2014-2015 Güz
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
EEM2103 Elektrik Devreleri Laboratuarı I –2014-2015
DENEY 6 RLC Devreleri
Deneyi Yapanın
Değerlendirme
Adı – Soyadı :
Deney Sonuçları (40/100)
Numarası :
:
/ 100
Sonuçların Yorumlanması (60/100) :
/ 100
Değerlendirme Notu (100/100)
:
/ 100
Gecikme Notu (Değerlendirme Notu X 0.5) :
/ 100
Deney Grubu :
RAPOR NOTU
Deney Tarihi :
Değerlendiren :
İmza :
İmza :
:
/ 100
Doç. Dr. Figen ERTAŞ
2014-2015 Güz
Deney 6
Ön Hazırlık:
Seri ve Paralel RLC Devreleri
R
Vin(t)
+
Vin
+
C
–
L
V0
Vm
······
–
t
Şekil 1.
1-) Aşağıda verilen R, L ve C değerleri için, Şekil 1 'deki devrenin V0(t) cevabını bulunuz.
a)
R = 5.6 kΩ, L = 33 mH,
Vin(t) , V0(t)
C = 10 nF
Vm
······
t
b)
R = 2 kΩ,
L = 33 mH,
Vin(t) , V0(t)
C = 10 nF
Vm
······
t
c)
R = 2 kΩ,
L = 33 mH,
C = 1 nF
Vin(t) , V0(t)
Vm
······
t
2-) L = 33 mH ve C = 1 nF
değerleri için Şekil 1 'deki devrenin kritik sönümlü çıkış verebilmesi için R
direncinin değerini hesaplayınız.
Tarih ve İmza:
1
Doç. Dr. Figen ERTAŞ
2014-2015 Güz
C
3-)
L
Vin(t)
+
Vin
+
R
–
Vm
V0
······
–
t
Şekil 2.
Aşağıda verilen R, L ve C değerleri için, Şekil 2 'deki devrenin V0(t) cevabını bulunuz .
a)
R = 2 kΩ, L = 33 mH,
Vin(t)
C = 1 nF
Vm
······
t
b)
R = 2 kΩ,
L = 33 mH,
Vin(t)
C = 10 nF
Vm
······
t
c)
R = 5.6 kΩ,
L = 33 mH,
C = 10 nF
Vin(t)
Vm
······
t
4-) L = 33 mH ve C = 10 nF
değerleri için Şekil 2 'deki devrenin kritik sönümlü çıkış verebilmesi için R
direncinin değerini hesaplayınız.
Tarih ve İmza:
2
Doç. Dr. Figen ERTAŞ
2014-2015 Güz
5-)
Şekil 3.
Aynı R,L,C değerleri için Şekil 3’deki değişikliği yaparak devrenin V0(t) cevabını bulunuz.
a) R=2 kΩ, L=33 mH, C=1 nF
b) R=2 kΩ, L=33 mH, C=10 nF
c) R=5.6 kΩ, L=33 mH, C=10 nF
6-) L = 33 mH ve C = 10 nF
değerleri için Şekil 3 'deki devrenin kritik sönümlü çıkış verebilmesi için R
direncinin değerini hesaplayınız.
Tarih ve İmza:
3
Doç. Dr. Figen ERTAŞ
2014-2015 Güz
Deneyin Yapılışı:
1. Şekil 1'deki devreyi kurarak ön hazırlık 1'de verilen R, L ve C değerleri için giriş ve çıkış işaretlerini
çift kanallı osiloskopta aynı anda gözlemleyiniz ve ölçekli olarak çiziniz.
2. Aynı işlemi, ön hazırlık 2'de verilen L ve C değerlerini, ve hesapladığınız direnç değerini kullanarak
tekrarlayınız, ve osiloskopta gözlemlediğiniz giriş ve çıkış işaretlerini ölçekli olarak çiziniz.
3. Şekil 2'deki devreyi kurarak ön hazırlık 3'de verilen R, L ve C değerleri için giriş ve çıkış işaretlerini
çift kanallı osiloskopta aynı anda gözlemleyiniz ve ölçekli olarak çiziniz.
Tarih ve İmza:
4
Doç. Dr. Figen ERTAŞ
2014-2015 Güz
4. Aynı işlemi, ön hazırlık 4'de verilen L ve C değerlerini, ve hesapladığınız direnç değerini kullanarak
tekrarlayınız, ve osiloskopta gözlemlediğiniz giriş ve çıkış işaretlerini ölçekli olarak çiziniz.
5. Şekil 3’deki devreyi kurarak ön hazırlık 5-a,b,c’de verilen R,L ve C değerleri için giriş ve çıkış
işaretlerini çift kanallı osiloskopta aynı anda gözlemleyiniz ve ölçekli olarak çiziniz.
6. Aynı işlemi, ön hazırlık 4’de verilen L ve C değerlerini ve hesapladığınız direnç değerini kullanarak
tekrarlayınız ve osiloskopta gözlemlediğiniz giriş ve çıkış işaretlerini ölçekli olarak çiziniz.
Tarih ve İmza:
5
Doç. Dr. Figen ERTAŞ
2014-2015 Güz
Sorular ve Yorumlar:
1) 1. adımda gözlemlediğiniz sonuçları göz önünde bulundurarak R ve C değerlerinin değişiminin sonuçlara
etkisini yorumlayınız.
2) 3. adımda gözlemlediğiniz sonuçları göz önünde bulundurarak R ve C değerlerinin değişiminin sonuçlara
etkisini yorumlayınız.
3) 3. ve 5. adımlar ile 4. ve 6. adımlarda gözlemlediğiniz sonuçları göz önünde bulundurarak aynı devreden
alınan farklı sonuçların nedenlerini yorumlayınız.
Tarih ve İmza:
6
Doç. Dr. Figen ERTAŞ
Download

EDL I_Deney_6_2014-15 - Elektrik