ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ 1-İlçemiz Genelinde 3
Kişi Hakkında Tretuar işgalinden,15 Kişi Hakkında Çevreyi Kirletmekten yasal işlem yapıldı. 4 Kişi
Hakkında 1608 Sayılı Kanuna göre yasal işlem yapıldı.
2- İlçe genelinde ruhsatsız faaliyette bulunan 43 adet işyeri mühürlenerek faaliyetten men edilmiştir
İlçe genelinde 9 işyeri ilgilisi ruhsatlarını aldığından mührü açılarak ilgililerine teslim edildi.
İlçe genelinde 13 adet işyeri mühür bozma yaptığından savcılığa suç duyurusunda bulunuldu
3- İlçe genelinde yapılmakta olan inşaatlara tahta perde çekmeleri hususunda, ilgililerine gerekli uyarı
ve ikazlar yapılarak tahta perde çekmeleri sağlanmıştır. İlçemiz genelinde Kaymakamlık yazıları gereği
1 adet yapı tahliye edilerek kaymakamlık yetkililerine teslim edildi. İlçe genelinde 4 kişi hakkında
izinsiz yapılaşmadan dolayı tespit zabtı tanzim edilerek İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne bildirildi.
Çırpıcı mh. Yeşilyol sk.14-16 kapı sayılı yerdeki bina nüfustan tahliye edilerek mühürlendi. İmar ve
Şehircilik Müdürlüğü yazıları gereği riskli yapılarla ilgili 392 adet tebligat yapıldı. İmar ve Şehircilik
Müdürlüğü yazıları gereği 2 adet asansörün mührü açılarak ilgililerine teslim edildi. İmar ve Şehircilik
Müdürlüğünün 2 adet yıkımına refakat edildi.
4- İlçemiz dâhilindeki halkın yoğun olarak geliş geçiş yaptığı cadde, sokak ve cami önleri olmak üzere
tüm ilçe genelinde seyyar ve işgal çalışmaları yapılmıştır. İlçemiz genelinde olmak üzere 10.yıl caddesi
sur diplerinde ve çırpıcı çayırında konaklama yapan esmer vatandaşlar kaldırılarak gerekli çalışmalar
yapıldı.
5- İlçemiz genelinde kurulan semt pazarlarında nizam ve intizam sağlanmış olup, satışa sunulan
malzemelerin etiketlenmesi, Pazar tanıtım tabelaların asılması ve çöplerin toplanması sağlanmıştır.
Pazar içerisi ve çevresinde seyyar çalışması yapılarak seyyar faaliyetine mani olundu. Halkımızın daha
sağlıklı ve güvenli alış-veriş yapmaları için Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri ile devamlı olarak
pazarlarda gıda denetimleri yapılmaktadır
6- Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünün 176 adet yardım değerlendirme evrak tahkikatı yapıldı.
7- Çözüm Merkezinden Gelen 111 adet şikâyet evrakının 111 adedi incelenerek gerekli işlemler
yapılmıştır.
8- Merkez Telsizimize Gelen 19 adet şikâyet evrakının 19 adeti incelenerek gerekli işlemler yapılmış
olup, neticelendirilmiştir.
9- Sağlık İşleri Müdürlüğü Ekipleri ile Müşterek olarak 61 adet işyeri sağlık ve hijyen yönünden
denetimleri yapılmıştır.
10 - İLÇE SAĞLIK GURUP BAŞKANLIĞI EKİPLERİ İLE MÜŞTEREK YAPILAN ÇALIŞMALARDA 4207 SAYILI
TÜTÜN MAMULLERİNİN ZARARLARININ ÖNLENMESİNE DAİR KANUNUN GEREĞİ 58 İŞYERİ DENETİMİ
YAPILDI.
11- Başkanlığımızın düzenlemiş olduğu, Zeytinburnu Meydanı,Seyitnizam mh.G/26,Yenidoğan mh.
45/2 sk, Sümer mh. 27 sk. Cami önü, Telsiz mh. 92 sk.,Yeşiltepe mh.57/5 sokaklardaki iftar
yemeklerinde görev yapılarak nizam ve intizam sağlandı.
HAFTALIK İNTERNET FAALİYET
SAYI: 26
27/07/2014 – 04/07/2014
1-İlçemiz Genelinde 3 Kişi Hakkında Tretuar işgalinden,15 Kişi Hakkında Çevreyi Kirletmekten yasal
işlem yapıldı. 4 Kişi Hakkında 1608 Sayılı Kanuna göre yasal işlem yapıldı.
2- İlçe genelinde ruhsatsız faaliyette bulunan 43 adet işyeri mühürlenerek faaliyetten men edilmiştir
İlçe genelinde 9 işyeri ilgilisi ruhsatlarını aldığından mührü açılarak ilgililerine teslim edildi.
İlçe genelinde 13 adet işyeri mühür bozma yaptığından savcılığa suç duyurusunda bulunuldu
3- İlçe genelinde yapılmakta olan inşaatlara tahta perde çekmeleri hususunda, ilgililerine gerekli uyarı
ve ikazlar yapılarak tahta perde çekmeleri sağlanmıştır. İlçemiz genelinde Kaymakamlık yazıları gereği
1 adet yapı tahliye edilerek kaymakamlık yetkililerine teslim edildi. İlçe genelinde 4 kişi hakkında
izinsiz yapılaşmadan dolayı tespit zabtı tanzim edilerek İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne bildirildi.
Çırpıcı mh. Yeşilyol sk.14-16 kapı sayılı yerdeki bina nüfustan tahliye edilerek mühürlendi. İmar ve
Şehircilik Müdürlüğü yazıları gereği riskli yapılarla ilgili 392 adet tebligat yapıldı. İmar ve Şehircilik
Müdürlüğü yazıları gereği 2 adet asansörün mührü açılarak ilgililerine teslim edildi. İmar ve Şehircilik
Müdürlüğünün 2 adet yıkımına refakat edildi.
4- İlçemiz dâhilindeki halkın yoğun olarak geliş geçiş yaptığı cadde, sokak ve cami önleri olmak üzere
tüm ilçe genelinde seyyar ve işgal çalışmaları yapılmıştır. İlçemiz genelinde olmak üzere 10.yıl caddesi
sur diplerinde ve çırpıcı çayırında konaklama yapan esmer vatandaşlar kaldırılarak gerekli çalışmalar
yapıldı.
5- İlçemiz genelinde kurulan semt pazarlarında nizam ve intizam sağlanmış olup, satışa sunulan
malzemelerin etiketlenmesi, Pazar tanıtım tabelaların asılması ve çöplerin toplanması sağlanmıştır.
Pazar içerisi ve çevresinde seyyar çalışması yapılarak seyyar faaliyetine mani olundu. Halkımızın daha
sağlıklı ve güvenli alış-veriş yapmaları için Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri ile devamlı olarak
pazarlarda gıda denetimleri yapılmaktadır
6- Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünün 176 adet yardım değerlendirme evrak tahkikatı yapıldı.
7- Çözüm Merkezinden Gelen 111 adet şikâyet evrakının 111 adedi incelenerek gerekli işlemler
yapılmıştır.
8- Merkez Telsizimize Gelen 19 adet şikâyet evrakının 19 adeti incelenerek gerekli işlemler yapılmış
olup, neticelendirilmiştir.
9- Sağlık İşleri Müdürlüğü Ekipleri ile Müşterek olarak 61 adet işyeri sağlık ve hijyen yönünden
denetimleri yapılmıştır.
10 - İLÇE SAĞLIK GURUP BAŞKANLIĞI EKİPLERİ İLE MÜŞTEREK YAPILAN ÇALIŞMALARDA 4207 SAYILI
TÜTÜN MAMULLERİNİN ZARARLARININ ÖNLENMESİNE DAİR KANUNUN GEREĞİ 58 İŞYERİ DENETİMİ
YAPILDI.
11- Başkanlığımızın düzenlemiş olduğu, Zeytinburnu Meydanı,Seyitnizam mh.G/26,Yenidoğan mh.
45/2 sk, Sümer mh. 27 sk. Cami önü, Telsiz mh. 92 sk.,Yeşiltepe mh.57/5 sokaklardaki iftar
yemeklerinde görev yapılarak nizam ve intizam sağlandı.
Muhlis Bakırtaş
Zabıta Müdürü
Download

haftalık internet faaliyet sayı: 26 27/07/2014 – 04/07/2014