T. C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
Zonguldak İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
Atatürk Devlet Hastanesi
Laboratuvar Tetkikleri Hasta Sonuç Raporu
S.No/Barkod No. : 4594123 Ord:3489108
Protokol No
: P 140443349
Hasta Adı
: ERDİ ÇINAR BAYRAK (E 2013)
Servisi ve
Doktoru
: K.B.B/K.B.B_1
İstem Tarihi ve Saati
:12.05.2014 10:27:46
Barkod/Kan Alma Tarihi
Saati
: 12.05.2014 10:27:46
Kayıt Sıra
No :
Op.Dr.HÜLYA EROL
Tetkik Adı
Sonuç
Referans Değerleri Açıklamalar
Numune Kabul Tarih ve Saati: 12.05.2014 10:51:21
ACİL BİYOKİMYA
*Numune Notu:***
Onay Tarihi ve Saati : 12.05.2014 12:10:34
Glukoz
91
Kan Üre
21
70 - 105 mg/dl
10 - 45 mg/dl
0,4
L
0,6 - 1,3 mg/dl
Aspartat transaminaz (AST)
35
H
5 - 34 U/L
Alanin aminotransferaz (ALT)
16
0 - 55 U/L
Protein (Serum ve Vucut Sıvıları,
Herbiri)
Albümin
6,9
6 - 7,8 g/dL
4,3
3,5 - 5,2 g/dl
CRP
2,7
Kreatinin
53
H
0 - 0,5 mg/dl
Uzm.Dr. METİN GEZİCİ
Kardelen Yazılım ve Müşavirlik Hizmetleri
Sayfa 1/2
H (High = Yüksek) / L (Low = Düşük)
T. C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
Zonguldak İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
Atatürk Devlet Hastanesi
Laboratuvar Tetkikleri Hasta Sonuç Raporu
S.No/Barkod No. : 4594123 Ord:3489108
Protokol No
: P 140443349
Hasta Adı
: ERDİ ÇINAR BAYRAK (E 2013)
Servisi ve
Doktoru
: K.B.B/K.B.B_1
Sonuç
: 12.05.2014 10:27:46
53
Referans Değerleri Açıklamalar
Numune Kabul Tarih ve Saati: 12.05.2014 11:00:31
Bakteri
*Numune Notu:***
Onay Tarihi ve Saati : 12.05.2014 11:24:29
Hemogram (Tam Kan)
Çıktı H
WBC(Lökosit)
RBC(Eritrosit)
HGB(Hemoglobin)
HCT(Hematokrit)
MCV(Ortalama Eritrosit Hacmi)
MCH(Ort. Eritrosit Hemoglobin)
MCHC(Ort. Eritrosit Hem.Kons.)
RDW-CV(Eritr. Dağ. Genişliği)
RDW-SD(Eritr. Dağ. Genişliği)
PLT(Trombosit)
MPV(Ortalama Trombosit Hacmi)
PCT(Plateletcrit)
PDW(Trombosit Dağ.Genişliği)
P_LCR(Tromb./Büyük Hüc. Oranı)
NEU#(Nötrofil Mutlak Sayısı)
LYM#(Lenfosit Mutlak Sayısı)
MONO#(Monosit Mutlak Sayısı)
EOS#(Eozinofil Mutlak Sayısı)
BASO#(Bazofil Mutlak Sayısı)
NEU%(Nötrofil Oranı)
LYM%(Lenfosit Oranı)
MONO%(Monosit Oranı)
EOS%(Eozinofil Oranı)
BASO%(Bazofil Oranı)
ALY
LIC
ALY%
LIC%
14,91 H
4,78
12,6
40,1
83,9
26,3
31,3
14,3
38,6
473 H
7,5
0,355
15,4
11,2
10,49 H
3,17
0,96
0,27
0,02
70,4 H
21,3
6,4
1,8
0,1
-----
Mik.Biyo. Uzm. SENİHA GÜL
Kardelen Yazılım ve Müşavirlik Hizmetleri
:12.05.2014 10:27:46
Barkod/Kan Alma Tarihi
Saati
Kayıt Sıra
No :
Op.Dr.HÜLYA EROL
Tetkik Adı
İstem Tarihi ve Saati
- *
4 - 10 10^9/L
3,5 - 5,5 10^12/L
11 - 16 g/dL
37 - 54 %
80 - 100 fL
26 - 32 pg
27 - 34 g/dL
11 - 16 %
35 - 56 fl
150 - 400 10^9/L
6,5 - 12 fL
0,108 - 0,4 %
15 - 17 %
11 - 45 %
2 - 7 10^9/L
0,8 - 4 10^9/L
0,12 - 1,2 10^9/L
0,02 - 0,5 10^9/L
0 - 0,1 10^9/L
50 - 70 %
20 - 40 %
3 - 12 %
0,5 - 5 %
0-1 %
- *
- *
0-2 %
0-2 %
SENİHAGÜL
Sayfa 2/2
H (High = Yüksek) / L (Low = Düşük)
Download

TC SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU