmesinde ALES puanının %10’u, lisans mezuniyet notunun
%90’ı dikkate alınarak değerlendirme yapılacaktır
- ALES puanı olmayan adayların başarı sırası lisans mezuniyet notunun %90’ı dikkate alınarak değerlendirme
yapılacaktır.
Sınav Sonuçlarının İlanı:
-
Sınav sonuçları sınav tarihlerini takiben en kısa zamanda Üniversite ve Sosyal Bilimler Enstitüsü web
sayfasından ilan edilecektir.
Yedekte Kazananlar Bir Gün Ara İle İlan Edilecektir.
LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA BAŞVURU SIRASINDA İSTENECEK BELGELER
ÖNEMLİ NOTLAR:
1) Başvuru sırasında belgelerin fotokopisi alınacaktır. Başvuru belgeleri tekrar iade edilmeyecektir.
2) Lisansını, ön lisans tamamlayarak bitirenler ön lisans Not Durum Belgesini getirmelidir.
(Lisans ve ön lisans not ortalamaları değerlendirmede dikkate alınacaktır)
3) Engelli öğrenci ve birinci derecede şehit yakınlarına tüm Tezli Yüksek Lisans ve Doktora programları için
bir (1) öğrenci kontenjanı açılır. Söz konusu adayların başvurdukları programın öngördüğü puan ve
koşullara sahip olmaları durumunda başvuruları değerlendirilir. Engelli adayların çalışma güçlerinin en
az %40’nda yoksun oldukları Sağlık Kurulu Raporu ile belgelendirmeleri gerekir.
TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI BAŞVURU
IRASINDA İSTENECEK BELGELER
1. Başvuru Dilekçesi *
2. Lisans Diploması veya Geçici Mezuniyet Belgesi (Fotokopisi )
3. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (T.C. Numaralı)
4. Vesikalık Fotoğraf (Başvuru dilekçesi İçin 1 Adet)
5. Lisans Not Durum Belgesi Fotokopisi (KSÜ Senatonun almış olduğu karar gereği Adayların 4’lük sisteme göre
verilmiş not ortalamalarının 100’lük puan sistemine çevrilmesinde Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından
geliştirilen tablo kullanılacaktır. Üniversitelerin 100’lük sisteme not dönüşümleri kullanılmayacaktır)
6. ALES Sonuç Belgesi Fotokopisi (Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından merkezi
olarak yapılan Akademik Personel Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavından, İlgili Ana Bilim Dalı için gerekli olan
puan türünden en az 55 puan almış olmaları gerekmektedir)
TEZSİZ I. ÖĞRETİM VE TEZSİZ II. ÖĞRETİM YÜKSEK LİSANS PROGRAMI BAŞVURU
SIRASINDA İSTENECEK BELGELER
1. Başvuru Dilekçesi *
2. Lisans Diploması veya Geçici Mezuniyet Belgesi (Fotokopisi )
3. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (T.C. Numaralı)
4. Vesikalık Fotoğraf (Başvuru dilekçesi İçin 1 Adet)
5. Lisans Not Durum Belgesi Fotokopisi (KSÜ Senatonun almış olduğu karar gereği Adayların 4’lük sisteme göre
verilmiş not ortalamalarının 100’lük puan sistemine çevrilmesinde Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından
geliştirilen tablo kullanılacaktır. Üniversitelerin 100’lük sisteme not dönüşümleri kullanılmayacaktır)
6-ALES Puanı Olanlar ALES Sonuç Belgesi Fotokopisi (Varsa)
DOKTORA PROGRAMI BAŞVURU SIRASINDA İSTENECEK BELGELER
1. Başvuru Dilekçesi *
2. Lisans ve Yüksek Lisans Diploması veya Geçici Mezuniyet Belgeleri (Fotokopileri)
3. Nüfus Cüzdanı (Fotokopisi) (T.C. Numaralı)
4. Vesikalık Fotoğraf (Başvuru dilekçesi İçin 1 adet)
5.Lisans ve Yüksek Lisans Not Durum Belgesi (Fotokopisi)(KSÜ Senatonun almış olduğu karar gereği Adayların
4’lük sisteme göre verilmiş not ortalamalarının 100’lük puan sistemine çevrilmesinde Yükseköğretim Kurulu (YÖK)
tarafından geliştirilen tablo kullanılacaktır. Üniversitelerin 100’lük sisteme not dönüşümleri kullanılmayacaktır)
6. ALES Sonuç Belgesi (Fotokopisi) (Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından merkezi olarak
yapılan Akademik Personel Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavından, İlgili Ana Bilim Dalı için gerekli olan puan
türünden en az 55 puan almış olmaları gerekmektedir)
7.Yabancı Dil Belgesi Fotokopisi (İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinden birinden ÜDS/YDS ’den en az
55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmaları
gerekmektedir)
UZAKTAN EĞİTİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI BAŞVURU
SIRASINDA İSTENECEK BELGELER
1. Başvuru Dilekçesi *
2. Lisans Diploması veya Geçici Mezuniyet Belgesi (Fotokopisi )
3. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (T.C. Numaralı)
4. Vesikalık Fotoğraf (Başvuru dilekçesi İçin 1 Adet)
5. Lisans Not Durum Belgesi Fotokopisi (KSÜ Senatonun almış olduğu karar gereği Adayların 4’lük sisteme göre
verilmiş not ortalamalarının 100’lük puan sistemine çevrilmesinde Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından
geliştirilen tablo kullanılacaktır. Üniversitelerin 100’lük sisteme not dönüşümleri kullanılmayacaktır)
6-ALES Puanı Olanlar ALES Sonuç Belgesi Fotokopisi (Varsa)
YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLER İÇİN
TEZLİ/TEZSİZ VE DOKTORA PROGRAMLARINA BAŞVURU KOŞULLARI ve
GEREKLİ BELGELER
Programlara başvuru yapan adaylar eğitim dili ile ilgili aşağıdaki şartlardan birisini sağlamış olmaları gerekir
a) TÖMER’den Türkçe bildiğine dair A veya B düzeyinde belge almış olmak,
b) Yurt içi veya yurt dışında Türkçe eğitim yapan bir yüksek öğretim kurumundan mezun olmuş olmak,
c) Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi tarafından yapılacak Türkçe dil sınavından başarılı olmak
Başvuru Sırasında İstenecek Belgeler
1. Başvuru Dilekçesi *
2. Lisans veya yüksek lisans diploması noterden veya dış temsilcilikten onaylı Türkçe tercümesi ve denklik belgesi
3. Türkçe dil yeterliliğini gösteren aday öğrencinin durumuna uygun olan belgelerden birinin aslı veya onaylı örneği
4. Pasaport Onaylı Sureti
5. Vesikalık Fotoğraf (Başvuru dilekçesi İçin 1 Adet)
6. Not Durum Belgesi onaylı
7. ALES, GRE, GMAT, TUS veya USMLE sınavlarından birinin sonuç belgesi (Varsa)
8. Yabancı dil yeterliliğini gösteren belge (Doktora programı için)
.
YATAY GEÇİŞ
-Yatay Geçiş Yapacakların KSÜ Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 19. maddesindeki koşulları
taşımaları gerekmektedir.
-Yatay Geçiş Yapacak Olanlar Başvurularını Anabilim Dallarına Yapacaktır
KAZANAN ÖĞRENCİLERİN KESİN KAYIT İŞLEMLERİ VE KAYIT TARİHLERİ
ÖNEMLİ NOTLAR:
1) Kesin kayıt sırasında başvuruda verilen belgelerin aslı veya onaylı örnekleri istenecektir.
2) Gerçek dışı beyanda bulunanların başvuruları iptal edilecektir.
TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMINA KESİN KAYITTA İSTENECEK
BELGELER VE KAYIT TARİHİ
1. Kesin Kayıt Formu (Enstitüden Temin Edilecektir)
2. Lisans Diploması veya Geçici Mezuniyet Belgesi (Aslı veya Onaylı)
3. Lisans Not Durum Belgesi (Aslı veya Onaylı)
4. Askerlik Durum Belgesi (Aslı veya Onaylı)
5. Vesikalık Fotoğraf ( 4 Adet)
6. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (T.C. Numaralı)
7. ALES Sonuç Belgesi (Aslı veya Onaylı)
Tezli Asıl Kazanan Öğrenci Kayıtları
: 02.02.2015 - 04.02.2015
Yedek Olarak Kazanan Öğrenci Kesin Kayıtları: 05.02.2015 - 06.02.2015
TEZSİZ I. ÖĞRETİM YÜKSEK LİSANS PROGRAMINA KESİN KAYITTA İSTENECEK
BELGELER VE KAYIT TARİHİ
1. Kesin Kayıt Formu (Enstitüden Temin Edilecektir)
2. Lisans Diploması veya Geçici Mezuniyet Belgesi (Aslı veya Onaylı)
3. Lisans Not Durum Belgesi (Aslı veya Onaylı)
4. Askerlik Durum Belgesi (Aslı veya Onaylı)
5. Vesikalık Fotoğraf ( 4 Adet)
6. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (T.C. Numaralı)
7. ALES Puanı Olanlar ALES Sonuç Belgesi (Aslı veya Onaylı)
Tezsiz I. Öğretim Asıl Kazanan Öğrenci Kayıtları: 02.02.2015 - 04.02.2015
Yedek Olarak Kazanan Öğrenci Kesin Kayıtları : 05.02.2015 - 06.02.2015
TEZSİZ II. ÖĞRETİM YÜKSEK LİSANS PROGRAMINA KESİN KAYITTA İSTENECEK
BELGELER VE KAYIT TARİHİ
1. Kesin Kayıt Formu (Enstitüden Temin Edilecektir)
2. Lisans Diploması veya Geçici Mezuniyet Belgesi (Aslı veya Onaylı)
3. Lisans Not Durum Belgesi (Aslı veya Onaylı)
4. Askerlik Durum Belgesi (Aslı veya Onaylı)
5. Vesikalık Fotoğraf ( 4 Adet)
6. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (T.C. Numaralı)
7. Harç Dekontu
8 . ALES Puanı Olanlar ALES Sonuç Belgesi (Aslı veya Onaylı)
Tezsiz II. Öğretim Asıl Kazanan Öğrenci Kayıtları: 02.02.2015 - 04.02.2015
Yedek Olarak Kazanan Öğrenci Kesin Kayıtları : 05.02.2015 - 06.02.2015
DOKTORA PROGRAMINA KESİN KAYITTA İSTENECEK
BELGELER VE KAYIT TARİHİ
1. Kesin Kayıt Formu (Enstitüden Temin Edilecektir)
2. Lisans ve Yüksek Lisans Diploması veya Geçici Mezuniyet Belgeleri (Aslı veya Onaylı)
3. Lisans ve Yüksek Lisans Not Durum Belgesi (Aslı veya Onaylı
4. Askerlik Durum Belgesi (Aslı veya Onaylı)
5. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (T.C. Numaralı)
6. Vesikalık Fotoğraf (4 adet)
7. ALES Sonuç Belgesi (Aslı veya Onaylı)
8. Yabancı Dil Sonuç Belgesi (Aslı veya Onaylı)
Doktora Asıl Kazanan Öğrenci Kayıtları
: 02.02.2015 - 04.02.2015
Yedek Olarak Kazanan Öğrenci Kesin Kayıtları : 05.02.2015 - 06.02.2015
YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLER İÇİN TEZLİ /TEZSİZ ve DOKTORA PROGRAMLARINI
KAZANAN ÖĞRENCİLERİN KESİN KAYIT İŞLEMLERİ ve KAYIT TARİHLERİ
1. Kesin Kayıt Formu (Enstitüden Temin Edilecektir)
2. Vesikalık Fotoğraf ( 4 adet son altı ay içinde çekilmiş)
3. Dış temsilciliklerden alınacak öğrenim vizesinin aslı veya noter tasdikli sureti,
4. Öğrenim ücretinin ödendiğine dair belge.
