42
4
GÜMÜŞÇAY MAHALLESİ
DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
YETKİSİNDEKİ YOL VE PARKLARI
GÖSTERİR KROKİ
6S
o
ı
ar
ulv
35
42
k
So
ak
33
42
31
42
30
42
k
So
dd
Ca
i
es
k
So
k
So
k
So
ak
ak
ak
ak
k
So
ak
4223 S
ok
422
42
2
1
Sok
ak
0
S
ok a
k
17
42
ak
ak
k
So
k
So
k
So
ak
ak
5
421
ak
dd
Ca
ak
Sok
m
de
i
es
Fa
b
k
ka
So
r
i
k
ala
r
¬
«
2
39
40
40
37
So
4
0
06
ak
40
04
B
es
er
ı
ar
ulv
k
So
ak
ak
ak
53
40
k
So
ak
k
ka
So
38
k
40
ka
So
41
40
42
40
k
So
k
So
ak
ak
ak
4012 Sokak
So
k
k
Soka
4013
k
ka 401
6
So
400
8 So
kak
400
9 So
kak
40
05
ZAFER
So
k
11
40
ak
1-) Fabrikalar Caddesine Cephe Park ve Yeşil Alanlar
2-) Çiğdem Caddesine Cephe Park ve Yeşil Alanlar
3-) Gümüşler Bulvarına Cephe Park ve Yeşil Alanlar
4-) Menderes Bulvarına Cephe Park ve Yeşil Alanlar
ak
ak
40
1
8S
ok
ak
ak
ak
So
k
40
27
So
k
Büyükşehir Belediyesi Yetkisindeki Parklar
So
k
So
k
ak
ak
40
07
40
20
So
k
ak
k
So
40
32
40 So
25 ka
So k
ka
k
es
i
40
03
So
k
33
40
ad
d
ak
40
35
So
k
k
So
1S
o
ka
k
Sa
ka
ry
aC
02
40
40
3
ka
k
40
36
So
k
ak
nd
Me
k
So
k
So
k
ok a
1S
406
ak
i
es
So
k
ak
40
45
So
k
dd
Ca
Ca
d
d
es
i
So
ka
k
40
48
40
49
11
42
85
41
40
52
So
ka
k
Fabrikalar Caddesi
Çiğdem Caddesi
Gümüşler Bulvarı
Menderes Bulvarı
k
So
ak
97
41
k
So
Çiğ
ak
se
Kö
Büyükşehir Belediyesi
Yetkisindeki Yollar
3
421
k
So
83
41
4
421
4202
Sok
ak
k
So
¬
«
1
kak
ak
56
40
Ca
d
d
es
i
ak
So
4216
ak
k
So
as
la
n
ak
k
So
Al
p
60
40
4058 So
kak
420
9S
ok a
k
So
k
2
421
90
41
19
42
4194 Sokak
96
41
ak
.
40
44
So
kak
AKÇEŞME
k
So
ak
18
42
So
k
ak
41
8
0S
o
ka
k
ak
k
So
k
So
62
40
ak
k
So
63
40
16
55
41
82
422
2
k
So
ka
k
YENİ MAHALLE
93
41
4
1
92
So
So
k
ak
41
78
ak
ak
ak
So
41
76
ak
So
k
So
k
41
75
vi
se
Ye
et
ak
k
So
41
81
ka
k
So
ka
k
es
i
So
k
ak
ALPARSLAN
4
1
72
So
k
ak
ak
Ca
dd
ak
dd
es
i
41
70
41
69
So
k
üş
ça
y
Ca
So
k
89
41
ak
ak
So
k
m
al
B
ler
üş
45
42
42
24
27
42
41
6
7S
ok
So
k
Ke
3
m
Gü
ak
¬
«
m
Ah
ak
41
71
42
4
41
6
5
S
ok
Gü
m
41
66
ık
8
S
ok
ak
ak
So
k
42
26
Na
m
ŞEMİKLER
42
3
6S
ok
9
S
ok
ak
ak
42
38
ak
42
3
1S
ok
Sok
ak
So
k
ka
k
42
4
es
i
424
0
So
ğlu
424
7
ka
k
Uc
uz
o
Ca
dd
42
44
¬
«
4
yetkiyol
yol
yetkipark
mahalle
Download

Gümüşçay Mahallesi - Denizli Belediyesi