AÇILIŞ
29.11.2014
17:00
SÜRE
29.11.2014
15.12.2014
Modern Dönem tartışmaları içinde önemli ve özellikli bir yere sahip olan Ankara kentinde, yine Modern Dönem tartışmaları içinde önemli ve özellikli
bir yere sahip bir zaman aralığında inşa edilmiş,
her biri yapıldıkları dönemin barınma pratiklerini
ve modern yaşam kültürünü aktaran çok sayı-
sivil
mimari bellek ankara 1930-1980
sergisi bu yapılara dikkat çekilmesi, bu ya-
da yapı arasından seçilmiş 120 konut yapısı.
pıların mimarlarının bilinir olmasının sağlanması
TUN
D
CAD
ESİ
A RI
ULV
KB
US
TÜR
ATA
ve kullanıcıları aracılığı ile sosyal olarak yeniden
ADD
YC
D
E
N
KE N
ESİ
üretilmeleri sürecinin ortaya konulması amacıyla
düzenlenmekte. Konut yapıları özelinde sivil mimarlık yapılarının en hızla değişebilir, yok olabilir
nesneler olarak algılanmasına cevaben bu yapıların tasarım zenginliğini, öğreticiliğini, temsil niteliğini ve hayatla kurduğu bağı ortaya koymakta,
paylaşmakta.
YER
Çağdaş Sanatlar
Merkezi
Kennedy Cad. No: 4
Kavaklıdere,
Ankara
Ankara’da 1930-1980 Yılları Arasında Sivil Mimari Kültür Mirası: Araştırma Belgeleme ve Koruma Ölçütleri Geliştirme Projesi
Başkent Üniversitesi bünyesinde Yürütücü: Doç. Dr. Nuray Bayraktar, Araştırmacılar: Doç. Dr. Bülent Batuman, Yrd. Doç. Dr. Umut Şumnu, Tezcan Karakuş Candan,
Bursiyerler: Y. Yeşim Uysal, Elif Selena Ayhan, Ece Akay Şumnu, Emine Çiğdem Asrav (3. Yıl ), Didem Bahar (2. Yıl), Aslı Tuncer (1. Yıl) tarafından gerçekleştirilmiştir.
Proje TÜBİTAK ve VEKAM tarafından desteklenmiştir.
www.sivilmimaribellekankara.com
Download

sergi posteri - Başkent Üniversitesi, Güzel Sanatlar Tasarım ve