5. Öğrenim amaçlı ikamet tezkeresi.
Yabancı Uyruklu Öğrenci Kayıtları
: 02.02.2015 - 04.02.2015
Yedek Olarak Kazanan Öğrenci Kesin Kayıtları: 05.02.2015 - 06.02.2015
UZAKTAN EĞİTİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI KESİN KAYITTA İSTENECEK
BELGELER VE KAYIT TARİHİ
1. Kesin Kayıt Formu (Enstitüden Temin Edilecektir)
2. Lisans Diploması veya Geçici Mezuniyet Belgesi (Aslı veya Onaylı)
3. Lisans Not Durum Belgesi (Aslı veya Onaylı)
4. Askerlik Durum Belgesi (Aslı veya Onaylı)
5. Vesikalık Fotoğraf ( 4 Adet)
6. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (T.C. Numaralı)
7 . ALES Puanı Olanlar ALES Sonuç Belgesi (Aslı veya Onaylı)
8. Harç Dekontu
Uzaktan Eğitim Tezsiz Asıl Kazanan Öğrenci Kayıtları: 02.02.2015 - 04.02.2015
Yedek Olarak Kazanan Öğrenci Kesin Kayıtları:
05.02.2015 - 06.02.2015
* Not: Matbu Başvuru Dilekçesi Aşağıdadır (Matbu Dilekçe Sosyal Bilimler Enstitüsünden de Temin Edilebilir).
Başvuru Dilekçesi
T.C.
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ
Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğüne
Fotoğraf
2014- 2015 Eğitim- Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı için açılmış bulunan Lisansüstü Giriş
Sınavına katılmak istiyorum.
Adı - Soyadı:
T.C Numarası:
Başvurulan Program
Başvurduğu Anabilim Dalı
[ ] Yüksek Lisans
[ ] Doktora
………………………………………………………………………………Anabilim Dalı
Tezli [ ]
Tezsiz I.Öğretim [ ]
Tezsiz II.Öğretim [ ]
Uzaktan Eğitim [ ]
Mezun Olduğu Üniversite
Mezun Olduğu Fakülte / Yılı
Mezun Olduğu Bölüm
Mezun Old. Enstitü (Doktora İçin )
Lisans Notu
Yüksek Lisans Notu (Doktora İçin )
ALES (SÖZ -SAYISAL- EA)
Yabancı Dil Puanı
Kayıtlı Olduğu Enstitü (Varsa)
Askerlik Durumu
E- Posta
Telefon
İş:
Cep:
Ev:
İkamet Adresi
KISA ÖZ GEÇMİŞ
Açıklamalar:
Tarih
Formu Dolduran
……./..…/20….
İmza
1. Diploma Fotokopisi
: Lisans [
2. Not Durum Belgesi Fotokopisi
: Lisans [
3. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
:[
4. ALES Sonuç Belgesi Fotokopisi
:[
5. Yabancı Dil Sonuç Belgesi Fotokopi (Doktora İçin ): [
]
]
]
]
]
Yüksek Lisans [
Yüksek Lisans [
]
Formu Teslim Alan
] Tarih
……/…../20….
Ad-Soyadı:
İmza
Not: Başvuru koşullarını sağlamadığı halde müracaat eden öğrencilerin, sınava girmiş olsa dahi sınavları iptal edilir.
Download

tc kahramanmaraş sütçü imam üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü